Интервю с Микаел Рьонхолм-Нилсен, вицепрезидент продажби за Австрия и Източна Европа на Vestas Централна Европа

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2011

Произведената вятърна енергия от турбините Vestas е над 95 млн. MWh годишно

Интервю с Микаел Рьонхолм-Нилсен, вицепрезидент продажби за Австрия и Източна Европа на Vestas Централна Европа

ПОДОБНИ СТАТИИ

Микаел Рьонхолм-Нилсен, вицепрезидент продажби за Австрия и Източна Европа на Vestas Централна Европа, пред сп. Енерджи ревю

Vestas е сред най-големите световни компании в областта на вятърната енергетика. Бихте ли разказали малко повече за компанията и дейността й на читателите на сп. Енерджи ревю?

Vestas е световен лидер в доставката на решения за вятърната енергетика. Основната ни дейност се състои в разработване, производство, продажба, маркетинг и поддръжка на вятърни турбини.

Компанията ни е в челните редици по отношение на иновациите в областта на вятърната енергия и технологии. От 30 години овладяваме силата на вятъра. През 2008 г. отворихме най-големия център за технологични разработки в областта на вятърната енергетика, в който работят повече от 800 технически специалисти. Като резултат от това, повече от 43 000 турбини Vestas по целия свят произвеждат енергия, достатъчна да задоволи нуждите на милиони домакинства.

Ние имаме опит в световен мащаб в цялостния процес на работа - от разработването на продукти и технологии до измерването на скоростта на вятъра и въвеждането в експлоатация на вятърни турбини, съобразени с локацията, управлението на проекти, включването им към мрежата, мониторинг на дейността им и анализ на получените резултати.

Кои са най-новите продукти в портфолиото на компанията?

Турбините V90-1.8 MW GridStreamer и V90-2.0 MW GridStreamer са създадени за оптималното използване на, съответно, средно- и нисковетрови потенциал и отговарят на най-съвременните изисквания за съвместимост с мрежата. В допълнение, най-новият модел турбина, който предлагаме - V112-3.0 MW, е проектиран за места с ниска и средна скорост на вятъра. Тя осигурява енергия на много конкурентна цена, благодарение на голямата площ на ротора, неговата ефективност, и по-добрата поддръжка и надеждност, които на свой ред допринасят за това. Надеждността на турбините се гарантира от споменатия вече контролно-диагностичен център на Vestas.

Конструкцията на турбините съчетава нови, но вече доказани технически концепции от други платформи. Нова концепция е нашата генераторна технология, която осигурява отлична съвместимост с мрежата за всички настоящи и бъдещи изисквания, по-ниска цена на инсталацията и по-добри системни възможности за оптимизация и по-висока производителност.

V112-3.0 MW предоставя максимална гъвкавост за клиентите и позволява монтирането на места с разнообразни ветрови параметри, а възможността за разделянето им на 70-тонни модули по време на транспортиране, позволява използването на стандартно оборудване и товарни ремаркета.

Колко проекта в световен мащаб са реализирани с участието на Vestas? Кои са актуалните проекти, по които компанията работи?

За Vestas работят повече от 20 000 души по целя свят, а нашите вятърни турбини са инсталирани в 66 страни на 6 континента. Фокусът ни върху проучването и иновациите доведе до разработването на турбини, които към момента са 100 пъти по-ефективни, отколкото преди 25 години. Произведената вятърна енергия от Vestas турбините е над 95 млн. MWh годишно и редуцира въглеродните емисии с повече от 50 млн. тона за същия период. В България към момента сме инсталирали 110 турбини с капацитет от около 292 MW.

Кои са основните цели пред Vestas? Какво е мястото на България в политиката на компанията?

Vestas се стреми да докаже, че вятърната енергия остава главен приоритет в световната енергийна картина. Това е сред нещата, постигнати чрез диалог с политици, обществени институции и неправителствени организации по целия свят, както и чрез консултации и информиране на обществеността за потенциала на вятърната енергия в световен мащаб.

Ние сме в България, за да допринесем за развитието на пазара и да растем редом с нашите клиенти и да подкрепяме развитието на местния пазар с оглед на целите пред страната към 2020 година.

Каква е визията ви за бъдещо развитие на региона, който управлявате - Източна Европа и Австрия?

Vestas е основен участник на източноевропейските пазари (пазарният ни дял е около 30% за 2010 г.) и Австрия (с пазарен дял от около 37.5% към края на 2010 г.) и амбицията ни е да продължим постоянния си ръст там. Както за всички пазари, на които оперираме, стратегията ни за Източна Европа и Австрия е съобразена с условията, така че да осигурим най-добрата възможна цена на енергията и едновременно с това да осигурим възвръщаемост на инвестициите.

По отношение на разработването на проекти, се опитваме да си сътрудничим с всички местни представители, както и с международни фирми, и да създаваме стабилни партньорства, с цел да подпомагаме тяхната работа. Това се отнася в пълна сила и до работата ни по фактическото изграждане на вятърни паркове.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top