Интер Експо Център, Ива Герасимова и Десислава Николова: Новото изложение Green Energy ще представи перспективите в енергийния сектор

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2023 • 14.02.2023

Ива Герасимова, заместник-управител на Интер Експо Център
Десислава Николова,

Ива Герасимова, заместник-управител на Интер Експо Център, и Десислава Николова, "Ръководител проекти" в Интер Експо Център, пред сп. Енерджи ревю

Паралелно с Архитектурно-строителна седмица тази година ще се проведе и премиерното издание на изложението за енергийна ефективност, рециклиране и възобновяема енергия Green Energy. От какво бе продиктувана необходимостта от организирането на този нов формат?

 

И.Г.: През последните години темата за енергийната ефективност, в контекста на глобалните промени в климата, и търсенето на алтернативни източници на енергия се превърнаха в една от водещите теми за икономиката и политиките за управление. България няма как да не е част от всеобщата световна тенденция, макар че темповете на развитие са значително по-ниски от другите европейски страни. Поради тази причина следващите няколко години ще са от съществено значение за страната ни по прилагането на дългосрочните национални климатични и енергийни политики – определящ фактор за ускорението в много свързани сектори. Това, от своя страна, е предпоставка за създаването на форум, фокусиращ се върху проблематиката и перспективите в сектора.

Д.Н.: Различни фактори се очаква да стимулират растежа на слънчевата енергия, като разпространението на системи за съхранение, създаването на енергийни общности, увеличаването на електрическата мобилност и нарастващото търсене на зелена енергия от компании и граждани. Соларната енергия ще играе ключова роля в един бързо променящ се свят, предлагащ нови бизнес възможности за всички опериращи фирми в сектора, за които изложението се представя като възможност за среща и размяна на опит и идеи.

 

Какъв беше интересът при регистрация на изложителите по сектори? Разкажете повече за продуктовите категории и решенията, които ще бъдат представени по време на Green Energy.

И.Г.: След обявяването на тематиката започнахме активна комуникация с фирмите, които имат в номенклатурата си продукти, свързани с темата за енергийната ефективност. Сред основните представени акценти на изложението ще бъдат ВЕИ системи, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт, интелигентни системи и технологии: отопление, вентилация и климатизация (ОВК), дигитални решения за сгради, системи "умен дом" и други. Добрата комуникация и постоянният контакт с представители от бранша – организации от сектора и фирми, са сред ключовите аспекти и за големия интерес към събитието.

Д.Н.: Фирмите, разбира се, реагират положително, тъй като изложението е и място, където могат да представят на живо продуктите си пред широка професионална публика. Компаниите от сектора имат по повече от едно решение, свързано с темата, така че ще имаме възможността да се запознаем с богата гама от решения на щанда на всеки един от нашите изложители.

 

Какви са мотивите двете събития – Архитектурно-строителна седмица и Green Energy, да се провеждат съвместно? До каква степен очаквате да се застъпят профилите на посетителите?

И.Г.: Темата на изложение Green Energy е тясно свързана с приложение на новите технологии в строителството. До голяма степен и фирмите, както вече споменахме, предлагат широка гама от продукти, включващи и решения за енергийна ефективност. Това е и основната причина Архитектурно-строителна седмица и Green Energy да се проведат паралелно – те се допълват и ще бъдат мястото, където заинтересованите професионалисти ще намерят всичко необходимо в рамките на няколко дни.

Д.Н.: Бих допълнила, че както профилите на изложителите, така и тези на посетителите в голяма степен се припокриват. Инвеститори и предприемачи, мениджъри в строителни компании, строителни инженери, технически специалисти, представители на публичния сектор и много други, са сред ключовите посетители и за двете изложения – още една съществена причина за паралелното им провеждане. Очакванията ни са свързани със силен интерес на всички професионалисти в бранша, в един динамично развиващ се сектор.

 

Какво предвижда съпътстващата програма на Green Energy? Кои ще бъдат основните теми на дискусия?

И.Г.: Съпътстващата програма и на двете изложения – Архитектурно-строителна седмица и Green Energy – ще бъде насочена изцяло към потребностите на сектора и новите тенденции. В специално обособена семинарна зала всеки ден ще се провеждат конференции, семинари и дискусии по актуални въпроси. Сред темите, засягащи енергийната ефективност и ВЕИ, са кръговите стратегии в строителството, оползотворяването на отпадъци от материали и т.н. В процес на подготовка са и други теми, пряко свързани с енергийния мениджмънт и алтернативните източници на енергия. За подробности можете да следите сайта на изложенията, където съвсем скоро ще бъде качена пълната съпътстваща програма по дни и часове.

Д.Н.: Сред организациите, с които си партнираме, са Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) и други, които също ще говорят по актуални теми и проблематики. Други планирани теми за обсъждане са професионалната квалификация на кадрите в бранша и енергийноефективното обновяване на жилищни сгради. В периода 29 март – 1 април изложбеният център ще е събирателният пункт на бранша и очакваме голям интерес както към съпътстващата програма, така и към изложбената част.
Top