Интервю с Диана Петкова, управител на Лонг Ман Холдинг

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2011

Ангажирани сме активно в цялостната реализация на проектите

Диана Петкова, управител на Лонг Ман Холдинг,

пред сп. Енерджи ревю

Г-жо Петкова, представете накратко фирма Лонг Ман Холдинг и дейността й в областта на вятърната енергетика, на читателите на сп. Енерджи ревю.

Лонг Ман Холдинг е българска частна компания, специализирана в развитието, изграждането и управлението на ветроенергийни проекти. Компанията е активно ангажирана във всички фази на реализиране на проектите. Нашата цел е да ги обхванем цялостно, което включва предварителни проучвания, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на вятърни паркове. В процеса на експлоатацията предлагаме на клиентите си пълния набор от услуги, гарантиращи успешен технически и административен мениджмънт. Основните компании, чрез които холдингът извършва дейността си, са Лонг Ман ООД и Ей Би Си Уинд Фарм ООД.

Какъв набор от услуги предлагате на клиентите си при реализирането на вятърни паркове?

В етапа на проектирането дейността обхваща: консултации при избор на подходящи локации и извършване на вятърни одити, снабдяване с необходимите документи по разрешителен режим, инвестиционно проектиране и снабдяване с разрешение за строеж, изготвяне на бизнес план за финансиране на проектите, окончателни договори за присъединяване и търговски договори за изкупуване на електрическа енергия. Лонг Ман Холдинг предлага и цялостни решения за изграждане на проектите, което включва пътна инфраструктура и площадки за тежка механизация, ел. оборудване и 20 kV кабелни трасета за присъединяване към електропреносната мрежа, оптични кабели, изграждане на фундаменти, монтаж и пуск на турбини. Обектите приключват с 72-часови изпитвания и въвеждането им в реална експлоатация. След това извършваме за клиентите си и технически и административен мениджмънт.

Кои са най-значимите проекти с ваше участие? А кои са най-актуалните?

Холдингът е извършил цялостно проектиране и изграждане на първия в България вятърен парк с нови турбини Vestas V90 2 MW, добил популярност под името вятърен парк Лонг Ман. Той е с обща инсталирана мощност 10 MW и е въведен в експлоатация през м. юни 2008 г. По аналогичен начин - изцяло проектирахме и изградихме вятърен парк Храброво с обща инсталирана мощност 8 MW. Наши проекти са вятърните паркове Евклипс, Видно, Арко, Лонг Ем, Б-З Експорт и др., които сме изпълнили „до ключ”. Под една или друга форма сме участвали в изграждането и на вятърни паркове Свети Никола, Каварна, Крупен, Ляхово и много други. В проектна фаза са вятърни паркове с обща инсталирана мощност около 200 MW.

На какви критерии следва да отговаря определена техника, за да се спрете именно на нея при реализирането на свой проект? Кои световни производители са сред партньорите ви?

За да одобрим доставката на конкретните ветрогенератори за съответния проект, спазваме определени критерии като например: технологично ниво, наличие на сервизно обслужване на територията на България, гаранционни срокове, производителност, цена и пр. Въобще, за да се направи изборът на ветрогенераторите, използваме комплекс от критерии, на които правим оценка. Работим с турбини на Vestas, Power Wind, Nordex и др.

Как виждате развитието на българския ВЕИ пазар в близките няколко години? В тази връзка, какви са амбициите ви относно мястото на Лонг Ман Холдинг на него?

В последните години се появиха сериозни проблеми с развитието на ветроенергетиката в България, като основният от тях е липсата на капацитет на електропреносната мрежа. Не е тайна, че най-добрите места за ветроенергетика в България се намират по Черноморието и най-вече в Североизточна България. Оказа се обаче, че мрежата на НЕК не е проектирана и изградена с идеята, че в този регион ще се развива вятърна енергетика и тя не може да "изнесе" повече от 250-300 MW. Така с инсталираните до момента близо 400 MW в района тази мреже бе запълнена и се стигна дори дотам, че при скорост на вятъра над 9 м/сек. НЕК започна разпореждане да се спират част от вятърните паркове, за да не се увреди мрежата. Това от една страна противоречи на закона, който подкрепя изкупуването на възобновяема енергия, а от друга - доведе до отлив на инвеститори. За първите 7 месеца на т. г. в България са въведени в експлоатация само 10 MW вятърни мощности. Ако не се вземат мерки в следващите години, страната няма да изпълни поетите към ЕС ангажименти за производство на екологична енергия.

В процеса на работа Лонг Ман Холдинг успя да изгради партньорства с национални и международни лидери в областта на енергетиката, ветроенергетиката и съпътстващите ги браншове, като това ни позволява да предлагаме възможно най-добрите технически и най-изгодни икономически решения.

Като гаранция за качество на дейността си, Лонг Ман Холдинг сертифицира основните компании в структурата си по международните стандарти за качество ISO 9001 и управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top