Интервю с Пиерпаоло Маца, генерален мениджър на подразделение Аеродериватни газови турбини за Централна и Източна Европа, Русия и ОНД в GE Energy

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2011

Аеродериватните турбини на GEосигуряват балансираща мощност в рамките на 5 минути

Пиерпаоло Маца, генерален мениджър на подразделение Аеродериватни газови турбини за Централна и Източна Европа, Русия и ОНД в GE Energy,

пред сп. Енерджи ревю

Г-н Маца, кои са последните технологични иновации на GE Energy по отношение на енергийната ефективност?

В течение на годините ние постоянно сме се стремили да подобряваме нашите продукти и целта ни винаги е била по-добра производителност, увеличаване на ефективността и постигане на по-ниски нива на отделяните емисии. Затова вярваме, че в нашата продуктова гама ще намерите най-високоефективните, най-гъвкавите, най-надеждните продукти на пазара в момента. И този факт се доказва от броя инсталирани съоръжения, които работят към момента - 30% от електроенергията в световен мащаб се произвежда на базата на наши продукти. Това е един продължителен процес, който никога не спира, ние постоянно се стремим да подобряваме изпълнението на нашите продукти и тяхната надеждност.

Как бихте коментирали технологичното ниво на българската енергетика?

Не смятам, че е различно от нивото на всяка друга страна. Разбира се, има стара инсталирана база, която трябва да бъде обновена, както и в другите държави. Но, естествено, затова са необходими инвестиции и при изтеглянето от експлоатация на старите съоръжения, те трябва да бъдат заменени с по-модерни. Виждам, че България диверсифицира своя енергиен портфейл - имате вятър, хидроцентрали, въглища, газ, както и слънчеви централи и предвид този факт, операторът на електропреносната мрежа трябва да намери начини да постигне баланс, тъй като при определени ситуации енергията от източници като вятър, вода, слънце се оказва недостатъчна. И затова ние смятаме, че аеродериватните турбини се вписват много добре във вашия енергиен микс.

От кои други продукти и услуги от портфолиото на GE Energy българският пазар може да се възползва в най-голяма степен?

Мисля, че почти всички наши продукти имат добри пазарни перспективи - вятърните турбини, турбините, осигуряващи газ за индустрията, парните турбини, слънчевите панели. Единственото, с което не се занимаваме, е хидроенергетика. Смея да твърдя, че няма друга компания в света, която да има толкова широк спектър от продукти.

По какъв начин смятате, че продуктите от портфолиото на GE Energy, както и последните аеродериватни турбини, които предлагате на пазара, могат да помогнат на България да достигне поставените от ЕС цели за намаляване на емисиите от вредни газове и постигането на по-висока енергийна ефективност?

Както вече споменах, някои от сега действащите централи ще трябва да бъдат изведени от експлоатация - такива, работещи с въглища, например, с много високи емисии, и аз се надявам, че в бъдеще те ще бъдат заменени от по-ефективните и по-малко замърсяващите газови турбини. Така вие ще имате по-модерни, по-ефективни и по-чисти централи. По този начин ще се намалят вредните емисии и едновременно с това ще ви даде гъвкавостта да имате мощност при необходимост, защото с аеродериватните турбини в рамките на 5 минути можете да достигнете пълно натоварване. Това няма как да се случи със старите централи, работещи на въглища.

Как бихте сравнили технологичното бъдеще на възобновяемите технологии в сравнение с конвенционалната и ядрената енергетика?

Мнението ми е, че е необходим здравословен баланс между всички тях. Това се налага от факта, че не е възможно една страна да разчита само на един източник на енергия.

Кои са най-значимите реализирани проекти с аеродериватни турбини в България и региона?

Първенец е Русия, където имаме реализирани над 20 проекта. В България имаме 1 реализиран обект, очакваме завършването на още един, имаме реализирани проекти в Словакия, Гърция, Полша. Доста проекти с наши турбини са осъществени в Турция, макар че според нашето разделение, Турция попада в западния регион. В Румъния все още нямаме проекти, но там виждаме доста голям потенциал, защото вятърната енергетика е още по-развита, което означава, че ще се нуждаят от балансиращи мощности.

GE aeroderivative gas turbines provide balanced power within 5 minutes, says for Energy Review Magazine Pierpaolo Mazza, General Manager of GE Aero Energy for Central Eastern Europe, Russia and CIS

- 30% of the world’s power comes from GE Energy technologies

- Bulgaria is diversifying its energy portfolio and according to me GE Energy aeroderivative turbines fit in very well in the Bulgarian energy mix

- We have already realized an implementation of aeroderivative turbine in Bulgaria and one more project is on its way

ЕКСКЛУЗИВНО

Top