Изложба към 7-и Международен Конгрес за ЕЕ и ВЕИ

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 1, 2011

Схема и участници в зала 1

Публикуваните визитни картички се базират на предоставена на издателството текстова и графична информация от страна на участниците на изложбата. Схемата е с актуалност към датата на затваряне на броя 29 март 2011 г. Редакцията не носи отговорност за евентуални промени и неточности в публикуваната информация.

1-1 ЕКОЕЛ БГ

ЕКОЕЛ БГ е специализирана в проектиране и изграждане на фотоволтаични системи и паркове, както и в поддръжка и мониторинг по време на експлоатацията им.

Представя: На нашия щанд може да се запознаете с част от екипа, участвал в строителството на ФВ паркове с мощност над 5 MW. Фирмата ни е проектирала и изградила над 20 ФВ системи - следящи, стационарни, на покрив и земя. Предлагаме Ви консултации за всеки етап от разработването и реализирането на ФВ проекти.

1-2 СТС Солар

Цялостно проектиране и изграждане на соларни - фотоволтаични електроцентрали. Пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Представя: СТС Солар предлага както висококачествени компоненти, така и цялостни решения за изграждане на слънчеви електроцентрали. Основните направления включват различни видове продукти, а именно: соларни модули, инвертори, оборудване за мониторинг и контрол, позиционери и конструкции за монтаж. Предоставяме безплатни консултации по всички аспекти от планирането, доставката, монтажа, узаконяването и експлоатацията на всяка една слънчева електроцентрала на земя или покрив.

1-3 АЛУКЬОНИГЩАЛ

Официален представител на SCHUECO и JANSEN. Предлага: алуминиеви, пластмасови и стоманени профили и обков за врати, прозорци, зимни градини, окачени фасади, покривни конструкции, димопреградни и пожарозащитни врати, соларни и фотоволтаични сиситеми.

Представя: Pro Sol TF - тънкослойни стандартни модули, които могат да се използват като: наклонена фасада със системна рамкова конструкция, икономически изключително ефективно решение за зали и промишлени халета; вентилируеми фасади с топлоизолация; слънцезащита; индивидуални системни решения.

1-4 ИНТЕЛСТАВ

Интелстав се специализира в изготвянето на предпроектни и прединвестиционни проучвания за проекти в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Нашата мисия е да осигурим минимизиране на финансовия ресурс и вземане на оптимални решения при последващите процеси на реализация на проектите.

Представя: Интелстав ще представи на гостите на изложението новите си проекти за вятърни и соларни паркове. Ще се радваме да обсъдим новите технологии, прилагани при определяне на потенциала на вятъра, както и за изчисление на възвращаемостта на инвестицията, производството на енергия от парка, изготвяне на икономически доклади и т. н. Ще запознаем посетителите с последният си проект, целящ да изгради първата в България база данни с показатели на вятъра като скорост, посока, турбуленция. С този проект се надяваме да улесним инвеститорите при избора на подходящо място за изграждане на вятърен парк и да спомогнем за развитието на зелената енергия в страната.

1-5 Лонг Ман Холдинг

Лонг Ман Холдинг е българска компания, специализирана в развитието, изпълнението и управлението на ветроенергийни проекти. Фирмата предлага широка гама от услуги в това направление като концентрира дейността си в развитие и управление на проекти, изграждане на вятърни паркове, технически и административен мениджмънт, сервиз и поддръжка.

Представя: Консултантски услуги по развитие и управление на ветроенергийни проекти. Цялостно изпълнение на ветроенергийни проекти, технически мениджмънт, сервиз и поддръжка.

1-6 ВЕРСОЛЕЙ

Изследване, проектиране, производство, инженерно внедряване, поддръжка, ремонт на оборудване и съоръжения в областта на фотоволтаичната енергетика. Търговско представителство, посредничество и дистрибуция със соларни компоненти и съоръжения. Анализи, консултиране и осигуряване на финансиране за ВЕИ проекти

Представя: Фотоволтаични модули, инвертори, строително-интегрирани PV елементи.

1-6a SOLAICO

Solaico е испански производител на фотоволтаични модули. Заводът на компанията е разположен на 10 000 кв.м. и е с 10 MW годишна мощност. Компанията има търговска мрежа из целия свят с офиси в Чили, Франция, Мароко, Алжир и Португалия.

Представя: Продуктите на Solaico са с отлично качество, тъй като са произведени изцяло от автоматизирани машини. Технологията позволява производството на поли- и монокристални модули (12 V и 24 V). Продуктовата гама на компанията е в диапазона от 80 Wp до 300 Wp. Служителите на Solaico са квалифицирани техници в областта на соларните технологии. Соларните модули на Soalico са сертифицирани по: TUV, IEC 61215 и IEC 61730. Модулите на компанията могат да бъдат използвани както в системи за собствени нужди, така и в системи свързани в мрежа.

1-7 Solarzentrum Allgau

Планиране, инсталация и поддръжка на фотоволтаични централи; монтажна система “VARIO” - издръжливост до 500 кг/м2; собствен фотоволтаичен модул “WIOSUN” с капацитет от 170 kW до 230 kW.

Представя: Най-новото изобретение от г-н Willi Bihler: комбиниран модул “PV-Therm”, който беше награден с “Federal Price 2008” за забележителни иновационни постижения в продажбите. Високо производителният комбиниран модул беше създаден като уникална съвкупност от фотоволтаичен модул и термосоларен панел с ясната цел за използване както на светлинната, така и на топлинната енергия по-ефективно и гъвкаво.

1-8 Дей Енерджи

Дей Енерджи предлага решения, продукти, изграждане и поддръжка от първа ръка. Компанията гарантира качество и рентабилност в рамките на пълния ВЕИ инвестиционен процес. Основни партньори са Solon, Power One, ET Solar, LDK, Canadian Solar, German Tech Future, Solpower, Yingli Solar.

1-9 Егнатия България

Егнатия България е основана през 2001 г. като строителна компания, част от Егнатия Груп. Тя предоставя решения “до ключ” в областта на възобновяемите енергийни източници, сгради и инфраструктура, телекомуникационни мрежи, търговски обекти и офиси, външни ел.захранвания ниско и средно напрежение с повече от 950 изградени обекта. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от TUV Норд и е оторизирана в изграждането на всички категории строежи от Българската строителна камара.

Представя: Решения “до ключ” в областта на фотоволтаичните паркове и ветроизмервателните кули, включващи следните дейности: проучване, придобиване, проектиране, легализация, доставка на оборудване, строителство, инсталация, оптимизация и поддръжка. Егнатия България предлага ветроизмервателни кули с височина до 132 метра, както фиксирани или неподвижни устройства за фотоволтаични паркове, посредством вертикалното производство на компанията.

1-10 PUK-WERKE KG Kunststoff-Stahlverarbeitung

Производител на системи за кабелни скари за строителната индустрия. Освен това произвеждаме подови системи и стойки за външен монтаж на фотоволтаици. PUK-WERKE KG предлага консултации, планиране, производство и монтаж на строителната площадка.

1-11 Екоконцепт

Търговия: Внос и дистрибуция на съоръжения за оползотворяване на ВЕИ: съоръжения за автоматизирано изгаряне на биомаса; слънчеви колектори за топла вода и PV; ветрогенератори и хидрогенератори. Инженеринг: монтаж на съоръжения за изгаряне на биомаса; монтаж на слънчеви колектори и PV; монтаж на ветрогенератори и хидрогенератори. Услуги: консултантска дейност; пълен енергиен одит; разработване на мерки за постигане на ЕЕ; разработване на проекти за използване на ВЕИ; оползотворяване на отпадъците и производството на топлина и ел.енергия от тях. Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране.

Представя: Камини, водогрейни котли на всички видове и размери пелети, дървесен чипс, костилки, въглища, въглищен прах с размер до 35 мм, както и едрогабаритно твърдо гориво, соларни системи, фотоволтаици, ветрогенератори.

1-12 Скай Солар България Ко

Скай Солар България Ко е основана през 2009 г. и развива дейност в сектора на възобновяемите източници на енергия. По-конкретно в областта на слънчевата/фотоволтаичната енергия (P/V). Компанията се явява продължение и разширение на Sky Solar Group, която извършва дейност в Европа, Азия и Северна Америка. Скай Солар предвижда “Зелена енергия, Споделяне в световен мащаб”. За тази позиция, Скай Солар е поела ангажимент да осигури надеждни и ефективни решения от възобновяеми енергийни източници с ефективното управление, модерни технологии и качествени услуги. Нашата глобална визия заедно с нашите силни местни екипи за изпълнение на проекти и техническите ни възможности ни нареждат сред водещите световни доставчици на енергийни решения със соларни фотоволтаици.

