Изграждането на интерконектора Гърция – България отговаря на най-високите стандарти в бранша

Газ, Нефт, ВъглищаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 5, 2021 • 01.10.2021

Изграждането на интерконектора Гърция – България отговаря на най-високите стандарти в бранша

Всички дейности и процеси по изграждането на интерконектора Гърция – България се изпълняват качествено и законосъобразно и отговарят на най-високите стандарти в бранша. Това установиха редица проверки на регионално и национално ниво, свързани с изпълнението на строителството на междусистемната газова връзка Гърция – България. Управлението на проекта се извършва успешно и до момента нито една проверка не е резултирала в налагане на санкция.

 

“За нас са от изключително значение както качеството на изпълнение, така и безопасността на екипите на терен, ангажирани с изграждането на газопровода IGB. Работим активно и в посока опазване на околната среда в районите по трасето на интерконектора. Вярваме, че постигнатото до този момент отговаря на всички международни стандарти и изисквания и полагаме необходимите усилия темпото на изпълнение на проекта да е стабилно и той да завърши в договорения срок”, коментираха изпълнителните директори на проектната компания ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Едновременно с регулярните проверки на местно и национално ниво, дейността на проектната компания и напредъкът по изграждането на интерконектора подлежат на постоянни одити от независими фирми и международни институции, свързани със завишените изисквания по договора за финансиране от Европейската инвестиционна банка. ICGB вече приключи успешно и третия от шестте планирани екологични одита, които се извършват от независим международен консултант.Ключови думи: ICGB, IGB, ЕИБ


Top