РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интеркомплекс, Списание Енерджи ревю - специално издание, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнтеркомплексЗА КОНТАКТИ: Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 19 тел. (032) 241 415, тел./факс: (032) 241 414 e-mail: office@intercomplex.bg София, ул. “Акад. Г. Бончев” № 20 02) 971 70 41, факс: (02) 971 71 41 office.sf@intercomplex.bg

ЗА КОНТАКТИ:

Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 19

тел. (032) 241 415, тел./факс: (032) 241 414

e-mail: office@intercomplex.bg

София, ул. “Акад. Г. Бончев” № 20

тел. (02) 971 70 41, факс: (02) 971 71 41

e-mail: office.sf@intercomplex.bg

www.intercomplex.bg

• Производство на табла за автоматизация и управление на

технологични и производствени процеси, линии и съоръже-

ния;

• Производство на разпределителни табла НН и СрН, в

корпуси от стъклонапълнен полиестер (SMC)

• Комплексни изграждане на електроенергийни обекти

• Инженерингова, консултантска и сервизна дейност;

• Автоматизация и управление на производствени процеси,

линии и съоръжения.

• Производство и търговия с електрооборудване, машини и

съоръжения НН и СрН

• Производство на табла за автоматизация и управление на

технологични и производствени процеси, линии и съоръже-

ния;

• Производство на разпределителни табла НН и СрН, в

корпуси от стъклонапълнен полиестер (SMC)

• Комплексни изграждане на електроенергийни обекти

• Инженерингова, консултантска и сервизна дейност;

• Автоматизация и управление на производствени процеси,

линии и съоръжения.

• Производство и търговия с електрооборудване, машини и

съоръжения НН и СрН

ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА

НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНО

ОБОРУДВАНЕ СРЕДНО И

ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

ИНЖЕНЕРИНГ

ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ СИСТЕМИ ЗА

ОСВЕТЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ.

ТАБЛА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

И ПРОМИШЛЕНОСТТА

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ И

ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

КАБЕЛНА АРМАТУРА

И АКСЕСОАРИ

ИЗМЕРВАТЕЛНА

АПАРАТУРА

Търговски партньори:Top