Италмодалуче участва в изграждането на соларен парк Безмер

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2011 • 14.09.2011 •

Фирма Италмодалуче – България участва в изграждането на наскоро открития фотоволтаичен парк Безмер, съобщиха от офиса на компанията. Съоръжението с мощност от 4 MW бе официално открито на 30 юни т. г.
Италмодалуче е изработила и монтирала трафопостовете на обекта. Фирмата е изработила и монтирала също така и металната конструкция, върху която са поставени фотоволтаичните панели. Инвеститор в обекта с площ на около 100 дка е португалската Ефасек Груп.
„Фотоволтаична централа е за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия, която се подава в електрическата мрежа. За преобразуването й се използват редово разположени фотоволтаични модули UPSOLAR M- 230 P, монтирани върху стационарни метални конструкции”, разказват от Италмодалуче.
„Фотоволтаичните модули са свързани в 8 броя трифазни фотоволтаични инвертори 500 kW. Повишаването на напрежението до 20 kV става с помощта на трансформатори 500 kVA/ 0.4/ 20, монтирани в трафопостове. Свързването на електроцентралата към електроразпределителната мрежа се осъществява посредством разпределителни уредби СрН и кабелно отклонение от съществуваща ВЛ СрН”, допълват от компанията.

Top