РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интерприборсервиз, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интерприборсервиз- Проектиране, изграждане, пуск, гаранционно и следгаранционно

обслужване и ремонт на измервателни, информационни и управляващи системи и прибори; оборудване за радиационен и дозиметричен контрол; лабораторно оборудване; системи за пожароизвестяване; аерозолни постове и системи за оповестяване и видеонаблюдение; климатични инсталации; товароподемни съоражения.

- Контрол на електрически уредби и съоражения до и над 1000 V; физични фактори на работната и околната среда: микроклимат, изкуствено осветление, шум, вентилационни инсталации, климатични инсталации.

- Доставка на оборудване, резервни части и материали за енергийни и промишлени предприятия.

e-mail: ips@inpris.com, www.inpris.com

3321, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Упрашление 5 и 6 енергоблок, ет. 2.

тел.: (+359 973) 7 20 13, тел./факс: (+359 973) 7 66 79.Top