Изграждането на българо-сръбската газова връзка ще започне до май 2019 г.

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2017 • 07.03.2017 •

България и Сърбия се споразумяха да започнат работата по изграждането на своите участъци от междусистемната газова връзка най-късно до края на май 2019 г. Това стана ясно по време на церемонията по подписване на меморандум за разбирателство по проекта за българо-сръбската газова връзка, която се състоя на 19 януари т. г.

“Българското правителство работи активно за реализиране на целите на европейската енергийна политика – сигурност на доставките, диверсификация на източниците и трасетата, енергийна ефективност, прозрачен и ефективно функциониращ енергиен пазар, защита на потребителите. Реализацията на междусистемната газова връзка България – Сърбия е важна част от тези усилия”, заявиха от Министерството на енергетиката.

Според споразумението проектът ще влезе в търговска експлоатация до края на 2020 г. За изпълнението му е осигурено финансиране от 45 млн. евро по линия на програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” за българския участък.

Top