Интервю с Петер Симон, регионален мениджър на АББ за България, Румъния и Молдова

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2010

Необходимо е не само да увеличим производството на енергия от ВЕИ, но и да бъдем по-ефективни и да намалим консумацията

Петер Симон, регионален мениджър на АББ за България, Румъния и Молдова пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Симон, какво е мястото на АББ в българската енергетика?

Енергийният сектор се състои от три основни области - производство на електроенергия, пренос и разпределение до крайните консуматори. Тези области обуславят и диференциацията на нашия бизнес в три направления - високо, средно и ниско напрежение. АББ не само доставя продукти за тези области на приложение, но и предлага технически решения и изпълнява цялостни проекти. Когато пристигнах в България, компанията ни предимно бе ангажирана в производството на продукти за енергетиката, но малко след това започнахме да развиваме и проектна дейност. В момента, по-голямата част от енергийния ни бизнес в България е свързана с реализацията на проекти. АББ може да предложи цялостно изпълнение на даден проект със собствени продукти и решения, включително пуск в експлоатация и пълен сервиз.

Смятате ли, че това е логичната стъпка в развитието на бизнеса на АББ и каква е тенденцията в останалите страни?

В Румъния също изпълнихме много успешни проекти, но после пазарът претърпя някои промени и в момента обемът на продажби на продукти е по-голям от този на проектите. Клиентите ни там се почувстваха достатъчно компетентни да изпълняват сами различни проекти и ни заявиха: “Ще закупим компонентите от вас, но ще изпълним проекта сами”. Забелязвам сходни процеси и в други страни - компаниите искат самостоятелно да реализират проектите си и в процеса на работа създават своето ноу-хау. Но след време осъзнават, че не извършват проучвателна и развойна дейност и изостават технологично. И тогава си казват: “Новите технологии идват, а ние не ги познаваме”. Освен това, тези фирми нямат достатъчно опит в реализацията на проекти, докато големи компании като АББ и Сименс разполагат с много повече опит в тази сфера и съответно правят по-малко грешки.

Какво е мнението Ви за състоянието на енергийния сектор в България?

Определям като положителен аспект приватизирането на електроразпределителните дружества и започналата приватизация на производствените мощности. Смятам, че е необходимо да се привлекат повече инвеститори именно в сферата на електропроизводството, тъй като почти няма изградени нови капацитети през последните години. И процесът трябва да стартира скоро, защото изграждането на една такава мощност отнема пет или шест години - от вземането на решението до пускането в експлоатация.

Също така, трябва да направите електроцентралите си по-екологично чисти и да намалите излъчваните от тях вредни емисии. Паралелно с това, трябва да започнете изграждането на нови производствени мощности. По отношение на преноса на електроенергия, би било добре да се направи нещо за подобряване на връзките с други страни и за поддържане на мрежата в България.

Както по цял свят, така и в България темата за производството на “зелена” енергия добива все по-голяма популярност. Въпросът, обаче, е не само да увеличим производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, но и да намалим консумацията на енергия като цяло. Най-напред трябва да помислим как да използваме по-малко електричество и да бъдем по-ефективни. След това трябва да разгърнем целия потенциал на усвояването на слънчевата енергията, защото от всички познати, слънцето е най-стойностният енергиен източник.

В края на миналата година АББ получи отличието “Инвеститор на 2009 година” за последната си инвестиция в новия завод на компанията край гр. Раковски. Бихте ли ни разказали повече за новата производствена база и за избора на нейното местоположение?

Изграждането на завода за компоненти ниско напрежение стартира в средата на 2008 г. Главната причина да се спрем на индустриалната зона в Раковски бе фактът, че мястото беше напълно пригодено за започване на строеж и разполагаше с добра инфраструктура - електричество, вода, газ и т.н. Тези предимства се отразиха и на времето за изпълнение на проекта. Изграждането на завода се осъществи в рекордно кратък период.

В момента в него са заети около 200 човека, като намерението ни е до края на тази година да наемем още 200 или 300 човека, в зависимост от това как ще се развие пазарът. В ръководството на завода са ангажирани много млади български специалисти, които след обучението си в Пловдивския Университет преминаха шестмесечна специализация в Италия.

Продукцията на новия завод е предназначена за предприятията на АББ в Италия, Франция, Норвегия и Швейцария, в които се асемблират наши продукти.

Оценяваме получената награда “Инвеститор на 2009 година” като добър знак за нас и за другите инвеститори. Тя ще бъде от полза за подобряването на имиджа на България пред останалите западни компании, които обмислят инвестиции в страната. Те ще вземат по-лесно решение ако видят, че компании като АББ инвестират и работят успешно в България.

Top