Инженеринг, Ивелин Дончев: Пазарни позиции се завоюват с богата продуктова гама, кратки срокове и добри цени

ЕлектроенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 19.03.2021

Пазарни позиции се завоюват с богата продуктова гама, кратки срокове и добри цени


Ивелин Дончев – изпълнителен директор на "Инженеринг" ЕАД

 

Моля, споделете как за кратко Инженеринг ЕАД се обособи и наложи като една от основните инсталаторски компании в част електро в България?

Инженеринг стартира своята дейност с услуги в сферата на електромонтажа за различни проекти в България още през 2007 г. През 2014 г., поради разрастване на бизнеса, функциите на отдел "Инженерингова дейност" във Филкаб се прехвърлят в дружеството и днес то се занимава с производство и предлага цялостни инженерингови услуги. Конкурентната позиция на компанията на пазара се дължи в голяма степен и на гамата от продукти собствено производство, които предлагаме на достъпни цени, както и на кратките срокове за изпълнение.

 

По какъв начин отговаряте на новите потребности, свързани с енергийната трансформация и интелигентните електроразпределителни мрежи?

Голяма част от компаниите, на които сме представители в България, вече предлагат smart продукти и приложения, системи за отдалечен достъп и постоянен мониторинг на електрическите съоръжения с цел по-бърза реакция и превантивна поддръжка. Това дава възможност и на нашата компания да предлага умни решения за свързаност и дистанционно управление в електросистемите.

 

Какви са тенденциите в търсенето и функционалните новости, които фирмата предлага в областта на проектирането и изграждането на комплектни разпределителни устройства за средно напрежение?

Ние единствени в България започнахме монтирането в своите изделия на новата система на Schneider Electric за температурен мониторинг на силовите връзки в устройствата СрН. Непрекъснатият температурен мониторинг е най-подходящият начин за ранно откриване на компрометирана връзка. Монтираните от нас безжични smart сензори от ново поколение Easergy TH110 осигуряват непрекъснато температурно наблюдение на всички критични връзки в полето, което предотвратява непланирани престои, повишава безопасността на обслужващия персонал и оборудването, помага за оптимизиране и планиране на поддръжката.

От всички конкурентни предимства на температурния сензор Easergy TH110 най-съществени са компактният корпус и безжична комуникация, които го правят лесен за монтаж на всяка критична точка, без това да влияе на работата на разпределителната уредба СрН и използването на Zigbee Green Power протокол, което осигурява надеждна и стабилна комуникация. Сензорите Easergy TH110 са самозахранващи се от мрежовия ток и могат да дадат високи резултати, осигурявайки точен температурен мониторинг, монтирани в пряк контакт с измерваната точка.

 

Какви са предимствата на Вашите услуги и продукти за комплектни разпределителни уредби?

Все по-често в КРУ SM6 използваме и новата гама релейни защити на Schneider Electric - Easergy P3. Нейни предимства са ниската цена, изключителното разнообразие от функции и широкоспектърното приложение. Функциите, с които разполагат защитите от серията, са съхранение на информация, контрол на прекъсвачи средно напрежение, защита на активите, изпълняване на логики, комуникация със SCADA системи, изпращане на алармени сигнали и предоставяне на архивирани данни. Те имат широко приложение - от стандартните за изводни линии и трансформаторни присъединения до по-специфичните защити на генератори, мотори и шинопроводи.

Поддържането на голяма складова наличност от части и материали ни дава възможност да предложим на нашите клиенти кратки срокове за изработка и атрактивни цени.

 

Каква роля за успеха на фирмата е изиграло партньорството Ви със Schneider Electric?

Дългогодишното ни партньорство със Schneider Electric ни осигурява възможността да предлагаме на своите клиенти цялостни решения, базирани на надеждни продукти, следвайки специфичните предизвикателства на пазара. При сътрудничеството си със Schneider Electric ние допълваме нашата технология на изработка и знанията си за производството на специфични комутационни продукти СрН, давайки възможност на клиентите да надградят своя бизнес. 


ФИЛКАБ АД

Пловдив 4004, ул. Коматевско шосе 92
тел.: +359 32 277 171, office@filkab.com
www.filkab.com

 

 


Top