Представя: Фотоволтаични системи - внос и поддържане на склад за готови за употреба висококачествени PV панели, инвестиции и развиване на PV проекти, интегриране и разпространение на PV системи, инсталиране и конструиране на PV проекти, поддържане и управление на PV паркове. Осигуряваме гарантирана доставка на PV панели и гарантиран качествен контрол.

1-13 Списание ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Водещото у нас специализирано списание за технологии и продукти за енергетиката.

Сп. Енерджи ревю е периодично издание за актуална продуктова, техническа и браншова информация в областта на конвенционалната и ВЕИ енергетика, енергийната ефективност.

Разпространява се безплатно печатно и електронно до всички нива на управление и технически мениджмънт, инвеститори, специалисти, консултанти и експерти в конвенционалната и ВЕИ енергетика. Списанието достига до специалисти в области въгледобив; газов сектор, електроенергетика, нефтопреработка, топлоенергетика, ВЕИ, ЕЕ и др., както и проектантски, монтажни, инженерингови и фирми за поддръжка.

1-13 ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ (EnergyInfo.bg)

EnergyInfo.bg е каталогът на фирмите-доставчици на продукти и услуги за енергетиката в България. Комбинирано уеб + печатно годишно издание, включващо каталожна информация за доставчиците в областите: Конвенционална енергетика; ВЕИ енергетика; Енергийна ефективност.

1-16 SOLAREX ISTANBUL

Организатор на 4-тото международно изложение Solar & PV Tech в Турция. Освен това издаваме списание, специализирано в областта на соларите.

Представя: Solarex Istanbul е водеща соларна изложба в Турция, Истанбул, която привлича голям брой посетители и изложители от Европа, Средния Изток и Азия.

1-17 ETEM Building Systems

Разработване, производство и продажба на алуминиеви и pvc архитектурни строителни системи.

Представя: Проектиране и производство на алуминиеви профили, намиращи приложение в изграждането на фотоволтаични конструкции.

1-19 ПРО ЕКО Строй

ПРО ЕКО Строй е компания, която предлага цялостно проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения. Благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера и контактите си с водещи фирми в областта, фирмата предлага доставки на компоненти за наземни и покривни фотоволтаични инсталации.

Представя: ПРО ЕКО Строй извършва предпроектни проучвания, цялостно проектиране, доставка на компоненти, монтаж и сервизно обслужване на фотоволтаични електроцентрали. С нас и нашия квалифициран персонал вие можете да реализирате вашата наземна, покривна или островна инсталация в кратки срокове и с високо качество. ПРО ЕКО Строй притежава удостоверение от КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ, като строител трета категория за изграждане на фотоволтаични централи до 5000 KWp.

1-20 Samil Power

Възобновяема енергия и фотоволтаични системи.

Представя: Samil Power е високотехнологична международна корпорация, предлагаща водещи технологии за мрежови инвертори. Samil Power разполага с първокачествено производствено оборудване и международен екип за научноизследователска и развойна дейност. Основният бизнес на фирмата е свързан с доставянето на различни висококачествени и надеждни соларни мрежови инвертори и енергийни системни решения, които да посрещнат постоянно увеличаващите се глобални енергийни нужди.

1-20a IdeemaSun energy

IdeemaSun energy със седалище в Германия е международен PV системен интегратор. Портфолиото включва развитие, планиране, финансиране, изпълнение и експлоатация на слънчеви централи за дружества, частни инвеститори, пасивни къщи или проектанти.

IdeemaSun energy GmbH предлага развитие, планиране, покупки и услуги при изграждане на централи, както и управление и техническо обслужване на големи проекти. Услугите, които предлагаме са гъвкав и варират от разработване на проекти, планиране, технически консултации до цялостно опериране на слънчеви централи.

1-21 Хедж Консулт

Хедж Консулт е консултантска компания, коята се занимава с проектиране, разработване, управление на проекти в сферата на ВЕИ. Предлагаме пълно техническо проектиране на фотоволтаични централи, изготвяне на слънчево-енергиен одит, проекти за субсидии.

Представя: Възможности за кандидатстване за субсидии по Европейските фондове, разработване на инвестиционни проекти в сферата на ВЕИ. Цялостна техническа, икономическа и правна консултация в сферата на ВЕИ. Продажба на готови проекти директно от собственик.

1-23 POLIS CONSTRUCTION

POLIS CONSTRUCTION е част от групата компании DATAKAT, основана на българския пазар през 2001.

Основната сфера на дейност на компанията е индивидуални решения "до ключ" в сферата на строителството, телекомуникациите и възобновяемите енергийни източници. Целта й е винаги да качествени и функционални инфраструктурни решения, максимално пригодени за нуждите и изискванията на клиента.

POLIS CONSTRUCTION представя продукти на CLAVIJO, включително и метални конструкции за фотоволтаични паркове.

1-25 PowerWind

PowerWind е немска компания, която произвежда преобразуватели за вятърна енергия с номинални мощности 900 kW и 2500 kW и доставя услуги, свързани с тези продукти.

Представя: PowerWind 56 е вятърна турбина с управляема стъпка на лопатите и с променлива скорост, сертифицирана в съответствие с IEC вятърен клас IIА и DIBt WZ III. Тя е с номинална мощност 900 kW и ротор с диаметър 56 м. Дизайнът на PowerWind 56 отговаря на специфичните изисквания на развиващите се вятърни пазари.

PowerWind 90 е високо ефективна вятърна турбина с номинална мощност 2500 kW и 90 m диаметър на ротора. Съгласно сертифициране IEC вятърен клас IIA и DIBt WZ III, турбината е оптимално приложима за обекти със средна до висока скорост на вятъра. PowerWind 90 комбинира надежден механичен инженеринг и с усъвършенствана силова електроника.

1-27 Грийн Енерджи 3000

Грийн Енерджи 3000 специализира като генерален предприемач и инвеститор в проекти в сферата на ВЕИ, занимава се също така с цялостната разработка и проектиране на фотоволтаични и вятърни централи, с пласмент на модули, инвертори и други соларни компоненти и предлага цялостен соларен пакет за монтаж върху скатни покриви.

Представя: На изложението ще бъде представена нашата собствена разработка на подконструкция за фотоволтаични покривни инсталации - GE20, която има много малко собствено тегло и се поставя на покрива без допълнително закрепване или пробиване на покривната хидроизолация.

1-28 Euro Alliance Engineering / FRANKI Grundbau

Евро Алианс Инженеринг и ФРАНКИ Грундбау са строителни дружества, които са специализирани в областта на геотехническото и подземното строителство.

Представя: Евро Алианс Инженеринг е строителна група, която чрез своите дъщерни дружества е специализирана в областта на геотехническото и подземното строителство. Евро Алианс Инженеринг изпълнява фундиране и укрепване на инсталации за Енергийна ефективност, чрез изпълнение на: шлицови стени; шпунтови стени; сондажни пилоти; анкериране; отводняване; строителни изкопи; тунелни конструкции. Компанията разполага със собствени бази за производство на: продукция от стомана; производство на бетон. Евро Алианс Инженеринг предлага пълно проектиране и инженеринг на изгражданите от компанията проекти.

FRANKI Grundbau функционира в Германия в областта на фундирането от 1932 г. През този период множество от укрепителни и строителни изкопи бяха изпълнени в най-разнообразни ситуации и условия на укрепване. Благодарение на нашия богат опит в планирането и изпълнението на пилотни укрепвания и строителни изкопи, както и богатата гама от оборудване, всички възможни варианти бяха на разположение на проектантите, които работеха заедно с FRANKI Grundbau, когато строителството е от значение. От средата на деветдесетте полето на дейност се разшири към съседните ни страни в Европа. Днес FRANKI – Group е представена в Европа с приблизително 300 работници в осем локации.

1-29 Верея Пласт

Внос и дистрибуция на фотоволтаични модули Phono Solar и вакуумно-тръбни слънчеви колектори Ekoenergy. Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на фотоволтаични и слънчеви системи.

Представя: Верея пласт е официален представител за България на Phono Solar Technology Co. - член на SUMEC Group Corporation. Компанията е сред водещите китайски производители на моно- и поликристални фотоволтаични модули. От 2004 г. досега успешно са изградени няколко големи проекта на фотоволтаични централи в Германия, Испания, Италия, Чехия и Япония. С цел максимална защита на интересите на купувача, Phono Solar въвежда застраховка “Отговорност за качеството на произведената продукция”. Мисията на компанията е да осигури на клиентите си висококачествени PV модули на конкурентна цена.

