Интервю с Тодор Спасов, мениджър индустриална техника в Елтрак България

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2012

Наблюдава се тенденция към подобряване на показателите на когенерационното оборудване

Уважаеми г-н Спасов, как се вписва когенерационната технология в енергийния микс на фона на бързото развитие на ВЕИ технологиите? Кои са основните й предимства?

Елтрак България предлага голяма гама газобутални генератори Caterpillar с мощност в диапазона от 70 до 5000 kW. Почти всички с леки преработки могат да работят и на нискокалорични газове като биогаз, сметищен газ, метан газ от пречиствателни станции и т. н. Целта на когенерацията или комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия е намаляване на енергийните загуби от подаденото гориво или, с други думи, увеличение на общото КПД. Ако сравняваме различните видове ВЕИ - слънце, вятър, вода, когенерационното производство е с най-високата ефективност, достигаща до 90%.

Какви решения в областта предлага фирма Елтрак и какво ги прави конкурентни на пазара?

Газобуталните генератори Caterpillar покриват целия диапазон от мощности в сектора. Допълнителното оборудване като утилизатори на топлина, катализатори за намаляване емисиите на изгорели газове, контейнери, контролни табла, силови табла е от един доставчик. Т.е. цялата когенерационна система е проектирана и тествана в работен режим, преди да стигне до работната площадка. Това спестява средства за допълнителни настройки. От съществено значение е, че гаранцията върху цялото изделие е покрита от производителя. Когато подобна енергийна система е на пазара, колкото и да е добра, първостепенна е сервизната поддръжка, наличието на резервни части и навременната превенция. Елтрак България е с 20-годишен опит в сервизирането на оборудване Caterpillar и е с много добра сервизна структура.

Как бихте коментирали възможностите на когенерационните модули, познати още и като мини ТЕЦ, в ролята им на алтернативни източници на енергия?

От гледна точка на инвестиция и възвращаемост, при сегашната динамика на цените на природния газ актуални биха могли да бъдат мини ТЕЦ-ове на базата на газобутални когенератори с изходна електрическа мощност до 5 MW. В бъдеще актуални могат да станат ТЕЦ-овете, които имат и турбинни когенератори за студения сезон, и малки газ когенератори, които да осигуряват топла вода през топлия сезон.

Какви са тенденциите в развитието на основното оборудване?

Основно тенденцията при всички производители на оборудване, предназначено за комбинирано производство на топлинна и електроенергия, е насочена към повишаване на общата ефективност и намаляване на енергийните загуби. Друг, все по-актуален аспект е намаляване на вредните емисии в изгорелите газове. Това може би е най-голямото предизвикателство сред производителите на двигатели. Знаете, че допустимите нива в Европа бяха намалени драстично от началото на тази година. При посочените по-горе тенденции инвестициите в нови разработки са се увеличили почти трикратно. Бизнесът в този сектор постоянно се укрупнява с цел намиране на работещо решение. Това е и една от причините Caterpillar да закупи европейския гигант за производство на газобутални генератори MWM.

Как определяте развитието на пазара на когенерационни технологии и какви са основните трудности за участниците на него?

Когенерационните технологии не са непознати за България. ТЕЦ-овете сами по себе си са когенерационни централи и те съществуват от доста време. Повечето от големите ТЕЦ-ове произвеждат топлинна и електроенергия на базата на газови турбини.

Ако говорим за когенераторите, основани на газобутални генератори, през последните 5 години имаше бум на инсталирани газобутални когенератори не само в ТЕЦ-ове, но и в много производствени предприятия, болници и хотели. Това се дължи на преференциалните изкупни цени на произведената електроенергия.

Основната трудност при участниците в този пазар са цените на горивата и доколко регламентът за ценообразуване на изкупната цена на електроенергия е съобразен с този фактор. Другите пречки са бюрократични, но те са преодолими при добра организация на изкупуването на електроенергията от централите и процеса за подписване на предварителен договор с местното ЕРП. Поради гореизложените затруднения се появява липса на доверие във възвращаемостта от такива проекти при финансовите институции.

Благоприятна ли е средата за развитие на когенерационните технологии по отношение на европейски програми и законодателство?

Средата ще стане благоприятна, когато възникне и реален пазар на зелени сертификати от спестени емисии на СО2 в атмосферата. В момента има още над какво да се поработи, що се касае за стимулацията на подобен тип инсталации в България.
Top