Интервю с инж. Борис Михайлов, управител на фирма СПЕКТРИ

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2013

Разширяваме гамата на предлаганите услуги, за да отговорим на променящите се изисквания на пазара

Интервю с инж. Борис Михайлов, управител на фирма СПЕКТРИ

ПОДОБНИ СТАТИИ

Бихте ли представили накратко себе си, дейността на СПЕКТРИ и в частност тази в областта на енергетиката, пред читателите на сп. Енерджи ревю?

Фирма СПЕКТРИ през последните повече от 15 години се е специализирала и натрупала опит в доставки, инженеринг, проектиране и нормативен контрол на енергетични съоръжения и обекти - що се отнася до техните вибрационни и акустични параметри. Непрекъснато полагаме усилия да защитаваме нашата мисия за присъствието ни на пазара като един припознаван и предпочитан партньор в областта на шума и вибрациите.

Нашето портфолио включва следните продукти и инженеринг: прибори, системи и програмно осигуряване в областта на измерването, анализа и контрола на шум, вибрации, процес-параметри, газови емисии; системи за вибро- процес-контрол и изпитване състоянието на машини и съоръжения; оборудване в областта на околната среда, хигиената и безопасността на труда; системи за контрол на качеството на продукцията; оборудване в областта на телекомуникациите и специализираните акустични приложения; калибрационни и изпитвателни системи; системи за ултразвуково измерване и контрол на дебит; сензори и системи за измерване и мониторинг на скорост на въздуха, температура, налягане, влажност, балансиращи машини, други.

Какви услуги и решения предлагате за тази област? Кои от тях се радват на най-голяма популярност?

В областта на енергетиката предлагаме специализирана гама както от доставки и инженеринг (системи за вибрационен, акустичен, ултразвуков и процес-мониторинг, анализиращи и диагностични окомплектации), така и широк спектър от услуги (експертни консултации, проектиране, контрол на вибрационни и акустични параметри, както и много други).

Компанията предоставя и услуги като: проектиране, монтаж, инсталации и консултации по проекти за измерване, контрол, анализ и ограничаване на шума и вибрациите; диагностика, експертизи, заключения, услуги по балансиране; акредитиран контрол на параметрите шум и вибрации - на машини, сгради, в работна, околна и битова среда, лабораторна проверка, калибриране на датчици, преобразуватели и системи за измерване на шум и вибрации; консултантска дейност по осигуряване на вътрешно-фирмен контрол на качеството, проследимост на измерванията, метрологично осигуряване; организиране на семинари, симпозиуми, курсове, обучения и запознаване с най-новите достижения в областта на шума и вибрациите; сервиз на индустриална техника - гаранционен и следгаранционен.

Най-популярни са предлаганите от нас продукти от най-високо технологично ниво (производство на световния лидер Bruel & Kjaer - Дания), както и услугите ни за измерване, контрол и сертифициране на параметрите шум и вибрации, проектиране и предлагане на решения за редукция на вибрационните и акустични въздействия.

Кои ваши качества ви правят конкурентни на енергийния пазар?

Като основни диференциатори за нашата организация бих поставил високото ниво на експертиза и опит, нашия съзнателно направен избор за развитие и специализация в определената първоначално тясна област, както и дългогодишно и успешно поддържаните от нас международни контакти с водещи световни центрове за производство на оборудване, измервания, анализ, обработка и консултации в областта на шума и вибрациите (като Bruel & Kjaer, Bruel & Kjaer University, PCH Engineering).

Нашите клиенти и партньори от самото начало на комуникация с нас предполагат и в последствие се убеждават, че контактуват и си партнират със специализирана и професионална организация от най-високо ниво, организация, която в името на кратковременни успехи не прави компромис със своето избрано амплоа и експертност.

Кои компании в енергийния бранш са ваши партньори?

През годините сме реализирали разнообразни проекти за основните опериращи в Р. България енергийни компании - като АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгаргаз, VATECH, Топлофикация - София, Топлофикация - Враца, Енергоремонт, ТЕЦ Марица Изток, Мини Марица-изток и др. Може да се резюмира, че всяка една сериозна организация, адресираща на високо професионално ниво задачите си в областта на шума и вибрациите, знае за нас и взима винаги предвид едно наше евентуално участие и предложение.

Бихте ли споделили кои са най-значимите енергийни проекти, по които сте работили? Кой от тях се оказа най-голямо предизвикателство?

Реализирани от нас проекти с най-голяма значимост са изградените многобройни мониторингови системи за контрол и мониторинг на вибрационното състояние на въртящи се машини и съоръжения, доставените от нас анализиращи платформи за шум, вибрации и модален анализ, както и експертните ни доклади в областта на обследването, оценката и контрола на вибрационното състояние на енергийни обекти, съоръжения и сградоцентрали.

Конкретен интересен проект е проведеното наскоро от нас техническо, строително и експертно обследване на електроцентрали - с оглед отчитане въздействието на експлоатираните турбоагрегати върху конструкцията, анализа на това влияние, изчисление и измерване на въздействията, оценка на товароносимостта и препоръки за конкретни корективни действия.

Налага ли се промяна в предлаганите от вас продукти и услуги с оглед на динамичните промени, настъпващи на енергийния пазар?

С цел максимално отговаряне на променящите се изисквания на пазара, ние във все по-голяма степен разширяваме гамата на предлаганите от нас експертни услуги и инженеринг, преминавайки постепенно на нивото на фирма доставчик на цялостни решения, а не само на отделни продукти и/или услуги.

Какво включват цялостните решения за сектора, които предлагате?

Цялостният подход, който ние предлагаме, включва ангажираното решаване на конкретни технически задачи - от самото начало (констатация, измерване, заключение) до адресиране и разрешаване на проблема (посредством целенасочено проектиране, реализация и присъщ последващ мониторинг). Като пример мога да посоча цялостни проекти, които сме реализирали за тотална резултатна редукция на шумово и вибрационно въздействие от експлоатация на индустриални обекти и съоръжения.

В каква посока виждате развитието на енергийния пазар в следващите години? Какви конкретни действия ще предприемете, за да отговорите на търсенето?

Във все по-голяма степен очакваме енергийните оператори да търсят цялостни експертни решения на технологичното ниво на XXI век. Стандартните традиционни запитвания за отделни доставки и конкретни частични експертни услуги според нас постепенно ще бъдат изместени от търсене на решения "облачен тип", използване на абонаментни и дистанционно функциониращи центрове за данни, търсене на пакетна гама дейности с високо ниво на експертиза. В този смисъл ние имаме намерение да интензифицираме различните нива на нашата фирмена техническа обезпеченост, квалификация и организационна сертификация.

Един конкретен пример е наскоро успешно завършена от нас процедура по сертификация и получена акредитация от ИА "БСА" (по БДС/ISO-EN 17020) - за ОКС "СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ" (контрол на шум и вибрации - на машини, сгради, в работна и околна среда).


Top