Интервю с инж. Росимир Матеев, председател на Българска соларна асоциация

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2011

Бъдещето на "зелена" България е в изграждането на соларни централи в близост до населените места

инж. Росимир Матеев, председател на Българска соларна асоциация, пред сп. Енерджи ревю

Инж. Матеев, кога е създадена Българска соларна асоциация и кои компании членуват в нея?

Българска соларна асоциация бе създадена на 05.03.2011 г. в град Габрово. Създаването й бе спонтанно, в отговор на сложното положение на фотоволтаичния бранш в настоящия момент. Компаниите, които членуват в асоциацията, са малки и средни предприятия и няколко физически лица, които прегърнаха зелената идея заедно с нас. С повечето от учредителите на асоциацията се познавахме виртуално от най-големия соларен форум в България, който създадохме преди години - СТС Солар форум. Асоциацията просто беше едно естествено официално сдружаване на вече оформена общност.

Членове на асоциацията са някои от основните доставчици на оборудване и фирми, които изграждат централи, консултантски компании, работещи във ВЕИ сектора. И все пак, повечето са инвеститори: настоящи или потенциални, както и няколко компании и физически лица, които просто обичат „зелената” идея и искат да се борят за нея. Сред учредителите на БСА са: СТС Солар, Техносън, Бетамарк, Грийнват, Фердикс, Евродизайн БГ, Автолинк, Дей Енерджи, Стенли - 03, Сола, Бонев Солар и други. Българска соларна асоциация е с най-голям брой учредители спрямо всички останали асоциации в бранша, а броят на членовете нараства неимоверно бързо. Веднага след учредяването й постъпиха заявления за членство и бяха приети БулСпейс, Севатех, Версолей, Реко строй и други, общо 11 нови членове. В асоциацията членуват вече почти всички български фирми, които целят създаването на соларна индустрия в България.

Какви са основните цели на новосъздадената асоциация?

Основните цели на нашата асоциация са: да се обединят усилията на членовете, техните знания и опит в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични централи, както и малки и средни електрически централи от други възобновяеми енергийни източници за производство на електрическа енергия; да предостави представителство и защита на общите интереси на членовете пред държавни и общински институции, както и пред електроразпределителните и електропреносното дружества; подпомагане дейността на инвеститорите в производството на екологична енергия от ВЕИ и развитие на инвестиционните процеси в сферата на изграждане и експлоатация на малки и средни фотоволтаични централи; изграждане на местни, регионални и международни партньорства за развитие; подобряване на бизнес климата в областта на добива на екологично чиста електроенергия от ВЕИ и популяризиране на използването й и внедряване в бита; опазване на околната среда; съдействие за подобряване на енергийната инфраструктура и децентрализиране на електропроизводството.

Желанието ни е да обясним истината на хората, на потребителите и да разсеем заблудите, които дори хора от властта си позволяват да внушават. Негативната кампания, която се води в момента, и заблудите, граничещи с откровени лъжи, че цената на изкупуване е 800 лв. и това е 18 пъти по-скъпо от енергията от АЕЦ, трябва да бъдат спрени. Истината е, че ВЕИ секторът не бива да се противопоставя с атомните централи, тъй като по същество двата бранша нямат абсолютно нищо общо, освен че произвеждат енергия, а точно това се прави в момента.

Как бихте коментирали наскоро приетия Закон за енергията от възобновяеми източници и какво отражение оказва той върху бизнеса?

Честно казано, приетият Закон за енергията от възобновяеми източници е труден за коментиране. Този продукт на българското законотворчество, освен че е нефункционален, с неясни цели и начини за тяхното постигане, подлежи на тълкувания и противоречия - освен на кореспондиращи нормативни актове, и на себе си. Целта на законодателната промяна бе да се намери начин да се отсеят спекулативните проекти и да се даде възможност на реалните да се осъществят по-бързо, лесно и предвидимо.

Една от инициативите, които БСА поде преди гласуването на ЗЕВИ в пленарна зала на второ четене, бе облекчаване на процедурите за малки фотоволтаични централи. Тъй като според нас нито един от стимулите, упоменати в него, не е реално работещ.

В каква посока виждате развитието на соларната индустрия в следващите няколко години?

Ние, от Българска соларна асоциация считаме, че бъдещето на „зелена” България е изключително в малки централи, инсталирани в урбанизирани територии или в непосредствена близост до населените места, присъединени директно на ниско напрежение или на най-близките мрежи от средно напрежение, водещи енергията директно към потребителите. Въпреки всички трудности, с които се сблъскваме ежедневно и ще продължаваме да срещаме, ние вярваме, че слънцето ще изгрее и на нашата улица и ще създадем истински, силен соларен бранш и ще допринесем за "зеленото" бъдеще на България.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top