Интелигентни прозорци произвеждат енергия

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Проектирането и внедряването на технологии за производство и съхранение на енергия като част от фасадата на сградите става все по-популярно. Разработват се все по-прозрачни соларни панели, които могат да бъдат използвани като прозорци и части от сградни фасади и едновременно с това да генерират енергия.

Сред най-актуалните технологии в тази област са интелигентните прозорци, които се самозатъмняват, за да блокират слънчевите лъчи отвън навътре. По-ранните версии на тези технологии се нуждаеха от външен източник на енергия. Нова разработка на изследователи от Технологичния университет Нанянг в Сингапур позволява интелигентните прозорци да се превърнат в плюсово-енергийно решение, което не само произвежда и съхранява енергия, но и се самозахранва и генерира излишък, който подава към енергийната система на сградата.

Новата концепция за интелигентен прозорец се състои от два стъклени панела, пълни с течен електролит, носещ кислород. Всеки панел е покрит с проводящ слой, като двата панела са свързани във верига посредством проводници. Покритието на едната от плоскостите съдържа специален пигмент, който придава на прозореца син оттенък, когато е напълно зареден.

Умният прозорец регулира количеството слънчева енергия, което преминава през него чрез промяна на цвета на панела от тъмно синьо до прозрачно. "Новият ни умен електрохромен прозорец има двойна функция. Той може да бъде възприеман и като прозрачна самозареждаща се батерия за електронни устройства с ниска консумация на енергия. Технологията позволява пълно зареждане и промяна на цвета до тъмно синьо при наличие на кислород в електролита", поясняват учените.

Когато електрическата връзка между панелите се прекъсне, между пигмента и разтворения в електролита кислород протича химична реакция, която оцветява газа в синьо. Когато веригата се затвори, тя разрежда системата за съхранение и връща панелите към прозрачно състояние.

"Смяната на цвета се случва буквално за секунди. Когато концепцията бъде превърната в реално техническо решение, към системата ще бъде добавен контролер, който да позволява на потребителите сами да управляват умния прозорец", твърдят от научния екип.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top