1-30 Shanghai Alex Solar Energy Science&Technology

Alex Solar е съвместно китайско-новозенландско предприятие с производствен капацитет през 2011 година от 600 MW за соларни клетки и 1 GW за соларни модули. Фабриката и продуктите успешно са сертифицирани по: ISO, TUV, CE, RINA, UL, CEC and MCS. Освен собствената си гаранционна политика, фирмата предлага и гаранция за качество на продуктите си.

1-31 Wuxi High-New Technology Industrial Development Co.,Ltd

Произвежда, продава, инсталира и сервизира соларни изделия. Развива експортен бизнес със соларни продукти.

Представя: Произведените от фирмата 70 MGV Heat Pipe Tube, 70 MGV Direct-Flow Tube, 58 DGV Heat Pipe Tube&Collectors, соларни отоплителни системи под налягане, със Solar Keymark, SRCC, CE, ISO9001 & ISO14000.

1-32 Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co.

Доставя висококачествени соларни клетки, панели и системи.

Представя: Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. е висококачествен производител на соларни клетки, панели и системи с 5 фабрики в Китай и един офис със складова база в Германия. Компанията е с персонал 1000 души и производствена мощност от 300 MW годишно. Моно- и поликристалните панели притежават сертификати TUV, IEC61215 & 61730, CE, CB, ETL-UL1703.

1-34 Global Wind Power

Global Wind Power е водеща европейска компания, разработваща вятърни паркове. Дружеството е с датски произход и към момента има офиси в Дания, България, Франция, Румъния и Германия. Обхватът на дейност на Global Wind Power включва не само придобиване на проекти за вятърна енергия, изпълнение и продажба на крайни инвеститори, но и последващо техническо и търговско обслужване за своите клиенти.

Представя: Global Wind Power е 100% собственост на датската компания, специализирана в разработването, прилагането и изпълнението на инвестиционни проекти за вятърни турбини. Фирмата доставя проекти за вятърни турбини на датски и международни клиенти в частния стопански и институционален сектор. Фирмата е основана през 1999 г., а дъщерното дружество Global Wind Power Deutschland GmbH в Германия е създадено през 2003 година. През 2007 г. Global Wind Power започва разработване на проекти в България и впоследствие открива дъщерното дружество Глобал Уинд Пауър България ЕООД. Последните инициативи, Global Wind Power Франция и Румъния, следват през 2009 и 2010 година.

1-35 ГОМАПЛАСТ

ГОМАПЛАСТ е официалният търговски представител на ИЗОГОМАТЕРМ – единственият производител в България на термоизолационни и уплътнителни материали от разпенен каучук със затворени клетки и граници на приложение от -70° С до +130° С.

Представя: Основните групи продукти от синтетичен каучук, които предлагаме са: изолация за тръби, уплътнителни ленти, уплътнителни профили, уплътнителни въжета, изолационни платна и самозалепващи уплътнители за дървена дограма. ИЗОГОМАТЕРМ е идеалният материал за: изолация на отоплителни системи, изолация на водопроводи, изолация на хладилни и климатични инсталации, шумо- и звукоизолация, уплътняване на фуги в строителството и др. Освен стандартните черен и бял цвят произвеждаме изделията и в: син, зелен, кафяв, червен, жълт, сив. Фирмата изработва и уплътнителни ленти и профили по задание на клиента.

1-36 Ей И Ес Гео Енерджи

Ей И Ес е сред най-голeмите компании в света в областта на традиционните и алтернативни източници на енергия. До момента компанията работи в 28 държави на 5 континента. Ей И Ес осигурява над 29 000 работни места и има инсталирани мощности над 43 000 MW, които произвеждат енергия за над 100 млн. души. През август 2006 г. Ей И Ес и Гео Пауър създават компанията Ей И Ес Гео Енерджи с цел да развие, финансира, построи и експлоатира ветроенергиен парк „Свети Никола” с обща инсталирана мощност 156 Мвт. През Март 2010г. ВЕП „Свети Никола” започна своята лицензионна дейност за производство на енергия от вятър. Благодарение на проекта на Ей И Ес Гео Енерджи ще бъдат спестени над 300 000 тона въглеродни емисии годишно или около 6 млн. тона за следващите 20 години експлоатация. Ей И Ес Гео Енерджи работи с грижа за опазването на околната среда и визия за бъдещето. През Декември 2009г. дружеството бе сертифицирано по ISO:14001 за опазване на околната среда, а на следващата година системата по безопасност и здраве на ВЕП „Свети Никола”  получи сертификация по стандарт OHSAS: 18001. Ветроенергиен парк „Свети Никола” получи наградата на списание ЕМЕА Файнанс за най-устойчив проект на 2009 г., а Ей И Ес Гео Енерджи беше отличена с приза „Инвеститор на 2009” в енергийния сектор от Българска Агенция за Инвестиции.

1-37 Шнайдер Електрик

Като глобален специалист в енергийния мениджмънт с дейности в над 100 държави, Шнайдер Електрик предлага интегрирани решения, за да направи енергията безопасна, надеждна, ефективна, продуктивна и екологична в различни пазарни сегменти. Компанията има лидерски позиции в секторите: енергетика и инфраструктурата, индустриални процеси, сградна автоматизация и центрове за обработка и съхранение на данни, както и широко присъствие в жилищни приложения. С продажби на стойност 19,6 млрд. евро през 2010 г., над 100 000 служители на компанията са посветени да помагат на хората и организациите, да използват оптимално своята енергия.

Представя: Възможностите на Шнайдер Електрик за реализация на проекти до ключ за големи фотоволтаични централи, решения за слънчеви инсталации върху жилищни и търговски обекти, автономни системи за захранване чрез използване на ВЕИ. На щанда ще присъстват представители на Глобалния център за реализация на проекти (PEC) на Шнайдер Електрик, които притежават богат международен опит в проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични проекти.

1-37a Интерсервиз Узунови

Соларният отдел на Интерсервиз Узунови е създаден, за да използва натрупаният опит от създаването на нови компании, управлението, развитието и строителството на проекти в България. Kомпанията е построила свой собствен соларен парк с мощност 5MWp в с.Равна Гора и извършва дистрибуция на соларни панели SHARP и инвертори SMA, покривни фотоволтаични ситеми от Solyndra както и предлага цялостни решения за фотоволтачния пазар в България.

Представя: Изграден собствен соларен парк с мощност 5 MWp, фотоволтаични модули SHARP, инвертори SMA, фотоволтаични модули Solyndra, както и предлага цялостни решения за фотоволтачния пазар в България. Компанията е официален дистрибутор на SHARP за България и предлага енергоспестяващи осветителни тела.

1-38 REC Solar Germany

Фирмата е една от най-големите световни производители на силиций (REC silicon) и пластини (REC Wafers) за слънчеви приложения. Фирмата е бързо развиващ се производител на слънчеви клетки и поликристални PV панели.

Представя: REC е водещо дружество в сферата на соларната енергия с изцяло затворен цикъл на производство. То е един от най-големите производители на поликристален силиций и подложки за соларни приложения в света и бързо развиващ се производител на соларни клетки и модули. REC се ангажира и с дейности, свързани с разработката на проекти в определени сегменти от сферата на фотоволтаичното производство. Основана в Норвегия, REC е международна соларна компания с персонал над 4200 души в цял свят. Приходите на REC за 2010 г. са близо 14 млрд. норвежки крони.

1-38 СоларЕнтърпрайз

СоларЕнтърпрайз е търговец на соларни модули, инвертори, компоненти и цялостни системи в съответствие с търсенето на българския пазар. Ние предлагаме пълна гама от услуги за изграждане на фотоволтаични системи. От консултация за покрив или земи, обстоен анализ, слънчев одит, административна помощ, идеен проект, пълно проектиране, бизнес план по мярка 311 и 312 до финансова помощ, доставка и монтаж на слънчевата централа.

Представя: Ние сме доставчици на соларни модули, инвертори, конструкции, компоненти и цялостни фотоволтаични системи на българския пазар. Компанията предлага пълна гама от услуги за изграждане на соларни системи за производство на електричество; от първоначална консултация до включване в електроразпределителната мрежа. Нашата всеобхватна корпоративна цел е да предложим слънчева енергия на конкурентни цени в дългосрочен план. Ние предлагаме гъвкави технологични решения, които са поддържани от нашата ефективна и надеждна логистична подготовка. Всичко това съчетаваме с широк спектър от консултантски услуги по отношение на системната оптимизация и финансиране под формата на интегриран пакет от услуги.

1-39 Севатех

Пълно проектиране и изграждане на фотоволтаични електроцентрали. Генерален мениджмънт върху процеса на узаконяване и изграждане - консултации, разработка, проектиране, изграждане, поддръжка. Решения за финансиране на проекти в сферата на ВЕИ.

