Intersolar Europe 2015

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Изложението Intersolar Europe се провежда всяка година на територията на Мюнхенския панаир. Това е водещият изложбен форум за соларната индустрия и свързаните с нея браншове. През 2014 г. в събитието взеха участие общо 1082 компании и 42 380 посетители от цял свят.

Изложението поставя фокус върху фотоволтаиката, PV технологиите за производство на електричество, системите за съхранение на енергия, отоплението с възобновяеми източници и др. От основаването си до днес Intersolar Europe се е превърнал в най-важната индустриална платформа за производители, доставчици на продукти, системи и услуги, дистрибутори и подизпълнители в соларния сектор.

Паралелната конференция Intersolar Europe Conference всяка година дава възможност за широка дискусия върху водещите теми от изложението. В рамките на миналогодишното издание в нея се включиха над 1000 участници и повече от 200 лектори, които обсъдиха най-актуалните въпроси в индустрията и акцентираха върху някои от водещите технологии и разработки на пазара, както и върху съвременното развитие на законодателната рамка в областта.

През настоящата година, за втори път паралелно с Intersolar Europe, се провежда международният изложбен форум за батерии, системи за съхранение на енергия и иновации ees Europe. Той обхваща всички технологии и решения в областта на системите за съхранение на енергия.

По време на Intersolar Europe и ees Europe организаторите от Messe Muenchen връчват наградите Intersolar Award и ЕЕS Award. Intersolar Award отличава разработки в областта на фотоволтаичните технологии и соларните проекти, а ЕЕS Award - в областта на технологиите за съхранение на електроенергия. Официалната церемония по награждаването на най-иновативните технологии в соларната индустрия е на 10 юни. Тази година наградата Intersolar Award се присъжда за осми път.

Сред проектите на финалистите за Intersolar Award в категорията за фотоволтаика са: инвертор с ефективност 98,3%, технология за намаляване на загубите на електроенергия в модулите, 8 kW 3-фазен стринг инвертор с компоненти от силициев карбид и др.

Мултимегаватови PV централи

Интересът на бизнеса и индустрията към фотоволтаичните мегацентрали постоянно нараства и това определя централното им място в тематиката на изложението. Все по-масова тенденция е конструирането на големи фотоволтаични централи с дву- и трицифрена стойност на мощността в мегавати както на нови, така и на развити соларни пазари.

Сред многото примери за подобни проекти са 550-мегаватовата централа Topaz Solar в САЩ, която е сред най-големите PV централи в света; стартиралият в края на миналата година проект за инсталация с мощност 300 MW край Бордо, Франция; проектът TuNu за 2 GW фотоволтаична централа в Тунис, която ще бъде свързана с европейската електрическа мрежа и много други.

Хибридни системи за производство на енергия

Броят на използваните по света хибридни системи постоянно нараства. В сегмента се налагат различни новаторски технологии, като комбинирани PV/вятърни системи, както и PV/ВЕЦ централи, които значително намаляват експлоатационните разходи и влиянието върху околната среда. Основната концепция е базирана на използването на обща инфраструктура за 2 или повече възобновяеми източника на енергия.

Традиционните дизелови генератори, които масово се използват по света, сега все по-често се предлагат на пазара, допълнени с фотоволтаични панели. Постепенно се разширяват не само техните функции, но и приложните им области. Хибридните фотоволтаично-дизелови системи вече са в състояние да осигуряват разходно ефективни алтернативи дори за домакинствата и търговските обекти. В най-отчетлива степен те носят икономически и екологични ползи за големите индустриални потребители, ситуирани в отдалечени райони.

В зоните без достъп до електроснабдителна мрежа този тип решения постепенно заместват технологиите за производство на енергия от изкопаеми горива. Въпреки падащите цени на петрола глобалното търсене на фотоволтаични мощности нараства. Основната причина, която отчитат експертите в бранша, е фактът, че PV модулите сега са със 75% по-евтини от наличните на пазара продукти преди шест години.

Актуален доклад на Международната агенция за възобновяема енергия IREA сочи, че в много региони по света PV електричеството може да бъде произвеждано на същата цена като енергията от фосилни горива. Хибридните PV/дизелови системи имат потенциала напълно да изместят дизеловите генератори, особено в отдалечените райони.

В Боливия в момента се строи най-голямата в света PV/дизелова хибридна електроцентрала с литиево-йонна система за съхранение на енергията. Немската армия пък е избрала мобилни соларни контейнери с фотоволтаични модули и системи за съхранение на енергия с цел намаляване на използването на изкопаеми горива.

Иновативни off-grid технологии

Изложителите на Intersolar Europe 2015 представят решения в целия спектър на off-grid технологиите - от битови соларни системи, през хибридни инсталации, до системи за управление и съхранение на енергията за локални мрежи. Изложението поставя специален фокус върху разрастващия се пазар на off-grid и хибридни системи, като им осигурява самостоятелно поле за изява на територията на изложбения комплекс.

В рамките на Intersolar, на специално инициирания BSW Off-Grid Power Forum на 11 и 12 юни, представят и новата Off-Grid платформа, организирана от немската асоциация на соларната индустрия BSW-Solar, алианса за електрификация на селските райони ARE и Intersolar Europe. Част от съпътстващата програма на форума е конференция на института за технологичен трансфер OTTI, озаглавена “Малки PV приложения за електрификация на селски райони и търговски обекти”.

Тя се провежда в международния конгресен център в Мюнхен на 9 и 10 юни и предоставя платформа за дискусия на пазарите, приложенията и производителите в сегмента off-grid фотоволтаични системи. Събитието акцентира върху възможностите за електрификация на селските райони, осигурявани от битовите фотоволтаични системи, както и за доставка на електроенергия до публични институции, индустриални предприятия и инфраструктурни обекти в отдалечени от електропреносната мрежа региони.

