РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИНТЕРКОМПЛЕКС, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИНТЕРКОМПЛЕКСIntercomplex ltd

производство, внос и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения CpH и HH

инженерингова и сервизна дайност

Официален вносител за България на продукцията на

Apator S.A. Полша

Разединители HH хоризонтални и вертикални

Пакетни прекъсвачи и превключватели

Електромери за предплатена енергия

PAFAL GRUPA APATOR Полша

Едно- и трифазни електромери:

- индукционни

- статични: - с механичен брояч

- с дисплей

EMITER Z.U.P. Полша

Корпуси за електромерни табла и улични касети от термореактивна пластмаса

AKSA Power Generation Англия

Дизелови електрогенератори от 2,2 kVA до 3000 kVA

GRASSLIN GmbH Германия

Тарифни часовници за електромери

Универсални часовникови прекъсвачи

Светоконтролни прекъсвачи

Стълбищни автомати

Битови таймери и др.

GRUPA ENCO Полша

Пълна гама комплектни трансформаторни постове

Разпределителни уредби HH и CpH

PLAMEN DOO Сърбия

Кабелни накрайници

Арматура за усукани проводници

ETI Electroelement d.d. Словения

Директно-токови защити и автоматични предпзители

Компоненти за автоматика

Керамични предпазители и основи HH

Високомощни предпазители и прекъсвач-предпазители

Високоволтови предпазители

Индустриални разпределителни табла, щепсели и контакти

Официален търговски партньор на

АББ България ЕООД

Цялата гама електронна и електрокомуникационна апаратура

PFIFFNER Швейцария

измервателни трансформатори - Ниско напрежение - Средно напрежение - Високо напрежение

Леми Трафо

Силови трансформатори

Маслени от 25 до 3150 kVA

Сухи от 100 до 2500 kVA

4015 Пловдив, ул. „Пещерско шосе” 19, тел.: (032) 241 415; факс: (032) 241 414, e-mail: office@interkomplex.bg

1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев” 20, тел.: (02) 971 70 41; факс: (02) 941 71 41; e-mail: office.sf@interkomplex.bg

www.intercomplex.bgTop