Представя: Технологични решения за изграждане на фотоволтаични електростанции. Соларно улично осветление. Интегриране на фотоволтаични инсталации в покриви и фасади. Софтуер за дизайн на фотоволтаични инсталации във всички негови части. Собствени решения за монтажни конструкции на покрив и земя.

1-40 SunEnergy Europe

SunEnergy Европа е международен доставчик на фотоволтаични системи, проектира мащабни проекти за фотоволтаични системи и предлага пълна гама от услуги в областта на фотоволтаиката. Като търговец на едро за цялостни фотоволтаични системи ние предлагаме висококачествени продукти на нашите партньори. Включително и усмивката!

Базиран в Хамбург SunEnergy Europe е бързо развиващ се, международен доставчик и търговец на едро на фотоволтаични системи. Компанията вече е приключила множество европейски проекти, в качеството си на основен изпълнител (инженеринг, доставка, строителство). Има дългогодишен опит в проектирането на големи фотоволтаични наземни и покривни системи, и предлага пълна гама от услуги от планирането до въвеждането в експлоатация и управление на слънчеви централи.

SunEnergy Europe е доставчик и експертен търговец на едро както за цялостни фотоволтаични системи, така и за висококачествени соларни модули и фотоволтаични елементи. Компанията е успешна в международните продажби и проекти, благодарение на сътрудничеството си със широка мрежа от местни партньори.

1-42 SMART SOLAR

SMART SOLAR е водеща компания във фотоволтаичната индустрия. Осигурява пълно проектиране на бъдещи соларни паркове. Извършва изграждане, строителство и контрол на фотоволтаични системи. Предлага гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Представя: Специалистите на Smart Solar ще отговорят на всички въпроси, свързани с професионалната реализация на вашите проекти. Ще имате възможността да се запознаете с дейността на компанията по изграждане на текущи проекти. Smart Solar ще ви консултира детайлно относно конструкции, панели по тип: вид и мощност, проектиране и изграждане на електроинсталации и схеми. Крайната цел на нашия екип е да осигури максимално производство от инсталираната мощност.

1-43 Невен-ЗИГ Солар

Невен-ЗИГ Солар е българо-германско предприятие за проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения за производство на екологично електричество от слънчева енергия. Нашите компетенции и ангажименти обхващат всички процеси, необходими за изграждането на фотоволтаична централа до ключ.

Представя: Представяме Ви нашите изключителни предимства, които ни отличават: повече от 40 години производствен опит и научни изследвания в сферата на соларната енергия; затворен цикъл на производство - от силициевата суровина до цялостен модул - на доказаната на световния пазар марка SUN EARTH; над 200 MW годишно инсталирани мощности в Европа; гаранция за качество и надеждност от Германия. Най-новият продукт - електроскутер “Etropolis е вече и на българския пазар. Следващата стъпка е въвеждането на електро-мобили, за чиито производство през 2011г. се изгражда нов завод, който ще произвежда 150 000 електромобили годишно.

1-43a Слънчатка

Проектиране, инженеринг и доставка на соларни инсталации, произведени в Sonnenkraft Австрия, и Ufe Solar, Германия. Високо европейско качество от европейски производители.

Представя: Соларна инсталация, произведена от SONNENKRAFT, Австрия, фабрично тествана и комплектована, отговаряща на всички европейски стандарти и изисквания.

1-43b Велбой

Велбой е производител и доставчик на посадъчен материал от пауловния – най-бързо растящият дървесен вид на планетата. Освен това извършваме проучвания на терени и цялостно изграждане на плантации. Предлагаме консултации и обгрижване на масиви от пауловния.

Представя: Пауловния като доходна алтернатива за изграждане на плантации за дърводобив и биомаса в пустеещи земи. Възможност за изграждане на плантации във ветропарковете. Поради съчетанието на икономическа ефективност със способността, да абсорбира 10 пъти повече въглероден двуокис и да отделя толкова пъти повече кислород от други дървесни видове, пауловния може да се окаже зеленият ключ към разрешаването на проблема с глобалното затопляне.

1-43c Интеграл 2005

Проектиране и производство на следящи слънчеви колектори за битова гореща вода - Focus 42, следящи стойки за PV панели – Astrotrack 3K.

Представя: Интеграл 2005 съвместно с Бисер Системс проектира и пусна в производство през 2007 г. първия по рода си подвижен концентриращ слънчев колектор за битова гореща вода Focus 42. Колекторът фокусира слънчевите лъчи, следи автоматично слънцето и се защитава от прегряване. Самопочиства се от прах, листа, лед и сняг. Управлява бойлера. През 2008 г. фирмата разработи съвместно с 3К АД, Варна, подвижна стойка за фотоволтаични панели Astrotrack 3K. Стойката се отличава с простота и надеждност на конструкцията и изключително лесен монтаж. Не е необходим фундамент.

1-44 Fronius Solar Electronics

Fronius разработва и произвежда високотехнологични инвертори, подходящи за слънчеви системи от всякакъв мащаб. Също така предлага компоненти за професионалнен системен мониторинг.

Fronius ще представи най-новата си продуктова група Fronius CL. Новата Fronius CL серия централни инвертори е разработена с цел осигуряване на непрекъсната висока производителност. Тази серия осигурява максимална възвръщаемост и най-висока системна стабилност, дължаща се на комбинацията от високопроизводителна електроника и уникален модулен дизайн, базиран на Fronius MIXTM концепция. Серията Fronius CL с класове на мощност от 36, 48 и 60 kW е напълно подходящa за фотоволтаични системи до няколкостотин киловата.

1-46 PV Enterprise Sweden

Доставчик както на соларни модули за големи електроцентрали, промишлени сгради и частни домове, така и на цялостното оборудване. Всичко под един покрив!

Представя: Пълната гама от соларни модули и инвертори на компанията.

1-47 Vision Consulting

Пазарни и бизнес анализи, европейски и трансатлантически програми за финансиране, обучение на специалисти, трансфер на технологии, представителство на фирми.

Представя: Фирми, представени от нас на изложението - Bohm Solar equipment technology GmbH, Германия, Narva Lichtquellen GmbH & Co. KG, Германия. Продукти, представени от нас на изложението – иновативни вакуумни и хийт-пайп тръби от Нарва, Съоръжения тип Търн Кий на Бьом Солар за производство на соларни модули и панели.

1-48 КРЕЙН

Производство на поли-, моно- кристални модули и фотоволтаични off-grid приложения.

Представя: Монокристални модули  245 Wp. и 150 Wp. Соларен навес.

1-49 Solea

Solea разработва, планира и изпълнява до ключ соларни системи за инвеститори. Гарантира максимална производителност чрез висококачествени продукти и работен процес. Оперира в цяла Европа и поддържа бази в Италия, Гърция, Чехия и т.н.

Представяме нашите фиксирани и проследяващи системи за съоръжения на открито или върху покриви, произведени от нашата компания. Нашите Solea PV модули (моно- и поликристални) са в идеално продължение с нашите иновативни монтажни системи.

1-50 К. Чепъков

Фирмата предлага малки вятърни генератори, фотоволтаични (PV) соларни панели, хидротурбини за производство на електроенергия, инвертори, соларни контролери, акумулаторни батерии и пълна гама аксесоари за всички продукти.

Представя: Малки вятърни генератори, фотоволтаични (PV) соларни панели, хидротурбини за производство на електроенергия, инвертори, соларни контролери, акумулаторни батерии, крепежни елементи и  ел. конектори за фотоволтаични (PV) соларни модули и пълна гама аксесоари за всички продукти. Фирмата ще представи в детайли инверторите Victron и соларните контролери Phocos, на които е официален представител за България.

1-51 SME WIND

SME WIND е българска компания, специализирана в провеждането на метеорологични измервания за целите на разработването на вятърни енергийни проекти. Предлагаме доставка и монтаж на оборудване за измерване и оценка на вятърния ресурс, както и услуги свързани с експлоатацията на оборудването и анализ на данни от измерванията.

Представя: SME WIND е обединение на няколко специализирани компании за производство, монтаж и поддръжка на ветроизмервателни мачти с височина до 125 м, както и консултации в областта на инвестиционния процес на разработване на проекти за вятърни централи. Дружеството доставя и монтира цялата гама ветроизмервателно оборудване за оценка на вятърния ресурс и други метеорологични параметри на средата. Предлагаме анализ и обработка на данни от измервания със специализирани софтуерни продукти за целите на изготвяне на предпроектни проучвания за строителството на вятърни електроцентрали. Компанията разполага с история от над 400 изградени измервателни станции, като списъка с клиентите ни включва почти всички водещи инвеститори в отрасъла.

