РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интеркомплекс, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнтеркомплексЗА КОНТАКТИ:

Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 19

тел. (032) 241 415, тел./факс: (032) 241 414

e-mail: office@intercomplex.bg

София, ул. “Акад. Г. Бончев” № 20

тел. (02) 971 70 41, факс: (02) 971 71 41

e-mail: office.sf@intercomplex.bg

• Производство на табла за автоматизация и управление на технологични и производствени процеси, линии и съоръжения.

• Производство на разпределителни табла НН и СрН, в корпуси от стъклонапълнен полиестер (SMC).

• Комплексни изграждане на електроенергийни обекти.

• Инженерингова, консултантска и сервизна дейност.

• Автоматизация и управление на производствени процеси, линии и съоръжения.

Търговски партньори:

ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА

НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНО

ОБОРУДВАНЕ СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

ИНЖЕНЕРИНГ

ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ТАБЛА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

КАБЕЛНА АРМАТУРА И АКСЕСОАРИ

ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРАTop