Интервю с Иван Динев, управител на Мотто Инженеринг

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Г-н Динев, какви продукти и услуги са част от фирменото портфолио на Мотто Инженеринг? Бихте ли споделили някои от последните си реализации?

Мотто Инженеринг е изцяло специализирана в сферата на PV системите - от предпроектно проучване, проектиране, доставка, изграждане и пускане в експлоатация до гаранционна и извънгаранционна поддръжка на PV системите. Това, че ние сме тясно специализирани ни дава възможност да концентрираме целия си капацитет в реализацията на PV проекти на нашите клиенти. В момента работим по няколко проекта с различни мощности от 30 kWp до 3 MWp. Последните реализации са проекти с одобрено субсидиране по Мярка 312 в селата Грозден - 50 kWp, Богданово - 68 kWp и Млекарево - 62 kWp.

Какво е мястото на българските инженерингови компании в пазара на възобновяема енергия у нас? Конкурентни ли са те на европейските специалисти в областта?

Българските инженерингови компании натрупаха доста опит в проектирането и проект мениджмънта, както и в изграждането на ВЕИ централи. Мисля, че водещите фирми в бранша у нас са конкурентоспособни на всяка една европейска фирма. Още повече, че ние, както и много наши колеги, сме изградили тесни връзки с утвърдени в бранша фирми от Европа. Това ни дава възможност да използваме опита и капацитета им в по-големи и сложни проекти. От друга страна, съвместното партньорство между европейски и български фирми улеснява достъпът им до българския пазар. Добър пример за тази симбиоза е гореспоменатият проект от 3 MWp, който се реализира съвместно от нас и нашите немски партньори Eurosol, които са изградили повече от 2000 фотоволтаични централи в цяла Европа.

Как определяте качеството на вече изградените и действащи фотоволтаични мощности на територията на България?

Като цяло качеството на изпълнение е добро, разбира се, се срещат и PV системи от типа "направи си сам", което е заложено в манталитета на българина. Все пак инвеститорите не трябва да забравят, че животът на една PV централа трябва да е минимум 25-30 години. Затова тя трябва да е проектирана добре, в съответствие с всички актуални нормативни документи и възможностите на техниката, заложена в проекта. Качеството на продуктите и изпълнението са също от ключово значение.

Имат ли шанс българските компании за пробив на съседни пазари?

Повечето от българските компании не са производители на оборудване за реализацията на фотоволтаични системи, затова смятам, че могат да пробият на съседни пазари единствено с техния know-how.

Смятате ли, че новият Закон за енергията от възобновяеми източници стимулира развитието на бизнеса в сектора и как, според Вас, ще се отрази той на бъдещото му развитие?

Да, отдавна правителството трябваше да приложи по-строги мерки за ограничаване строежа на големи фотоволтаични паркове - имам предвид с мощности над 1 MWp, което спира развитието на българските фирми в сектора. Повечето големи паркове се реализират от чужди фирми, които внасят своето оборудване и наемат местни подизпълнители за строително-монтажните работи. Според мен трябва да се стимулират инвестициите в малки PV централи, в които би могла да инвестира всяка средно голяма българска фирма. По този начин ще се подпомогнат българските инвеститори и приходите от продажбата на енергията от ФЕЦ ще остава в България.


ЕКСКЛУЗИВНО


Top