1-52 Електро-соларни системи

Изследване, проучване и изготвяне на слънчево-енергиен одит на терени. Проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаични електроцентрали. Фирмата подготвя всички необходими документи за кандидатстване по мерки 311,312 от ПРСР, включително и бизнес план.

Представя: Технически решения във връзка с изграждане на фотоволтаични системи, предвид натрупания ни опит, фотоволтаични модули и инвертори предимно от европейски производители, консултантски услуги във връзка с евросубсидирането.

1-53 Solar Integrated Technologies

Solar Integrated Technologies е известен пионер и лидер в търговските, индустриалните и институционални слънчеви приложения. Като глобален доставчик "до ключ", Solar Integrated Technologies съчетава различни технологии в разработването на най-добрата фотоволтаична система за специфични нужди с максимална надеждност и производителност.

Solar Integrated Technologies доставя "до ключ" фотоволтаични решения за големи покриви с малък наклон. Като основен изпълнител (за инженеринг, доставка и строителство), компанията поема отговорност за цялата верига от оформяне на документацията, изготвяне на проекта и инженеринга до покупката, строителството, опериране и поддръжката. Нашите услуги по развитието на проект варират, от подбора на място, до оценката на модели за финансиране и определяне на подходящи инвестиционни партньори.

Като дъщерно дружество на Energy Conversion Devices, ние тясно си сътрудничим с партньорите на United Solar от сектора за строителни материали, което ни позволява да предлагаме индивидуални решения със стандартни компоненти на конкурентни цени за всеки отделен покрив.

1-55 juwi Solar

юви е едно от водещите в света предприятия в сферата на възобновяемите енергийни източници. От 1996 г. Насам фирмата планира, проектира, финансира и оперира съоръжения за използване на регенеративни енергийни източници.

Представя: юви е едно от водещите в света предприятия в сферата на възобновяемите енергийни източници. От 1996 г. Насам фирмата планира, проектира, финансира и оперира съоръжения за използване на регенеративни енергийни източници. Юви-групата е основана през 1996г. От Матиас Виленбахер и Фред Юнг. Заедно двамата председатели са развили предприятието от „бюро от двама души за развитие на проекти за вятърни паркове” до една група действаща в цял свят с повече от 1 000 назначени работници и приблизително 800 милиона евро годишен оборот. Освен в соларни, био- и вятърни енергийни източници, юви се специализира и в добиване на енергия от водни и геотермични източници. До момента юви е инсталирала 450 ветрогенератори произвеждащи общо над 700 МВ, докато в соларния бранш е построила повече от 1 500 съоръжения с обща мощност над 700 мегавата. Централата на фирмата се намира в Германия и разполага с офиси във Франция, Италия, Испания, Чехия, Гърция, Полша, Индия, Великобритания, САЩ и Коста Рика. Заедно със своя силно мотивиран екип, Виленбахер и Юнг също имат една обща цел: захранване с енергия от чисто регенеративни източници - 100% отдаденост на 100% възобновяеми енергийни източници.

1-56 ИДС Солар

ИДС Солар, част от IDS Group Швейцария, е високотехнологична и иновативна компания с голям опит в областта на електрически конвертори за възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични проекти фирмата предлага решения от 100 kW до 1,5 МW.

Представя: ИДС Солар представя гама централни соларни инвертори SOLO с мощност от 100 до 500 kW, присъединителни табла SOLO Smart String Box и табло за мониторинг и управление ICC за фотоволтаични инсталации. Инверторите SOLO гарантират висока ефективност на преобразуване и осигуряват работа в голям диапазон на захранващото DC напрежение. Реализираният добив от всеки инвертор и/или инсталация може да бъде наблюдаван от клиента чрез осигурен достъп до webportal на IDS. Присъединителните табла осигуряват всички изисквания и защити към тях, както и мониторинг на тока на всеки от стринговете. Таблото за мониторинг и управление ICC реализира както контролни функции (контрол на температурата в помещението и на трансформатора, контрол на нивото на налягане на газа в трансформатора и др.), така и управляващи функции (управление на вентилатори при повишаване на температурата в помещението) и комуникационни функции за дистанционен мониторинг и контрол на цялата система.

2-58 Сименс

Сектор “Енергетика” на концерна SIEMENS е световен лидер в предлагането на комплексния спектър от продукти, решения и услуги в областта на производството, преноса и разпределението на ел.енергия както и в добива, преработката и транспорта на първични горива нефт и газ. В областта на ВЕИ SIEMENS е със следния предмет на дейност: вятърни турбини, генератори (морски и надземни), вкл. сервизиране, соларни паркове, ВЕЦ и др. През 2011 г. оборотът на сектор “Енергетика” на SIEMENS възлиза на 25,5 млд. евро, a новите поръчки - на 30,1 млд. евро. Направление Индустриaлна автоматизация и Задвижващи технологии (Industry Automation and Drive Technologies) непрекъснато установява нови стандарти в областта на технологиите за автоматизация и днес e единственият производител в световен мащаб на цялостен спектър от продукти и системи за управление на производства и процеси. Със своите над 100 000 продукта и технологични познания във всички индустриални сектори, направление Индустриaлна автоматизация и задвижващи технологии предлага на своите клиенти надеждно партньорство за повишаване на конкурентоспособността и непрекъснато подобряване на производителността в дългосрочен план.

Представя: Цялостни решения за енергийна ефективност на производствени процеси. Продукти и системи за енергиен мониторинг и мениджмънт. Информационен щанд за инвертори SINVERT за фотоволтаични системи и енергийно-ефективни двигатели EF1 и EF2.

2-59a Schrack Technik

Ние сме водеща, търговски-ориентирана австрийска марка, специализирана в областта на енергетиката и системите за данни. Нашата дейност се фокусира върху продукти и решения за енергийна оптимизация, сигурност, пренос на данни и комфорт.

Представя: Фотоволтаично оборудване, оборудване за нисък волтаж, MCCB, MCB, приложения, контактори, релета, терминали, шинни системи, ключове, измервателни релета, бутони, мрежови технологии.

2-59c Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik

Polytechnik е сред водещите производители в Европа на котли и горивни системи, използващи биогорива. Компанията има над 40-годишен опит и е известна с високото си качество в изпълнението на инсталации „до ключ”.

Представя: Горивните системи на Polytechnik използват топла/гореща вода, пара или термично масло като топлоносител, в зависимост от типа гориво и съдържанието на вода в него, и са с топлинна ефективност от 300 kW до 30 000 kW системи. Горивните системи на Polytechnik генерират технологична топлина и пара, топло- и електроенергия. Електроцентралите на компанията са с изходна мощност от 200 kW до 20 000 kW.

2-59d КПВ Солар България

КПВ Солар България, Варна, планира, разработва и реализира фотоволтаични проекти “до ключ” за инвеститори.

Представя: услуги - от икономическите прогнози и детайлното планиране до придобиването на всички необходими специфични за страната права и договори - за високопроизводителна електроцентрала с кратък срок на амортизация и атрактивна възвръщаемост на инвестицията. В областта "реализиране на проекти"“ КПВ поема изграждането на инсталации "до ключ" включително и цялото оборудване. В това отношение КПВ акцентира на използването на висококачествените фотоволтаични модули с марката KIOTO. За така построените съоръжения, ние извършваме мониторинг и гарантираме за целия период на експлоатация и обслужване всички функции на фотоволтаичната електроцентрала и нейната производителност. Тази пълна онлайн диагностика, в сътрудничество с нашите местни специалисти, осигурява безпроблемна и оптимизирана по отношение на печалбата експлоатация.

2-59g Sackl Anlagenbau

Sackl Anlagenbau предлага на всеки клиент индивидуално решение - от консултиране и планиране, реализация и внедряване, до поддръжка и сервиз. Основните области на нашата корпоративна дейност включват: възобновяема енергия, производство по договор, автомобилна индустрия, пещи, автоматизация, инженеринг и строителство.

Представя: Възобновяема енергия: Биомаса - Планиране, строеж, монтаж “до ключ” от Sackl Anlagenbau. Преработка: сортиране на отпадъци. Предлагаме цялостни решения в следните области: планиране на сгради, бетонни постройки и индустриални сгради, планиране на мощности, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация. Пречистване на вода - системи за пречистване на вода, системи за канализационно третиране.

2-59k STRABAG

STRABAG е една от водещите европейски компании в областта на строителството. Стартирайки своята дейност от Австрия и Германия, повече от 75 500 служители осъществяват различни по мащаб проекти по цял свят. Като разпределя ресурсите и висококвалифицираните си специалисти във всички сегменти, компанията гарантира, че дори най-сложните идеи се реализират бързо и ефективно. Благодарение на новаторската многостранна гама от продукти и първокласно ноу-хау, STRABAG Group има лидерска позиция в почти всички области на строителството. От първата копка до крайното предаване на обекта, STRABAG е компетентен партньор за интелигентни решения в областта на инфраструктурата, промишлеността и особено в сегмента на технологиите околната среда.

Представя: надеждно партньорство в следните дейности: технологии за опазване на околната среда: депа за твърди отпадъци, сортиращи линии, линии за компостиране и анаеробно разлагане, маханично и биологично третиране на отпадъци, инсталации за изгарянето им; фотоволтаика: разработване на проекти (избор на локация, разрешителни, собственост), реализация (планиране, монтаж, пуск) и експлоатация на фотоволтаични централи (поддръжка и услуги, гаранция за управление); отпадъци: събиране и транспорт, почистване на улици, зимна поддръжка, прилагането на публично-частни проекти.

2-59l Erema Engineering Recycling Maschinen und Anlagen

Erema проектира, разработва и произвежда екструдери с автоматични сита и пелетиращи системи за рециклиране на термопластични отпадъци, PET рециклиращи инсталации, агломератори с продължителен режим на работа.

Erema е най-големият доставчик на рециклиращо оборудване в световен мащаб. Продуктовата гама се състои от различни по големина машини, за да се покрие целият диапазон от 10кг/ч до 2500 кг/ч. Различните машинни системи позволяват да се откликне на индивидуалните нужди на клиента.

2-60 К. А. ТЕХНОЛОДЖИ

Официално представителство на Amandus Kahl, Германия. Доставка на цялостни инсталации за производство на пелети от дърво, слама и друга отпадна биомаса. Рециклиране на битови отпадъци и автомобилни гуми.

Представя: Продуктова програма на фирма Amandus Kahl. Технологични новости в сферата на пелетопроизводството.

2-63 ВАП Хидро

Хидроенергийно оборудване: проучване, оценка, конструиране, производство, доставка, монтаж, пуск в експлоатация, управление на пълно електромеханично оборудване за водноелектрически централи.

Представя: Водни турбини: Пелтон, Францис и Каплан с мощност на агрегата от 0 до 100 MW. Пълни решения за малки водноелектрически централи до 10 MW: турбина, затвор, генератор, управление, електрическа част. Запорни хидравлични съоръжения: радиални затвори, плоски затвори, сферични шибъри, дросел клапи, иглени затвори.

2-65 ЧАОРИ ВС СОЛАР

Доставка на PV модули. Цялостен инженеринг на соларни паркове.

Представя: доставка на соларни панели CHAORI и конструкции за изграждане на соларни паркове: наземни и покривни – собствена.

2-66 БулСпейс

БулСпейс предлага цялостни решения за фотоволтаични паркове и малки слънчеви електроцентрали – оценка и избор на терени, пълно проектиране, избор и доставка на оборудване, изграждане, мониторинг и поддръжка. БулСпейс доставя над 400 висококачествени прудукта на изгодни цени: автономни фотоволтаични централи, фотоволтаични панели, инвертори, монтажни конструкции, соларни контролери, акумулатори, горивни клетки, диодно осветление.

Представя: БулСпейс е официален представител на RAABVILL - Унгария, DIEHL AКO – Германия, и T-SOLAR – Испания. Предлага изключително изгодна технология за фотоволтаични централи до ключ. Нашите електроцентрали с високоефективни фотоволтаични модули изискват три пъти по-малка площ и имат по-висока производителност в сравнение с конвенционалните на пазара. Съвместно с RAABVILL проектира, доставя и изгражда електроцентрали с тънкослойни панели. Големите аморфно-Si панели (всеки с площ над 5 м2, маса 120 кг., мощност 500 Wp ) в комбинация с централни инвертори и оптимизирани носещи конструкции са най-изгодната технология за паркове с мощност над 1 MWp.

2-67 Юпитер Метал

Фирма Юпитер Метал е специализирана в производство, доставка и монтаж на метални конструкции, стомано-решетъчни стълбове за електропреносната мрежа, мачти и антени, метални конструкции за подстанции, заземителни колове, метални многоетажни паркинги, силози и бункери, студено огънати профили, горещо поцинковане.

Представя: Произвежданите от нея горещопоцинковани метални стационарни конструкции за монтаж на фотоволтаични и други соларни инсталации, като ще изложи мостри. Фирмата има възможност за производство на горещо поцинковани метални конструкции за фотоволтаични системи по спецификация на клиента. На изложението ще присъстват специалисти от фирмата, които ще могат да отговарят детайлно на всички технически въпроси на клиентите.

2-68 Евродизайн БГ

Проектиране, доставка и изграждане на мрежови и автономни фотоволтаични системи. Пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Представя: Фирма Евродизайн БГ предлага висококачествени компоненти за изграждане на фотоволтаични системи - модули, инвертори, конструкции, кабели и конектори. Предлагаме цялостни решения за изграждане и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи: проучване, консултиране, одитиране, проектиране, доставка и монтаж на оборудване, кандидатстване за субсидиране.

2-69 ЕЛЕКТРО КОМ

Инженерно-търговска дейност в областта на електрически и технологични инсталации. Пълен инженеринг в областта на възобновяемите енергийни източници.

Представя: фотоволтаични модули, Германия, фирма-производител BAUER Solarenergie; водни турбини за МВЕЦ, Италия, фирма-производител GEA ORENGINE; когенеративни модули, Италия, фирма-производител TERMOGAMMA.

2-70 ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО

ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО от 1994 г. проектира, планира, строи и поддържа фотоволтаични инсталации предлага архитектонични решения на изключително високо ниво и осъществява европейски проекти; една от десетте най-добри компании в изграждането на инсталации; системен интегратор и търговец на едро с около 300 работника във филиалите си в Испания, Гърция, Италия, Франция, Чехия, Словакия и САЩ, както и с др. потенциални партньори.

Представя: електроцентрали - проектиране, планиране, строителство, финансиране; търговия на едро - търговия със системни компоненти собствена разработка; търговия с модули и цялостни системи; производство - развитие на собствени продукти и производство; услуги – техническо ръководство, ремонт и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали.

2-71 Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България

Компанията е известна като един от най-големите производители на силови трансформатори и високоволтова апаратура. Съчетавайки модерен дизайн, напреднала технология и богат производствен опит, нашите изделия работят безпроблемно в повече от 40 страни по света. Повече от 70% от трансформаторите в експлоатация в електро-енергийната система на България са наше производство.

Представя: Като представител на Hyundai Heavy Industries – Корея от края на 2009 година, ние предлагаме на нашите клиенти и оборудване за проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници: фотоволтаични моно- и поликристални модули; фотоволтаични инвертори; вятърни генератори.

2-72 EUROSOL

Фотоволтаични решения и компоненти; продажба на едро; проектиране; монтаж на системи за всички приложения.

Представя: Фотоволтаични модули, инвертори, монтажни стелажи EUROSOL.

2-72 Мотто Инженеринг

Мотто Инженеринг е млада, иновативна компания, специализирана в проектирането и изграждането на соларни системи както за автономно ползване (off grid), така и за свързване към електропреносната мрежа (on-grid). Нашите услуги са свързани с цялостното изпълнение на един соларен проект: предпроектни консултации, слънчево-енергийни одити, идейни фотоволтаични проекти, инвестиционни проекти, изграждане и монтаж, гаранционен и следгаранционен сервиз. Соларните проекти разработваме съвместно с нашата партньорска фирма Eurosol, която през последните 10 години е изградила над 1500 фотоволтаични централи в цялa Европа.

Представя: Соларните модули на световноизвестните фирми Solon, Sharp, Schott Solar и Yingli и висококачествените инвертори Powador на немските ни партньори Kaco New Energy. Посетителите ни ще могат да видят различни експонати на соларни панели и инвертори и да разговарят лично с наши колеги от България и Германия.

2-73 Ви Джи Еф

Интегрирани покривни фотоволтаични системи. Природосъобразни строителни решения. Изолационни системи за строителството.

Представя: Интегрирани покривни фотоволтаични системи. Фотоволтаични керемиди и мембрани напълно интегрирани в скатни и плоски покриви без допълнителна конструкция. Гъвкави, леки, с високо КПД и добра производителност при ниски нива на светлината. Иновативни, дълготрайни, с висока архитектурна стойност.

2-73a AUTRIAL BULGARIA

AUTRIAL предоставя цялостни електрически инженерни решения: контролни панели, проектиране, производство, програмиране, монтаж, пуск и поддръжка. Специалисти в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, пречиствателните станции, охлаждане, ядрена енергетика и нефтохимическия сектор.

Представя: Примерни контролни панели и нестандартни електрически инженерни решения.

2-74 China Electric Equipment Group (CEEG)

China Electric Equipment Group (CEEG) е един от най-големите производители на трансформатори и фотоволтаични панели в Китай, доставяйки до повече от 1,000,000 клиента по света. CEEG предлага всички продукти за фотоволтаици и произвежда блокове, пластини, клетки, модули и системни решения.

Представя: Нашите SE соларни модули. Революционен продукт – Selective Emitter TM Solar Module. Същият размер на модула, същото работно време - 10% повече производителност.

2-75 Алема солар

Алема солар може да е вашият партньор в цялостния процес от изграждането на ФЕЦ (слънчеви централи), като предлага най-съвременни технически решения за: проектиране, доставка, изграждане, монтаж и поддръжка на слънчеви централи върху сгради и върху земя до ключ,както и последващото им управление и съдействие за работа със съответните електроразпределителни дружества; изготвяне на бизнес планове и проекти за ФЕЦ по европейски програми; посредничество при покупко-продажба на соларни паркове; финансиране на проекти за ФЕЦ и получаване на сертификат за инвеститор.

Представя: американските соларните модули SunPower–19,6% КПД, както и всички фотоволтаици, произведени на на територията на САЩ. Съдейства получаването на финансиране по програмите на американската EX-IM Bank за отпускане на директен кредит за изграждане на фотоволтаични електроцентрали с американско оборудване. Конкретна програма за изграждането на фотоволтаични паркове, разположени извън територията на САЩ с американско оборудване за срок на изплащане до 18 години. В проектите работим освен американски панели, също така и с германски, испански, китайски, тайландски и японски партньори.

Имаме редица реализирани проекти по европейските програми, където можем да сме партньор в целия процес или частично при реализирането на проектите.

2-76 ФИЛКАБ

Комплексни доставки на всички компоненти и материали за изграждането на фотоволтаичен парк. Проучване, анализ и оценка на проекта. Оптимизиране, проектиране и изграждане на ФЕЦ, пускане в експлоатация и последващо обслужване и поддръжка.

Представя: Фотоволтаични панели, производство на Q.Cells. Инвертори на SMA. Кабели ниско, средно и високо напрежение. Конектори, инструменти, кабелни превръзки.

2-77 КРИС 94

Пълен електроинженеринг на вятърни паркове; изграждане на трафопостове, ел. табла и съоръжения СрН и НН;външни и вътрешни ел. инсталации на обществени и промишлени обекти. Търговия с ел. апаратура НН и СрН; електроматериали; кабели; кабелна арматура; заземителни устройства и аксесоари.

Представя: Основната насока на развитие на Крис 94 е изграждането на ВЕИ проекти. Фирмата е една от водещите в областта на ветроенергетиката. Крис 94 е и официален представител на Carlo Gavazzi за България - предлагаме средства за автоматизация, контрол и мониторинг; агрегати за ВЕИ и система за изграждане не енергиен мениджмънт.

2-79a БалБок Инженеринг

БалБок работи в областта на управлението на опасни, радиоактивни и неопасни отпадъци от 1990 г. Дейността му включва третиране на отпадъци, научно-изследователска работа, проектиране, разработване на програми и нормативни актове, издателска дейност и консултантски услуги.

Представя: На изложението “Save the Planet”, освен приоритетите в дейността ще бъде представена марката SILO - модерна и удобна система за събиране на отпадъци, която елегантно се вписва във всякаква околна среда. Тя позволява постигане на чистота и максимално икономично оползотворяване на пространството, като ефективността й е значителна в сравнение с традиционните варианти. От 2011 г. БалБок Инженеринг е изключителен дистрибутор на тези финландски продукти за България.

2-80 .A.С.А. България

Вече 17 години .А.С.А. България е сред водещите фирми в България за управление на отпадъци, като обслужва над 650 хиляди души в населените места на 13 общини. Дейността й обхваща всички операции, свързани с третирането на комунални, промишлени и строителни отпадъци. Фирмата гарантира високо качество на целия диапазон от услуги посредством висококачествена специализирана техника.

Представя: На изложението ще представим новостите в предлаганите от нас услуги - сметосъбиране; транспортиране на битови, строителни и промишлени отпадъци; разделно сметосъбиране; улично почистване – ръчно/машинно метене и миене; зимна поддръжка на уличната мрежа и териториите за обществено ползване; поддръжка на депа за битови отпадъци; почистване и поддържане на паркинги и гаражи.

2-81b ПрофисБГ

Водещият каталог в България за доставка до врата на съдове за отпадъци, кошчета и пепелници за външна и вътрешна употреба, настилки, метални гардероби, шкафове за документи, оборудване за почистване, стелажи, палети, складова техника, колички, помпи, пречиствателни станции, сорбенти за масла и химикали.

2-85 ПАУЕРСКРИЙН-БЪЛГАРИЯ

Пауерскрийн-България е един от най-големите доставчици в страната на машини и съоръжения за третиране на отпадъци с реализирани повече от 10 проекта за преработка и рециклиране на строителни и твърди битови отпадъци, както и на отпадни промишлени води от минната и добивната индустрия. Фирмата проектира и изгражда цялостни системи за рециклиране на различни видове отпадъци.

Представя: Фирма Пауерскрийн-България е представител на водещи производители на оборудване за третиране и рециклиране на отпадъци като: Powerscreen International - мобилни и стационарни инсталации за третиране на строителни отпадъци; Eurec Technology - цялостни системи за механично третиране на различни видове отпадъци; Кiverco - цялостни решения за рециклиране на строителни отпадъци; Matec - цялостни системи за третиране на отпадни промишлени води от минната и добивната индустрия.

2-86a HEILIT Umwelttechnik

HEILIT Umwelttechnik като дъщерно дружество на STRABAG SE е водеща инженерингова компания, опазваща околната среда, както в Германия, така и в други държави. Наша сила са комплексните инженерингови решения за опазване на околната среда, включително планирането и техническото проектиране. Дългогодишният ни опит, квалифицираното управление и персонал, както и специалистите и съвременният машинен парк са в основата на завършването в срок на висококачествените строителни проекти и в съответствие с техническите стандарти.

Представя: Гамата от продукти и услуги включва земни работи, хидротехническото строителство, строителство на депа, възстановяване на замърсени почви, проектиране, изграждането и експлоатацията на инсталации за третиране на отпадъци. За периода 2003 - 2007 г. HEILIT Umwelttechnik съвместно с местни партньори построи три нови депа за отпадъци в България в градовете Русе, Силистра и Созопол в съответствие с технологичните стандарти на Европейския съюз.

2-86b Прайм Инженеринг / Hofstetter

Основната ни дейност е внос, доставка, инсталация и поддръжка на технически съоръжения, свързани с проекти за опазване на околната среда като пречиствателни станции за отпадни и питейни води, депа за обработка на битови отпадъци, както и за широк спектър от промишления сектор.

Представя: Представя продуктите на своя партньор швейцарската фирма Hofstetter - световен лидер в производството на оборудване за депа за преработка на твърди битови отпадъци.

2-88 ОПТИ към Посолство на Р. Полша в София

Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите насърчава бизнес отношения помежду Полша и България. Нашата мисия е не само да предлагаме помощ на полските дружества, но и да осигурим подкрепа на българските компании, които се интересуват от внос на полски стоки и услуги, както и от инвестиции в нашата страна.

Представя: Полски дружества производители на еко технологии. На нашият щанд ще бъде представена информация за продукти и решения на полски фирми от бранша на възобновяема енергия, енергийна ефективност, управление на водите и на отпадъците, както и рециклиране.

2-88a ПроКредит Банк

ПроКредит Банк обслужва приоритетно малки и средни фирми и физически лица. Предоставя отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти и услуги. ПроКредит Банк е част от група от 21 банки, които работят в Източна Европа, Латинска Америка и Африка.

Представя: ПроКредит Банк предлага специализирани продукти и услуги за малките и средните предприятия. Един от тях е кредит Енергийна ефективност за фирми. Основното му предимство е възможността фирмите кредитополучатели да получат до 15 % безвъзмездна помощ, безплатна енергийна оценка от страна на консултантите по програмата, и да постигнат положителен ефект за бизнеса и околната среда. ПроКредит Банк отпуска бизнес кредит Енергийна ефективност от 10 000 и 2 500 000 евро със срок за изплащане до 15 години. Банката предлага опцията за частично предсрочно погасяване със средствата от безвъзмездната помощ без такса и минимум 20% спестена енергия в резултат от реализирането на проекта.

