Интервю с Янг Хуаичин, зам.-председател, президент и изп. директор на Hareon Solar

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2012

Избрахме България заради доброто законодателство и надеждните местни партньори

Интервю с Янг Хуаичин, зам.-председател, президент и изп. директор на Hareon Solar

ПОДОБНИ СТАТИИ

Бихте ли представили себе си, както и компанията Hareon Solar на читателите на списание Енерджи Ревю?

Започнах работа във фотоволтаичния бранш в края на 1999 г., време, което беше началото на развитието на този бранш. Първо завърших бакалавърска степен по икономика в Китай, след което магистърска степен отново по икономика в Австралия. В самото начало бях собственик на компанията Suntech. Освен това работих и като изпълнителен директор и зам.-председател за JA Solar Holdings от 2005 г. до месец август 2009 г., след което бях неин директор до месец октомври 2009 г. От края на 2009 г. започнах преструктурирането на компанията Hareon. Сега Hareon е публично акционерно дружество, листвано на борсата на Шанхай. Щастлив съм да кажа, че сега Hareon Solar е на първо или второ място в света.

Компанията Hareon, всъщност е основана през 2004 г. Тя е специализирана в производството на моносилициеви заготовки, както и в конфекционирането на пластини за фотоволтаичната индустрия. Hareon Solar притежава четири собствени филиала, включващи Jiangyin Hareon Power, Altusvia Energy (Taicang), Hefei Hareon Solar Technology и Siyang Ruitai Solar Material, както и два холдингови филиала, наречени Jiangyin Xinhui Solar Energy и Schott Solar Hareon, които са специализирани в производството на соларни клетки и модули. Поради тази причина Hareon Solar предоставя продукти и услуги за всеки етап от фотоволтаичната верига, която включва производството на силициеви заготовки, пластини, соларни клетки и соларни модули.

В Европа започнахме разработката на проекти в Италия и сега в България. Имаме също така проекти и в Южна Африка и Южна Америка. И сме изключително щастливи, че дойдохме тук и получихме подкрепа от местните хора и правителство и вече можем да се похвалим с един реализиран проект.

България ли е единствената страна в региона, в която работи вашата компания и как избрахте именно нея?

Засега, в Европа работим само в България и Италия. Преди да дойдем тук, ние направихме сериозни проучвания и оценки. Открихме добро законодателство и силни местни партньори. Техническата помощ от АВВ е наистина важна за нас.

Как намирате българския фотоволтаичен пазар? Различава ли се много от италианския?

В сравнение с италианския пазар, смятам че българският пазар вече е зрял. Лъчението е добро и има налична политика, а и преференциалната тарифа за енергия, произведена от ВЕИ, също е добра. Както казах, ние имаме силни местни партньори като АВВ.

Какво, според вас, ще бъде бъдещото развитие на българския фотоволтаичен пазар и какви са вашите планове за развитие на местния пазар?

Доволен съм, че вече имаме един разработен проект с нашите партньори тук. Но развитието много зависи от политиката на правителството в областта на фотоволтаиката. За момента все още не знаем в каква посока ще се променя тя.

Очакваме, че преференциалната тарифа ще бъде понижена и ние разбираме това. Причината е, че всички технологии се развиват и разходите по тяхното производство се понижават, така че ние трябва да признаем този факт. Поради това аз смятам, че не трябва да крадем от правителството. Ние вярваме, че корекцията ще бъде разумна и ще продължим да разработваме още проекти тук.

Както казах, слънчевото лъчение в България е огромен ресурс и аз се чудя, защо той не се използва оптимално. Смятаме, че има добра възможност за инвестиции на компаниите в страните от Източна Европа като България в областта на фотоволтаиката.Ключови думи: Янг Хуаичин


Top