Интервю с Красимир Данаилов, управител на Евродизайн Енерджи, пред сп. Енерджи ревю

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Г-н Данаилов, Вие бяхте ръководител на отдел Фотоволтаици към фирма Евродизайн БГ, а отскоро сте управител на фирма Евродизайн Енерджи. Кое наложи промяната?

Фирма Евродизайн Енерджи е естественото продължение на фотоволтаичния отдел на Евродизайн БГ. През изминалата 2011 г. проектите, свързани с ВЕИ, започнаха да представляват голяма част от дейността на фирма Евродизайн БГ. Затова в началото на т. г. решихме да създадем Евродизайн Енерджи, като запазваме екипа, който работеше по енергийните проекти в Евродизайн БГ. Разделянето по никакъв начин няма да повлияе в негативен план на нашите клиенти.

Какви продукти и съпътстващи услуги в областта на фотоволтаиците предлагате на своите клиенти?

Стремим се да предложим пълен набор от услуги, свързани с PV централите - като започнем от консултациите при избора на място (покрив или земя), изготвянето на соларния одит, предпроектните проучвания, проектирането, доставката и изграждането на централата. Голямо значение отдаваме на гаранционното и следгаранционно обслужване на системите. Предлагаме на нашите клиенти системи за охрана на фотоволтаичните централи - периметрова охрана и видеонаблюдение. Да не забравяме и дейностите, свързани с финансиране по оперативни програми. В момента изграждаме две PV централи, които са финансирани точно по такива програми.

Евродизайн е участник в реализация на редица проекти. Кои са най-значимите от тях?

Ние не разделяме централите на малки и големи. Всеки проект, по който работим, е значим за нас. Подхождаме професионално и отговорно както към централи по 5 kWp, така и към такива по 200 kWp. Това са централи, за които финансирането идва предимно от български инвеститори. Миналата година изградихме лаборатория на катедра „Силова електроника” към Технически университет - София. Фотоволтаиците са само 1000 Wp, но дават основа на бъдещи специалисти в областта на ВЕИ. Това за нас е голямо постижение и значим обект.

Важен е крайният резултат - наскоро пуснахме в експлоатация 200 kWp фотоволтаична централа край гр. Сандански. Инвеститорът, като видя свършената работа и добрите показатели на централата, каза: „Момчета, надминахте моите очаквания”. Това е от значение за нас - добре свършената работа и доволните клиенти.

Какви са критериите Ви за избор на продукти и технологии с оглед внедряването им във Вашите системи?

Към всяка PV централа се подхожда с идеята, че тя трябва да е проектирана и изградена с компоненти, които да гарантират безотказната и работа за дълги години.

Залагаме на качествените компоненти. Задължително преди внедряването на каквото и да е било оборудване във фотоволтаичните централи, ние изискваме мостри и провеждаме тестове. Такава е политиката още от времето, когато екип на фирма Евродизайн БГ реши да се занимава с фотоволтаична дейност. Освен това, ние доставяме оборудване и за наши колеги. В момента внасяме кабели само на два завода производители - един в Италия и един в Германия. По същия начин е и с конекторите - те са най-малкото звено във фотоволтаичната централа, но са много на брой и са свързващият елемент. Трябва да са изключително качествени и надеждни. С инверторите и панелите не си позволяваме да експериментираме с "No name" производители.

Залагате на покривните фотоволтаични централи. На какво се дължи това?

На територията на страна има огромен потенциал, който не се използва. Има индустриални райони с десетки хиляди м2 покривни площи, които стоят неизползвани. Същото се отнася и за градовете и селата. Електроенергията може да се произвежда там, където се потребява, това води до малки загуби и разтоварване на енергийната система. Оползотворяването на слънчевата енергия, добита от фотоволтаични инсталации, монтирани върху покривните конструкции, може да осигурява стабилен доход на собствениците на сградите.

Огромните мегаватови проекти, инсталирани върху плодородна обработваема земя, натоварват нееднакво енергопреносната мрежа на страната. С направените законови промени малките проекти (покривни и фасадни до 30 kWp) са много атрактивни за българския инвеститор.

Предвиждаме, че в бъдеще ще има засилено търсене и на системи за автономно и резервирано захранване от алтернативни източници. Ние имаме няколко реализирани такива системи и клиентите са изключително доволни - всякакви прекъсвания, премигвания, повишено или понижено напрежение, както и отпадане на електрозахранването, останаха в миналото.

Можем да предложим всичко това на нашите клиенти. Каним всички настоящи и бъдещи партньори на предстоящото и единственото по рода си в България изложение за соларни технологии SEE Solar в зала 1, щанд №1-А4.Top