Италмодалуче участва в изграждането на соларен парк Безмер

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2011 • 14.09.2011 •

Фирма Италмодалуче – България участва в изграждането на наскоро открития фотоволтаичен парк Безмер, съобщиха от офиса на компанията. Съоръжението с мощност от 4 MW бе официално открито на 30 юни т. г.
Италмодалуче е изработила и монтирала трафопостовете на обекта. Фирмата е изработила и монтирала също така и металната конструкция, върху която са поставени фотоволтаичните панели. Инвеститор в обекта с площ на около 100 дка е португалската Ефасек Груп.
„Фотоволтаична централа е за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия, която се подава в електрическата мрежа. За преобразуването й се използват редово разположени фотоволтаични модули UPSOLAR M- 230 P, монтирани върху стационарни метални конструкции”, разказват от Италмодалуче.
„Фотоволтаичните модули са свързани в 8 броя трифазни фотоволтаични инвертори 500 kW. Повишаването на напрежението до 20 kV става с помощта на трансформатори 500 kVA/ 0.4/ 20, монтирани в трафопостове. Свързването на електроцентралата към електроразпределителната мрежа се осъществява посредством разпределителни уредби СрН и кабелно отклонение от съществуваща ВЛ СрН”, допълват от компанията.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top