Изградете по-добро бъдеще – започнете сега с решенията на SOCOMEC

ЕлектроенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2024 • 13.03.2024

Изградете по-добро бъдеще – започнете сега с решенията на SOCOMEC
Изградете по-добро бъдеще – започнете сега с решенията на SOCOMEC
Изградете по-добро бъдеще – започнете сега с решенията на SOCOMEC


Развитието на нова инфраструктура за центрове за данни и свързаното с тях енергопотребление са обект на критика заради негативното въздействие, което се оказва както върху сегашната, така и върху бъдещата енергийна система, а също и заради риска по отношение на плановете за постигане на въглеродна неутралност. Макар икономическите ползи от центровете за данни да са общопризнати, фактът, че използват непропорционално голям капацитет за генериране на електроенергия има потенциала да ги превърне в сериозен риск за устойчивостта и сигурността на енергийните системи на цели нации.

Отчитайки нарастващите с безпрецедентна скорост потребности, в комбинация с несравнимата необходимост от създаване на по-зелена, по-чиста инфраструктура, как могат центровете за данни – независимо дали вече функциониращи или нови, да управляват по-ефективно енергийния преход и да се възползват от последните технологични разработки, за да се изгради едно по-устойчиво бъдеще?

 

Намаляване на въглеродния отпечатък

Независимият енергиен специалист SOCOMEC е признат за подхода си към корпоративната социална отговорност от рейтинговата агенция EcoVadis като “доставчик от платинено ниво”. Позиционирана в топ 1% на оценяваните доставчици в категорията, както и в общата класация на всички компании, рейтингът на SOCOMEC нараства непрекъснато, отразявайки увеличаващия се ангажимент на групата към устойчивото развитие.

Чрез управление на края на експлоатационния живот на съставните части на една ел. инсталация е възможно да се подобрят енергийната наличност и оперативната ефективност на инсталацията, както и да се удължи сервизният й живот.

Модулните решения на SOCOMEC могат да спомогнат за подсигуряване на UPS инсталацията за бъдещето, тъй като изходната мощност може да бъде увеличавана спрямо ръста на товара. Също така, амортизираните оригинални модули могат да бъдат заменени с нови, което удължава живота на UPS системата в същия корпус.

Едно от големите притеснения – несъответствията във фърмуера, се елиминира автоматично, когато се постави нов модул, гарантиращ перфектна приемственост.

 

Редуциране на зависимостта от дизелови генератори чрез литиево-йонни батерии

Експлоатационните параметри на батериите са жизнено важен компонент на всяка натоварена UPS система, което превръща избора на правилната батерия в критичен елемент от плана за непрекъснатост и устойчивост на всеки център за данни, особено що се отнася до редуциране на потреблението на изкопаеми горива.

Литиево-йонните батерийни UPS системи, които са с висока енергийна плътност и са значително по-леки от оловно-киселинните батерии, имат по-ниски общи разходи за притежание и са високоефективни по отношение на заеманото пространство, освобождавайки ценно място за допълнително ИТ оборудване и бъдещи надграждания, като същевременно редуцират зависимостта от резервни дизелови генератори. Компактният им дизайн и ниското им тегло елиминират и необходимостта от подсилен под. Тъй като чувствителността на батериите към ниски температури е по-ниска, те изискват по-малко охлаждане, което съответно понижава енергийните разходи.

Предлагайки бързо презареждане и мащабируемост за увеличаване на мощността или резервираността, това ново поколение UPS батерии носи подобрена оперативна ефективност и надеждност.

 

Преминаване към по-гъвкави начини на работа

Уповавайки се на богатия си опит в мониторинга, комутацията и преобразуването на променливо- и постояннотокова енергия, SOCOMEC инвестира в приложения за съхранение на енергия още от началото на 2010-те и участва в множество напредничави експерименти. Резултатът е гама от иновативни и доказани решения за търговски и промишлени сгради, изолирани и надеждни микромрежи, интегриране на възобновяема енергия, мобилни системи за съхранение на енергия и зарядна инфраструктура за електрически превозни средства.

Едно такова решение е SUNSYS на SOCOMEC – система за приложение на открито, която съчетава утвърдени технологии, за да създаде решение всичко-в-едно, което е нещо много повече от сбора на съставните му части. Тази система задава нов стандарт по отношение на безопасността. Тъй като тя е на открито, тя има много малко или никакво влияние върху заемането на пространство и пожарния риск. Независимо дали управлява пиковите натоварвания или преразпределя товара, SUNSYS HES L предлага оптимизирани спестявания и бързо възвръщане на инвестицията, като същевременно максимално увеличава генерирането на възобновяема енергия.


 www.dts-ups.com

 

 

 

 

 

 


Top