Интервю с Даниел Фройдигер, генерален мениджър на SolarMax International

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Г-н Фройдигер, компанията SolarMax открива нови представителства в Атина и София. Какво доведе до това Ваше решение?

От момента на своето създаване през 1991 г., компанията постоянно повишава броя на своите клонове в съответствие с нуждите на пазара и клиентите. С новите представителства в Атина и София SolarMax цели доближаването до локалните клиенти, за да предостави по-голяма гъвкавост и повече услуги, и да продължи да разширява своите продажби.

Можете ли да ни представите човека, който ще ръководи вашия бизнес в България?

Мениджър ключови клиенти за България е г-н Джулиъс Зимер, който е убеден, че слънчевата енергия ще става все по-значима и че висококачествените инвертори на SolarMax бързо ще се наложат на българския пазар.

Как беше организиран вашият бизнес в региона преди? Какво ще се промени за Вашите клиенти тук?

Досега клонът ни в Швейцария се грижеше за всички наши български клиенти. Сега, чрез местното представителство, ние се доближаваме по-близо до нашите настоящи и потенциални партньори и ще можем да им предложим по-голяма гъвкавост, като им гарантираме оптимални услуги на място.

Какви са вашите краткосрочни и дългосрочни планове за местния пазар? Можете ли да ни посочите някои от неговите предимства?

България е наистина интересен и обещаващ пазар за фотоволтаичния бранш, но, за съжаление, се наложи да бъдат направени големи съкращения на инвестициите в резултат на европейската финансова криза. Въпреки това пазарът все още остава привлекателен за фотоволтаичната индустрия, поради благоприятните климатични условия и преференциалните тарифи.

Инверторите на SolarMax са сертифицирани за приложения в България и отговарят на всички установени със закона стандарти. Планираме разрастване на бизнеса ни в Югоизточна Европа и разширяване на партньорската ни мрежа в България.

Представете вече реализираните проекти в България? Можете ли да ни посочите някои от най-важните проекти в Югоизточна Европа?

SolarMax вече има реализирани няколко проекта в България.

Първият от тях бе пуснат в експлоатация от българската компания Sunservice от София. Тази първа слънчева SolarMax централа заработи през месец септември 2010 г. в Ихтиман, Западна България. Системата е с мощност от 2 MW и работи с 6 инвертора SolarMax 300C-SV. Използвани са аморфни силициеви модули Polar PV. Очакваната годишна производителност е 1250 kWh/kW. Наклонът е 32°, а посоката - юг.

Другият проект е реализиран от водещата във фотоволтаичния сектор компания Solarpro Holding. През 2009 г. Solarpro започна да изгражда фотоволтаични централи, като стартира монтажа на соларни системи в България и съседните страни. Solarpro пусна в експлоатация една от най-мощните слънчеви електроцентрали в страната през месец март 2010 г. 2,4-мегаватовата система в Янково, в Източна България, работи със седем централни инвертора SolarMax 300C. Използваните модули са аморфни силициеви, произведени от Solarpro. Очакваната годишна производителност на съоръжението също е 1250 kWh/kW. Наклонът и посоката са същите - съответно, 32° и юг.


ЕКСКЛУЗИВНО


Top