Интервю с Трифон Цветков резидент-инженер на Алстом България

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

Българският енергиен сектор е твърде политизиран и с отслабваща координация

Трифон Цветков,

резидент-инженер на Алстом България, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Цветков, Алстом България е главен изпълнител на проекта за изграждане на двата блока с обща мощност 670 МВт на новата ТЕЦ Ей И Ес - Марица Изток 1, край Гълъбово. На какъв етап е изпълнението на проекта до момента?

На практика изграждането на централата е завършено. В момента се изпълняват последните пусково-настроечни изпитания и скоро тя ще влезе в експлоатация.

С какво ще се отличава ТЕЦ Ей и Ес - Марица Изток 1 от съществуващите централи от гледна точка на енергийна ефективност, екологичност и нови технологии?

Новата централа е със същите показатели като на изгражданите такива в Европа и света днес. За България тя е централата с най- високата ефективност, единствената, която покрива действащите норми за опазване на околната среда. Тя не допуска отклонение от тях - или отговаря на изискванията, или не работи, няма компромис.

Кога ще стане окончателното въвеждане на централата в експлоатация?

Скоро. Въпрос на дни, максимум месец.

Какво е мнението ви за състоянието на българския енергиен сектор?

Твърде политизиран и с отслабваща координация в него. По тази причина наблюдаваме явления като прекъсване на електроснабдяването на морските курорти, което е първи сигнал за нещо, което може да се получи и в по-голям мащаб, ако не се вземат мерки за промяна на статуквото. В момента нито пазарната, нито административната координация са в състояние да овладеят процесите. Получава се следният парадокс - два “пазарни” субекта, които по принцип трябва да се стремят да увеличат своите продажби, си прехвърлят обвинения помежду си.

Не по-различна е ситуацията и при енергопроизводството. В планирането на бъдещи генериращи мощности, превес взимат политическите аспекти - всичко започва и свършва с АЕЦ Белене, като че ли само това е нещото, което липсва на България. А най-младите значими генериращи мощности прехвърлиха двадесетте. И заедно с това говорим за намаляване на енергийната ни зависимост, без да подобряваме използването на собствените си ресурси, да създаваме работни места у нас. Въвеждането на енергиен пазар, дори и на приказки, позаглъхва. Кой е регулаторът на силно децентрализирания ни енергиен сектор? Кой и как защитава интересите на потребителя? Писането на закони, наредби и правила е привилегия само на някои от енергийните структури. Абонатите на топлофикационните дружества тръпнат при всяко съобщение, свързано с газа. Същевременно, нищо не се предприема за подобряване на ефективността в топлоснабдяването, след като повече от 20 години се създават програми и стратегии в тази насока.

Кой според вас е най-удачният модел на енергиен пазар у нас?

Който и да е, ще е по-добър от сегашния.

Какъв е приносът на ВЕИ в енергийния баланс на страната ни в настоящия момент и какви са тенденциите за в бъдеще?

Зависи от гледната точка. Ако гледаме нещата откъм заявените за изграждане мощности - приносът на ВЕИ изглежда значителен. Ако, обаче, погледнем откъм разполагаемата енергия, например на вятъра, сравнена с консумираната такава - приносът не е особено голям. И като вземем предвид необходимостта от инвестиции в инфраструктурата за присъединяване и изграждане на резервни и регулиращи мощности, би могло да се каже, че приносът може да е такъв, какъвто е социално поносим. За съжаление, вятърът и водните централи доминират над развитието на децентрализираните енергоизточници на биогаз, геотермални и т.н. ресурси, заслужаващи внимание. За всеки случай е добре да развиваме атомната енергетика, за да осигурим енергийния си баланс и да щадим природата.Top