Интервю с инж. Александър Приходков, изпълнителен директор на Филкаб

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2012

Нашата цел са новостите

Инженер Приходков, отскоро поехте поста изпълнителен директор на Филкаб от господин Куков. Как приемате тази висока отговорност и какво означава да управляваш един от най-сериозните играчи в българската индустрия?

От няколко месеца съм изпълнителен директор на Филкаб и това действително е голяма отговорност. През годините компанията е постигнала много във всяко едно отношение и имам амбицията Филкаб не само да запази тези позиции, но и да продължи напред. Факт е, че Филкаб е сред най-сериозните играчи в българската индустрия и енергетика и това още повече увеличава отговорността ми както пред обществото, така и пред екипа на компанията. Важно е всички служители да спазват установената фирмена политика и отговорно да вършат работата си и в бъдеще.

Няколко години след навлизането на Филкаб във ВЕИ областта, дружеството далеч не само доставя материали за фотоволтаични инсталации, но вече е и водещ ЕРС контрактор с опит в цялостното изграждане на PV централи и разработката на инверторни станции и конструкции.

Като главен изпълнител и подизпълнител имате зад гърба си PV паркове с обща мощност над 20 MWp. Основен партньор за България сте за водещи производители като SMA и Q Cells. Какво е значението на това направление в бизнеса на Филкаб и какъв е делът му в цялостния успех на дружеството?

По отношение на фотоволтаичния бизнес наистина свършихме много и извървяхме дълъг път. Той е от много важно значение за дейността на Филкаб. По отношение на партньорите ни - най-големите световни имена в тяхната област, считам, че с работата си спечелихме доверието им напълно. Това е един от факторите SMA - фирма с огромно познаване на пазара и много строги критерии за качество, да ни избере измежду много други компании на българския пазар за свой основен партньор. Партньорството ни с Q Cells също е на много високо ниво - за последните големи фотоволтаични паркове, които изпълнихме, използвахме техни продукти.

Накратко, нашата практика е да работим само с най-реномираните европейски производители, които предлагат най-висококачествените продукти.

Фотоволтаичният бизнес на Филкаб е изключително успешен - делът му в общия обем на дейността на компанията възлиза на 30%. Ние имаме високи очаквания за бъдещото му развитие.

След приемането на новата тарифа това лято, на българския фотоволтаичен пазар са налице сериозни промени. Как ще коментирате състоянието му в тази ситуация?

На този пазар наистина се появиха проблеми. Те стресираха хората в различна степен. Моето мнение е, че трябва спокойно да се преосмислят нещата, да се огледат всички възможности, които пазарът предлага, и да се работи сериозно. Например, ние сме готови да предлагаме решения за покривни и вградени във фасади фотоволтаични инсталации за клиенти, които ще ползват произведената енергия за собствена консумация или ако имат излишък, ще я продават. Тези технологии се развиват изключително бързо, такива инсталации са много популярни в други, развити страни и рано или късно ще дойдат и при нас.

Безспорно е, че този пазар има бъдеще. Той е част от общата тенденция за постигане на висока енергийна ефективност и е ясно, че бъдещето е на зелената енергия.

С кой от досегашните ви соларни проекти се гордеете най-много?

Разбира се, гордеем се най-много с най-големия - соларeн парк Чобанка (10 MW), като през 2011-та бе завършена първата фаза от проекта с обща инсталирана мощност 1.0 MWp. Другите проекти, с които също много се гордеем, са първите ни инсталации, с които навлязохме на този пазар.

Какво да очаква пазарът по отношение внедряването на нови продукти и технологии в офертата на Филкаб?

По отношение на развитието на нови продукти и технологии - това е основен принцип на работа на Филкаб в цялата й досегашна история. На тази база пред нас се откриват нови перспективи в предлагането на готови решения. Развиваме се и в нови области - например зарядни станции за електромобили, когенерация, биомаса, малки ВЕЦ. Накратко, нашата цел са новостите.
Top