РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Инженеринг, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнженерингИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
притежава лиценз от
Schneider Electric
за производство на
КРУ от серията SM6


FILKAB
ENGINEERING


Новото поколение комплектна разпределителна уредба
SM6 покрива най-важните клиентски изисквания за:

• Безопасност
• Надеждност
• Гъвкавост
• Свързаност


4004 Пловдив
ул. Коматевско шосе 92
engineering@eng.bg
тел.: +359 32 608 144

 

 Top