РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интелстав, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнтелставИнтелстав Комплексни и научно доказани решения в помощ на проекти за вятърна енергия

Оценка на потенциала на вятъра

Прогноза и оценка произведената електроенергия

Оценка на ефективността. Загуби и несигурност. Оптимизация.

Оценка на сегашна и бъдеща стойност на инвестицията

Възвръщаемост

Въздействие върху околната среда. Визуална съвместимост. Сянка. Шум.

Алтернативни становища. Експертни оценки.

Посетете ни на Зала 1, щанд 4

Интер експо център

София, 13-15 АприлTop