ИНТЕРКОМПЛЕКС: Предлагаме на клиентите модулна система за изграждане на електромерни табла

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2016

Известно е, че съгласно Закона за енергетиката, електромерните табла трябва да се намират на границата на собствеността, за да е възможно инкасаторите и инспекторите от електроразпределителните дружества да имат постоянен свободен достъп до тях. В същото време, желателно е таблата да са изработени и разположени така, че да се вписват в общия силует на жилищната сграда, без да го загрозяват.

За да отговори на тези критерии, ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД - гр. Пловдив разработи т. нар. модулна система за изграждане на електромерни табла, с която по-голямата част от изискванията могат да бъдат удовлетворени. Редът на работа е прост, но ефективен: клиентът предоставя еднолинейна схема на таблото, одобрена от съответното електроразпределително дружество, размери на мястото за монтаж, както и информация за разположението на входящите и изходящи проводници.

В отделни случаи клиентът може да предостави и спецификация на комутационната апаратура, която желае да бъда вложена в изделието. Специалистите в ИНТЕРКОМПЛЕКС правят компановката, чертежите се съгласуват с клиента, следва договаряне и производство.

Тъй като фирмата изработва по договори “стандартни” табла и за трите електроразпределителни дружества в страната, модулните такива се изработват в пълно съответствие със специфичните технически изисквания на всяко едно от тях. Това е предпоставка за безпроблемното приемане на таблата при подписване на съответния акт от инвеститора.

Материалът, от който са изработени таблата, е стъклонапълнен полиестер (SMC). По желание на клиента таблата могат да бъдат изпълнени в цвят по желание, различен от стандартния RAL 7035. В случая не става дума за боядисване на готово табло, а оцветяване на панелите още на фазата на производството им, което значително повишава качеството на покритието и съответно неговата трайност. Таблата могат да бъдат изработвани в комплект и с разпределителна касета.

Явор Серафимов,

ръководител регионален офис - София, ИНТЕРКОМПЛЕКС
Top