Заедно с най-иновативните концепции за PV продукти, като соларни лампи и зарядни за мобилни устройства, форумът представя и финансовите и политически аспекти на off-grid фотоволтаичните системи на различните пазари.

Автономни фотоволтаични системи

Възможностите за използване на локални фотоволтаични инсталации като основен енергиен източник стават все по-популярни сред собствениците на жилища и крайните потребители. В рамките на Intersolar Europe и ees Europe изложителите представят много нови продукти и технологии в тази област.

Преференциалните цени за слънчева енергия постоянно намаляват. С течение на времето инсталирането на фотоволтаични системи става едно от най-изгодните решения за локално потребление. Драстичният спад в цените на фотоволтаичните модули също значително допринася за превръщането на автономните системи в привлекателен избор за частните консуматори и компаниите.

Монтажът на фотоволтаични модули на покрива обаче е едва първата стъпка към постигането на независимо енергоснабдяване. Пълният потенциал на една такава система може да бъде оползотворен посредством добавянето на допълнителни решения за интелигентно производство на енергия.

Всеки проект за автономна локална инсталация би трябвало да обхваща всички необходими компоненти на системата. Това включва и подходящи решения за съхранение на енергия, които да снабдяват обекта с електричество и при отсъствие на слънцегреене, например през нощта или при облачно време. Такива системи позволяват на собствениците да постигнат пълна независимост от електроснабдителната мрежа.

Термопомпите, които типично използват геотермална енергия или топлина от околната среда за отопление и производство на битова гореща вода за жилищните обекти, също могат да бъдат комбинирани с фотоволтаични панели. Част от енергията, необходима за задвижване на термопомпения агрегат, може да бъде доставяна от PV системата, която в същото време би могла да бъде използвана за зареждане на електромобил, например.

Съвременните достижения в контролните инженерни решения дават на потребителите възможност за управление на различни енергийни източници и консуматори, като в допълнение им позволяват да базират на тази възможност цялостни концепции за интелигентни домове. Ако произвежданата от инсталацията енергия не се изразходва напълно от локалните консуматори или се генерират големи излишъци, електричеството може да бъде продавано директно на крайни потребители или към разпределителните дружества.

Системи за съхранение на енергия

Техническите достижения в областта и нарастващото търсене на слънчева енергия са двигател за бурното развитие на пазара на системи за съхранение на енергия, което води до спад в цените на тези решения. Според актуално проучване на немската асоциация на соларната индустрия BSW-Solar и Intersolar/ees Europe, технологиите за съхранение на енергия са значително по-евтини днес отколкото през 2013 и първата половина на 2014 г.

Цената на оловно-киселинните батерии е спаднала с 26,7%, а на литиевите - с 21,9%. Така системите за съхранение постепенно се превръщат в масова технология, която може да се окаже и ключът към едно от най-големите предизвикателства в съвременната енергетика - максимално оползотворяване на възобновяемата енергия.

Батериите увеличават количеството локално потребявана енергия и намаляват натоварването на комуналната електроенергийна мрежа. По данни от проучването над 15 хиляди германски домакинства вече използват такива системи или се възползват от предимствата им. Технологията за съхранение позволява на домакинствата да покриват значителен дял от енергийните си нужди посредством собствени фотоволтаични инсталации, дори през нощта, което им осигурява независимост от нарастващите цени на електричеството.

Интелигентно управление на енергията

На пазара са достъпни все повече интелигентни решения в подкрепа на постоянно нарастващия дял на соларната енергия в енергийния микс. Гамата обхваща продукти и системи както за потребителите, така и за електроснабдителната инфраструктура. Системи за енергиен мениджмънт все по-масово се използват и в домакинствата, за да управляват търсенето и консумацията, да реализират максимални икономии и да поддържат разходите за електричество ниски.

Компаниите във фотоволтаичната индустрия, производителите на домакински електроуреди и енергийните доставчици разработват интелигентни мрежови решения, които да улеснят и оптимизират локалното производство на енергия. Производителите на инвертори и компаниите в областта на сградните услуги предлагат все по-усъвършенствани цялостни системи за енергиен мениджмънт, комбиниращи фотоволтаични модули, системи за съхранение на енергия и термопомпи, които увеличават локално потребената енергия, повишават ефективността и намаляват разходите.

Големите PV инсталации с висока мощност вече типично включват системи за контрол и мониторинг. В допълнение към гарантирането на регулирано, стабилно и устойчиво електроснабдяване (без нежелани прекъсвания на подаването към мрежите СН и ВН), тези решения улесняват интеграцията на системни компоненти (инвертори, батерии и др.) и улесняват взаимодействието помежду им. Софтуерните платформи за мониторинг са базирани до голяма степен на интерфейсните технологии при SCADA системите, които са се утвърдили като успешни решения за процесен контрол в енергетиката.

Инвестициите в PV централи

Новите модели за финансиране и бизнес са един от акцентите на съпътстващата конференция (Intersolar Europe Conference), която се провежда от 9 до 10 юни. В рамките на конференцията експерти обсъждат различни теми, свързани със сектора, като например как местните доставчици на електроенергия могат да работят с разработчиците на проекти и финансови институции, за да реализират фотоволтаични проекти.

Конференцията представя и подробен поглед върху отделните пазари, с акцент върху новите регулаторни рамки в европейските държави, както и възможностите, които се откриват с увеличаване на консумацията на електроенергия в азиатските страни.
Top