РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Инженеринг, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнженерингИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
притежава лиценз от
Schneider ELectric
за производство на
КРУ от серията SМ6


Новотопоколениекомплектна разпределителнауредба
SМ6 покрива най-важните клиентски изисквания за:
• Безоnасност - Всички модули КРУ SМ6 могат да бъдат доставени с устойчивост
на вътрешна дъга от 3 или 4 страни A-FL или A-FLR.
Устойчивостта на вътрешна дъга е 12,5кА, 16кА и 20кА за 1s.
• Надеждност - Модулите SМ6 са 100% фабрично тествани, без
необходимост от последващи изпитания на място.
• Гъвкавост - Уредбите тип SМ6 лесно се надграждат, за да отговорят
на нуждите на клиентите и са подходящи за разширяване на
съществуващи инсталации.
• Свързаност - Използването на интелигентни, свързани
компоненти като SCllO и THllO осигуряват
непрекъсната информация за "здравето"
на електрическите инсталации.4004 Пловдив
ул. Коматевско шосе 92
e-maii: engineering@eng.bg
тел.: +359 32 608 144

filkab-eng.bg
Top