РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интеркомплекс, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнтеркомплексКомплексни решения “до ключ” в изграждането на електроенергийни обекти СрН и НН.

Инженерингова и сервизна дейност.

Производство и търговия с електрооборудване,

машини и съоръжения НН и СрН.

4015 Пловдив, ул. Пещерско шосе 19, тел.: 032/241 415, факс: 032/241 414, e-mail: office@intercomplex.bg

1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 20, тел.: 02/971 70 41, факс: 02/971 71 41, e-mail: office@intecomplex.bgTop