Интервю с Георги Манчев, изпълнителен директор на ЕнергоСервиз

Ядрена енергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2011

Предлагаме услуги и продукти, отговарящи на най-високите стандарти за безопасност

Георги Манчев, изпълнителен директор на ЕнергоСервиз, пред сп. Енерджи ревю

Г-н Манчев, представете накратко компанията ЕнергоСервиз на читателите на сп. Енерджи ревю.

ЕнергоСервиз е основана през 2005 г. като дружество с ограничена отговорност. Поради високите цели, поставени за изпълнение пред дружеството, през 2008 г. ЕнергоСервиз се преобразува в акционерно дружество със 100% ефективно внесен капитал. Фирмата ни доставя инженерингови услуги и продукти, които отговарят на изискванията на клиента и на най-високите стандарти за безопасност на ядрени и конвенционални централи. Стремим се да бъдем сред лидерите в Южна и Източна Европа в областта на ядрената автоматика, както и да бъдем предсказуем, прозрачен и последователен партньор. Особено внимание обръщаме и на нуждите и интересите на служителите, като следваме активна социална политика чрез осигуряване на съответно обучение и възможности за усъвършенстване.

Какви услуги и продукти в областта на ядрената автоматика предлагате на своите клиенти?

ЕнергоСервиз поддържа и обучава екипи от висококвалифицирани специалисти, които извършват периодични изпитания за функционалност и работоспособност на разнообразни системи за автоматизация на технологични процеси. В това число влизат планирани месечни технически обслужвания, планирани годишни технически обслужвания, гаранционно и следгаранционно обслужване и ремонт, огледи, обходи, както и аварийни ремонтни дейности и техническо обслужване при заявка от клиента.

Със своята прозрачна политика, коректност и лоялност към своите партньори и клиенти, ЕнергоСервиз е изключителен представител за доставка на резервни части и компоненти на водещи фирми като Westinghouse Electric Company и APANTEC, USA. Предоставяните услуги включват, но не са ограничени до: доставка и монтаж на оборудване, снабдяване с резервни части и консумативи в съответствие със стандартните срокове на доставка, влагане на резервни части като замяна на дефектни такива при ремонтна дейност, поддържане на складови наличности.

Освен това, притежаваме квалифициран екип експерти с натрупан богат опит, поради поето предлагаме и извършваме редица инженерингови услуги и продукти - разработване и управление на проекти, разработване на работни инструкции и процедури по качеството, въз основа на които се извършва техническо обслужване на информационни, автоматични и управляващи системи, разработване на процедури, работни инструкции и документация за монтажни и демонтажни дейности на оборудване КИП и А, анализи и оценки на риска, поддръжка и актуализация на бази данни, изготвяне на отчети и анализи, подготвяне на програми и материали за обучение и самообучение.

Кои са основните проекти, по които работи ЕнергоСервиз към момента? С какви специфики ви се налага да се съобразявате в процеса на реализацията им?

ЕнергоСервиз има сключен договор с АЕЦ Козлодуй за сервизно техническо обслужване на Компютърна информационно-управляваща система Ovation по Първи и Втори контур и системите за радиационен мониторинг на ВТ1 и ВТ2 на 5 и 6 енергоблок, ВТ на спецкорпуса, целта на което е гарантиране работоспособността и функционалността на системите.

Наскоро ЕнергоСервиз приключи проект за пълен инженеринг, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на модули за нормална експлоатация на СРМ (Система за радиационен мониторинг), с което се увеличи разполагаемостта на оборудването и нейният ресурс.

Какво се промени в ядрената енергетика след инцидента с АЕЦ Фукушима? Оказа ли влияние аварията и върху вашата работа в частност?

Промените са свързани главно с предстоящи повишени изисквания по отношение на безопасността. Оказа влияние дотолкова, че всички текущи и предстоящи проекти започнаха да се преразглеждат и забавят. Всички са в очакване на нови регулации по отношение на безопасността, които регулации, обаче, все още не са факт и много от доставчиците и възложителите изчакват, за да не се окаже, че не са изпълнили някое ново изискване.

Какви според вас са основните проблеми пред ядрената енергетика в България? В каква посока виждате нейното бъдещо развитие?

Твърде много политическо влияние за сметка на финансови обосновки и анализи, липса на последователна държавна политика и стратегия, съобразена предимно с националния интерес на България, а не с личностни и тясно партийни интереси. Друг сериозен проблем в много случаи е негативното отношение на медиите, както и липсата на обективно, ясно, точно и на достъпен език разясняване на ползите и предимствата на ядрената енергия в дългосрочен план. Развитието на енергетиката - не бихме могли да избягаме от атомната енергия, освен ако предпочитаме скъп вносен ток или още по-скъп такъв от други алтернативни източници.
Top