Интерприборсервиз - 26 години в енергетиката

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Лидерско място при доставяне, техническо обслужване, ремонт и сервиз на средствата за автоматизация и средства за измерване за АЕЦ, ТЕЦ, химически и металургични предприятия и други области на енергетиката и промишлеността.

Участва в модернизацията и реконструкцията на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД като партньор на водещи компании в атомната енергетика - FRAMATOM, WESTINGHOUSE, SIEMENS, АТОМЭНЕРГОЭКСПОРТ, ТУРБОАТОМ, "РАДИЙ" ЗАО - Украйна, ROCKWELL AUTOMATION и др.

Специалистите от АЕЦ "Козлодуй" - "Електропроизводство-2" разработиха ново техническо задание, в което бяха поставени необходимите изисквания, съобразени със съвременните международни стандарти и норми. Беше обявена обществена поръчка и от явилите се кандидати най-добри показатели - финансови и технически, показа украинската компания ЗАО "Радий" от Кировоград.

Сключихме с тях договор през април 2008 г. - като основен изпълнител на обществената поръчка, с главен подизпълнител от българска страна "Интерприборсервиз", който от своя страна, договори за свои подизпълнители "Риск инженеринг" и монтажна организация "Енемона" АД.

Възможността да се изпълняват специални поръчки за продукция, която е спряна от производство или е изпълнявана в малки серии е резултат на дългогодишните взаимоотношения на Дружеството с производителите.

Компетентността да се изпълняват спешни и аварийни поръчки за доставка, в резултат на добрата кординация при експедиране на доставките и минимизиране на сроковете на работа с контрагентите, комбинирана с високо качество на конкурентни цени.

Участие на Дружеството в по-важни проекти:

• 1988 - до днес - Сервизно обслужване и ремонт в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на: системи за контрол и управление; лабораторно оборудване; неутронни анализатори и концентратомери на бор НАР-Б и НАР-12; оборудване за радиационен и дозиметричен контрол;

• 1988 - 1993 г. - Пусконаладъчни работи, въвеждане в експлоатация и сервизно обслужване на АСУ ТП "Титан-2", УКТС.

• 1994 - 1999 г. - Инженеринг, доставка на оборудване, изготвяне на макети и симулатори за Пълномащабния тренажор на АЕЦ "Козлодуй" и Южноукраинската АЕЦ.

• 1999 - 2000 г. - Разработка на методика за статистически анализ на надеждността на автоматизирана система за управление на технологичните процеси, извършване на обследване на "Титан -2", "Сейвал", "Хиндукуш" и изготвяне на препоръки за по-нататъшна им експлоатация.

• 2000 - 2007 г. - Модернизация и преустройство на БЩУ - 5 и 6, тренажор, изработка на мнемосхеми и надписи, преработка на панели за местни щитове за управление в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

• 2008 - 2011 г. - извършихме замяната на УКТС на една от системите за безопасност на пети и шести енергоблок. Това беше пилотната система по проекта - с всички произтичащи от това трудности, но успяхме да се справим в планирания от календарния график срок - 22 дни. Извършена е и модернизация на следните двугредови мостови кранове в АЕЦ със следната товароподемност : 80 т - 2 бр. в спец корпус 3, 16 т. - Цех ХОГ, 200 т. в Машинна зала 5 и 6, 20 т. в хранилище за радиоактивни отпадъци, 16 бр. въжени електротелфери със товароподемност 5 т в зона строг режим 2, подмяна на УКТС със системи за безопасност ПТК УСБ - произведени от НПП "РАДИЙ" Украйна, с уреди от ROCKWELL AUTOMATION

• 2013 г. - Разширяване на автоматизирана система за контрол и управление на основните технологични системи на ХОГ.


Top