РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интерприборсервиз, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интерприборсервиз„Интерприборсевиз” - 25 години в енергетиката

Лидерско място при доставяне, техническо обслужване, ремонт и сервиз на средствата за автоматизация и средства за измерване за АЕЦ, ТЕЦ, химически и металургични предприятия и други области на енергетиката и промишлеността. Участва в модернизацията и реконструкцията на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД като партньор на водещи компании в атомната енергетика - FRAMATOM, WESTINGHOUSE, SIEMENS, АТОМЭНЕРГОЭКСПОРТ, ТУРБОАТОМ и др.

Възможността да се изпълняват специални поръчки за продукция, която е спряна от производство или е изпълнявана в малки серии е резултат на дългогодишните взаимоотношения на Дружеството с производителите.

Компетентността да се изпълняват спешни и аварийни поръчки за доставка, в резултат на добрата кординация при експедиране на доставките и минимизиране на сроковете на работа с контрагентите, комбинирана с високо качество на конкурентни цени.

Участие на Дружеството в по-важни проекти:

•1988 - до днес - Сервизно обслужване и ремонт в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на: системи за контрол и управление; лабораторно оборудване; неутронни анализатори и концентратомери на бор НАР-Б и НАР-12; оборудване за радиационен и дозиметричен контрол; системи за оповестяване, пожароизвестяване и видеонаблюдение; климатична и хладилна техника; товароподемни съоръжения и др.

•1988 - 1993 г. - Пусконаладъчни работи, въвеждане в експлоатация и сервизно обслужване на АСУ ТП „Титан-2”, УКТС, системи за КИП и А на 6 енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.

•1994 - 1999 г. - Инженеринг, доставка на оборудване, изготвяне на макети и симулатори за Пълномащабния тренажор на АЕЦ „Козлодуй” и Южноукраинската АЕЦ.

•1999 - 2000 г. - Разработка на методика за статистически анализ на надеждността на автоматизирана система за управление на технологичните процеси, извършване на обследване на „Титан -2”, „Сейвал”, „Хиндукуш” и изготвяне на препоръки за по-нататъшната им експлоатация.

•2000 - 2007 г. - Модернизация и преустройство на БЩУ - 5 и 6, тренажор, изработка на мнемосхеми и надписи, преработка на панели за местни щитове за управление в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.

•2010 г. - Сервизно техническо обслужване и ремонт на уреди за топлинен контрол в „ТЕЦ Варна” ЕАД.

•2013 г. - Разширяване на автоматизирана система за контрол и управление на основните технологични системи на ХОГ.Top