Интервю с Марин Шишков, продуктов мениджър във ВиВ Изоматик

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2012

Готови сме да посрещнем новите предизвикателства на пазара

Уважаеми г-н Шишков, ВиВ Изоматик е добре познато име на българския пазар. Какви продукти с приложение в енергетиката предлагате към момента?

Една от основните цели на ВиВ Изоматик от самото създаване на фирмата през 1992 г. е да направи достъпни на българския пазар висококачествените и високотехнологични продукти на световните лидери в производството на компоненти за електроразпределение и автоматизация. Електроенергетиката е отрасъл, в който тези компоненти намират широко приложение както в системите за конвенционално производство на енергия, така и в намиращите все по-широко разпространение системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. През годините сме се утвърдили като традиционен доставчик във всички сектори на електроенергийната система - производство, пренос, разпределение. Освен това наши клиенти са и повечето фирми-производители на разпределителни и командни ел. табла. Работим и в тясно сътрудничество с електрoпроектантите.

Конкретно, продуктите, които предлагаме, са предимно с приложение в системите за електроразпределение, ниско напрежение и в т.нар. вторична комутация на системите средно и високо напрежение. Това са пълна гама автоматични прекъсвачи за напрежение до 1000 V- миниатюрни, с лят корпус и въздушни с номинален ток от 0,5 до 6300 А; основи и разединители за стопяеми предпазители; командни пакетни превключватели; елементи за управление и сигнализация; полиестерни табла и кутии; системни типово изпитани разпределителни табла; цифрови и аналогови прибори за измерване на електрически величини; системи за измерване, мониторинг и контрол на качеството на електрическата енергия; компоненти и системи за компенсация на реактивна мощност; системи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения; инструменти за обработка на кабели; преносими измервателни прибори. Изключително важни за нас са редовите и специализирани измервателни клеми, производство на Phoenix Contact. Предлагаме също богато разнообразие контролни и силови кабели, електромеханични компоненти, системи за надписване и маркиране.

Кои световни производители са ваши партньори в областта?

Работим с някои от най-иновативните световни производители - Phoenix Contact, General Electric Industrial Solutions, LAPP KABEL, Jean Mueller, Klauke, Circutor. Това са световни компании, които реинвестират значителна част от печалбата си в разработване на нови продукти, при това в тясно сътрудничество с крайните потребителите на тези продукти. Изключително много държим изделията, които предлагаме, да са с най-доброто качество и функционалност и имената, и опитът на нашите партньори дават гаранция за това. Известен е фактът, че Phoenix Contact е първата фирма в света, която започва серийно производство на редови клеми, GE e основана от "бащата" на електротехниката Томас Едисон, а Jean Mueller е една от най-старите електротехнически фабрики в Германия, основана още през 1897 г. Не по-малко важни партньори за нас са и някои по-малки производители, специализирани в производството на определени продукти, например MERZ Schaltgerate - специализиран производител на командни пакетни ключове; PC Electric - на индустриални щепселни съединители, Lovato Electric и др.

В последните години, с идеята да разширим продуктовото си портфолио, започнахме сътрудничество и с един от най-големите корейски производители на електроапаратура ниско и средно напрежение - LS Industrial Systems.

Кои енергийни сектори са най-приоритетни са вас? Кои са най-значимите проекти, реализирани с ваше участие?

Както споменах по-рано, през годините сме се утвърдили като традиционен доставчик във всички сектори на електроенергийната система. Участвали сме като изпълнител, подизпълнител или доставчик на апаратура в повечето големи проекти на територията на страната. Одобрени сме като доставчик на апаратура ниско напрежение в трите електроразпределителни дружества - ЕВН - България, ЧЕЗ - България, ЕОН - България (сега Енергопро) и традиционно участваме в търгове за доставка на апаратура и електромерни табла. Измервателните клеми за токови вериги са широко използвани в системата на НЕК и ЕСО, а също и от електроразпределителните дружества. Утвърден доставчик сме и на АЕЦ - Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток и др. Някои от по-големите проекти, в които сме участвали, са: доставка на автоматични прекъсвачи 0.4 кV за 5 и 6 ЕБ, АЕЦ Козлодуй; доставка на над 30 000 електромерни табла за електроразпределителните дружества, доставка на измервателни клеми за електроразпределителните дружества, НЕК и ЕСО; доставка на апаратура, табла и клеми за командни и релейни табла и табла за собствени нужди за реконструкция на възлови подстанции „Царевец” и „Металургична”; доставка на апаратура НН, табла и система за мониторинг на няколко фотоволтаични централи и много др.

Какво е състоянието на пазара за електроапаратура в електроенергетиката към момента?

До момента инвестициите в електроенергийната система бяха свързани предимно с реконструкция, модернизация и повишаване на ефективността на съществуващи енергийни съоръжения и привеждането им в съответствие с изискванията на европейските и световни стандарти и норми. Освен това, във връзка с поетите международни ангажименти за намаляване на вредните емисии и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, през последните 2 години бяха изградени множество соларни и вятърни електроцентрали - предимно с частни инвестиции. Изграждането на този тип обекти повдигна редица технически проблеми, свързани с по-специфичните експлоатационни условия и параметри на инсталациите. Смело мога да кажа, че ВиВ Изоматик предлага пълен пакет компоненти за изграждане на страна ниско напрежение на фотоволтаични инсталации - както за АC, така и за DC частта. Това са специализирани конектори, кабели, предпазители със стопяема вложка, товарови разединители, защити от пренапрежения за напрежения до 1000 VDC, полиестерни табла и кутии с висока IP защита и устойчиви на UV лъчи, пълна гама защитна и комутационна апаратура. Също така, предлагаме решение на управление и мониторинг на централите, което дава възможност да се следи в реално време състоянието на всеки компонент от системата и по този начин да се повиши значително ефективността на експлоатация.

Какви нови технологии и продукти смятате, че ще бъдат актуални в следващите години?

В близко бъдеще, все по-актуален ще става въпросът за качеството и интелигентното управление на потреблението на електрическата енергия. В този смисъл, смятам, че развитието на търсенето ще претърпи развитие в тази насока.

Електроразпределителните дружества започват да изграждат smart системи за отчитане и управление на потреблението на енергия - първоначално за по-големите индустриални потребители, с тенденция да се обхванат и частните потребители. Във връзка с все по-високите изисквания към качеството и повишаващата се цена на енергията ще се търсят начини за по-ефективно използване на енергията и оптимизиране на енергийните разходи. Във ВиВ Изоматик сме готови да отговорим на тези предизвикателства.
Top