РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИПО, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2024

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИПОНашата енерrия
работи эа вас!

Power
Generation


ДИЗЕЛОВИ
ГЕНЕРАТОРИ

Доказана надеждност

Ниски експлоатационни разходи

Безупречен монтаж и обслужване


ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР
ЗА БЪЛГАРИЯ


София, ул. Резбарска 47
тел. 02 971 9549, office@ipo-bg.com

www.ipo-bg.com

 Top