Интервю с Петер Симон, регионален мениджър на ABB за Румъния, България и Република Молдова

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2011

ABB приветства новите европейски изисквания за ефективност

на електромотори НН

Петер Симон, регионален мениджър на ABB за Румъния, България и Република Молдова,

пред сп. Енерджи ревю

Господин Симон, каква е стратегията на ABB по отношение на енергийната ефективност?

ABB е в енергийния бизнес в продължение на 120 години. Нашите технологии се използват във всички процеси на производството, разпределението и използването на електричеството - от добива на ресурси и трансформирането им в електрическа енергия, втечнен природен газ или рафинирани петролни продукти, както и в ефективното им използване в промишлеността, транспорта и сградите. Ние помагаме на нашите клиенти да получат най-голяма стойност от всяка единица енергия, която използват.

Другата страна на енергийната ефективност, освен използването на възобновяеми енергийни източници и енергийно ефективни технологии, е пестенето на енергия. Намаляването на потреблението е нещо, на което обществото трябва спешно да обърне внимание. Крайно време е да се спре ненужното разходване на енергия.

Как може да се постигне това?

Пътят за постигане на нов тип поведение в тази насока е обучение и променяне на стереотипа на мислене на новото поколение.

ABB декларира официално подкрепата си на новия стандарт за ефективност на електромотори. Разкажете повече за него.

ABB приветства въвеждането от страна на Европейския съюз (ЕС) на минимални нива на ефективност за електродвигатели ниско напрежение (НН), тъй като новите изисквания отговарят на фокуса на ABB да предоставя на клиентите високоефективни електромотори на всички пазари в световен мащаб.

Изискванията влизат в сила на 16 юни 2011 г. под формата на Наредба на Европейската комисия ЕС 640/2009. Въведени са като EU Minimum Energy Performance Standard (EU MEPS) и се отнасят до трифазни асинхронни двигатели без регулиране на скоростта, с мощност до 375 kW. Всички мотори, които новият EU MEPS стандарт покрива и които след 16 юни се предлагат на европейските пазари, трябва да могат да осигурят минимално ниво на ефективност, тоест да отговарят на International Efficiency standard level 2 (IE2).

Според установената схема, въвеждането на EU MEPS стандарта ще се осъществи на три етапа след юни 2011 г. Вторият стартира от януари 2015 г. - изискванията мотори с мощност над 7.5 kW, които ще трябва да постигнат IE3 нива на ефективност или IE2, ако са комбинирани с управление на оборотите. Третият етап от въвеждането, който ще започне да се прилага от януари 2017 г., ще разшири обсега на електродвигателите, които трябва да постигнат IE3 нива на ефективност или IE2 с управление на оборотите, като покрие моделите с мощност под 0.75 kW.

ABB предлага пълна гама електромотори, съответстващи на EU MEPS изискванията.

Какво според ABB е значението на въвеждането на EU MEPS?

Въведените от юни мерки ще спестят толкова електричество на година до 2020 г., колкото е сегашното потребление на година на 32 милиона домакинства от ЕС. Новият стандарт касае устройства, които са навсякъде около нас и които всъщност не забелязваме. Електродвигатели работят в сешоарите и миялните машини в дома, асансьорите и вентилационните системи в офиса, движат машини, помпи, вентилатори, транспортьори и други устройства в промишлеността.

Електрическите мотори са най-големият консуматор на електричество. Заемат около 45% от световното потребление на електричеството според нов анализ на Международната агенция по енергетика, което е повече от два пъти от втория по големина консуматор на енергия - осветлението.

Новите мерки за ефективността на електромоторите в ЕС се очаква да спестят 135 TWh електричество на година до края на десетилетието, което е равно на ежегодното производство на електроенергия от 22 ядрени реактора. Във финансово изражение това представлява икономия за промишлеността в ЕС от най-малко 12 милиарда евро на година по сегашните цени на електричеството.

Как виждате енергийно ефективното бъдеще в световен мащаб?

Бъдещето на енергетиката е в Smart Grid концепцията. Smart Grid технологиите ще променят живота ни. Днес, отношението ни към потреблението на енергия е следното - електричеството винаги е налично и винаги когато ни трябва, го ползваме. Бъдещите технологии ще променят начина, по който ползваме електроенергията днес - тя ще бъде налична не непрекъснато, а когато ни трябва, когато е най-евтино, ще можем да го складираме вкъщи и т.н. За да се постигне намаляване потреблението на електричество, ще се използват най-нови съвременни технологии на всички етапи от произвеждането, разпределението и използването на електричеството.


Top