2-89 TITECH

TITECH е пионер в автоматизацията на сортирането на отпадъци. Предизвикателството пред нас е не само оползотворяването на отпадъците, но и oсигуряването на чисти суровини за преработка и производство на енергия - при това икономично. Иновативното сензорно оборудване сканира, разпознава и идентифицира различни материали по-добре и по-бързо отколкото всяка ръчна обработка или какъвто и да било друг механичен процес.

Представя: TITECH предлага широка гама от сензори със съвременни разпознаващи технологии за идентифициране и разделяне на голямо разнообразие от материали. Тези сензори не позволяват дори на най-малките частици да преминават през детекторната решетка, а големите обекти могат да бъдат сканирани още по-прецизно. Използвайки технологията на TITECH в сортировъчния процес, означава увеличаване на капацитета, качеството и ползите. Нашите високопрецизни сензори и иновативни решения подобряват ефективността на заводите ни чрез доставката на по-чисти суровини, по-голяма продукция и по-устойчиви резултати, от една страна, и пестене на работна ръка, време и пари, от друга.

2-90 ЕТИ БЪЛГАРИЯ

ЕТИ България е дъщерна фирма на ETI Elektroelement - Словения. Предлага висококачествени продукти: предпазители НН и ВН, автоматични прекъсвачи, контактори и релета, дефектнотокови защити ,защита от пренапрежение. Най-актуалният продукт е защита на фотоволтаични инсталации.

Представя: Словенската фирма ETI Elektroelement е добре позната на европейския пазар със своята над 50 -годишна история и качество и е сред утвърдените лидери в производството на бързодействащи, високомощни керамични предпазители, както и електроапаратура НН.

Най-новите разработки на ETI Elektroelement включват средства за защита на фотоволтаични системи, като предпазители, разединители и катодни отводители DC изпълнение, както и типови табла за защита на стринговете на фотоволтаичните панели.

2-90 LUMENIA

LUMENIA е търговска марка. Разполага с необходимото ноу-хау и опитa на две компании вече установени в ЕС - STRIPS  и ENG s.r.l. STRIPS, Словения. Специализирана в разработката и производството на електронни и LED решения. B ENG Италия специализирана в машиностроенето и оптичен дизайн на осветителни системи.

Представя: Улично LED осветително тяло с изключително качествени Филипсови светодиоди и алуминиев корпус на тялото. Светлотехническите параметри са отлични и икономията на енергия е най-важната характеристика, на която ЕС акцентира с нормативни документи.

2-92 РОСИМА

РОСИМА е специализирана фирма за проектиране, доставка и монтаж на огради, оградни системи и съоръжения. Ние сме изключителни представители на световните лидери в тази област - BETAFENCE и TENAX. На ваше разположение е екип от висококвалифицирани специалисти.

Представя: Компанията ще има удоволствието да представи висококачествени оградни системи и периметрова защита на соларни и ветрови паркове.

2-93 АПЕКС СОЛАР

Доставка и инсталация на слънчеви термични и фотоволтаични (PV) системи. Дизайн, компютърна симулация и мониторинг на слънчеви енергийни системи. Технико-икономическа оценка на инвестицията и анализ на спестените вредни емисии в околната среда. Разработка и управление на проекти за изграждане фотоволтаични електроцентрали.

Представя: Компоненти за изграждане на фотоволтаични системи - PV модули, инвертори, BOS материали като конструкции за монтаж на панели върху покриви и на земя, следящи апарати (тракери), кабели и апаратура за включване на централите към електропреносната мрежа (ниско, средно и високо напрежение) и защита.

2-96 Greentech Engineering Solutions

Компанията е специализирана в цялостно изграждане и управление на фотоволтаични проекти. Обхват на дейности: предварително проучване, анализ, проектиране, снабдяване с материали, управление на строителните процеси, технически надзор, включване в националната електроразпределителна мрежа, мониторинг.

Представя: Проектите, които са в процес на изграждане посредством директна видео връзка с тях; мониторинг на проекти в процес на управление; PV модули, инвертори и метални конструкции на фирмите: SMA и RefuSol - инвертори, Sadef - метални конструкции, CEEG – PV модули.

5-100 АРЕИ България

Проектира, изгражда и поддържа енергийни обекти, работещи със слънчева и вятърна енергия. Създава автономни захранвания с горивни клетки и хибридни системи включващи различни ВЕИ обвързани с интелигентни контролери и захранвания. Използва само специализирани технологии като SOLYNDRA за PV върху покриви и SUNTECH за теренни паркове, горивни клетки EFOY на SFC Energy и вятърни генератори на Renewable Devices. Съвместно с БАН и ТУ разработва контролери и зарядни станции.

Представя: Единствените в света цилиндрични PV модули предназначени за монтиране върху покриви на американската фирма SOLYNDRA. Най- безопасните и практични водородни горивни клетки с директно преобразуване на метанол в електричество на германската фирма SFC Energy AG, най-безшумните и чувствителни вятърни генератори SWIFT на Британската Renewable Devices както и мониторингови системи за ВЕИ и някои съвместните разработки с ТУ София.

5-102 CINK Hydro Energy

Вашият доставчик на оборудване за малки ВЕЦ до 3 MW единична мощност.

Представя: Напълно автоматизирани хидроагрегати за производство на електрическа енергия от малки ВЕЦ, базирани на CROSSFLOW , PELTON, FRANCIS и KAPLAN  турбини, с микропроцесорно управление, защити и автоматика, и автоматични машини за почистване на решетки.

5-103 ТМФ Груп

ТМФ Груп е световен лидер в предоставянето на независими счетоводни, административни и управленски услуги с 87 офиса в 67 държави. Като част от ТМФ Груп, ТМФ България обединява международното ноу-хау с богатия си опит на местно ниво за да подпомогне чуждестранните инвеститори, опериращи в България.

Представя: Нашата дългогодишна история и опит в предоставянето на счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и административно-правни услуги позволяват на нашите клиенти да се фокусират върху това, което правят най-добре – да развиват бизнеса си в съответствие с изискванията на съответната държава. През последните пет години, ние съсредоточихме работата си в усъвършенстване на услугите ни с цел подпомагане на силно развиващия се сектор, свързан с възобновяемите енергийни източници. Към днешна дата ние предоставяме такива услуги в 15 държави, обслужвайки над 40 клиента и управлявайки повече от 130 SPV’s. Клиентите ни от този сектор се възползват от нашето разбиране на комплексните процеси в бранша, както и опита ни с различни страни в работния процес (фирми, подизпълнители, инженери, одитори, данъчни консултанти, правителствени представители) с цел спазване на изискванията и разпоредбите на местното законодателство.

5-104 ЛИНТЕК

Фирма Линтек е с двадесетгодишeн опит в областта на силовата електроника. Основната дейност на компанията е фокусирана върху доставката, комплексния инженеринг и сервизното обслужване на предлаганите продукти, системи и комплексни решения.

Представя: Когенерационни системи (CHP) за висока енергийна ефективност с двигатели на природен газ и биогаз; комплексни решения за изграждане на фотоволтаични паркове - фотоволтаични инвертори AURORA с ефективност над 97%, събирателни табла DC и AC. Соларни климатични системи DAIKIN Altherma с високотемпературни термопомпи въздух/ вода 80 градуса.

5-110 Хидроенергийна Компания

Строителство и развитие на проекти за фотоволтаични и водни електроцентрали. Хидроенергийна Компания извършва всякакъв вид строително-монтажни дейности свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на фовотолтаични и водни електроцентрали.

Представя: Хидроенергийна Компания е опитен и надежден партньор при изграждането на фотоволтаични и водни електроцентрали. От 2002г. насам сме разработили проекти за МВЕЦ и фотоволтаични централи с общ капацитет над 40 МВ, като сме изградили 16 МВ от тях. В сферата на фотоволтаиката предлагаме разработка на проекти, проектиране, строителство и монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръженията (включително подготовка на терен, набиване и монтаж на поддържащи конструкции и модули, AC и DC окабеляване, ел. захранване 20 кВ и 110 кВ). В хидроестроителството предлагаме изграждане на електропроводи и водопроводи, строителство на водовземни съоръжения, напорни тръбопроводи и сградоцентрили. В дружеството работят 75 опитни специалисти в сферата на строителството.

5-111 Eltek Valere Deutschland

Eltek Valere е водеща световна компания за преобразуване на енергия с около 2500 служители по цял свят. Работейки в областта на преобразуване на енергия за телекомуникациите и промишлеността, Eltek Valere е участва активно и в сферата на електромобилност и възобновяемите енергийни източници.

Представя: Eltek Valere представя пълно портфолио инвертори за фотоволтаичния пазар. Нашата продуктова гама включва от малки инвертори от 2 kW до централни инвертори до 500 кW и комплектни трансформаторни станции с мощност от 1 MW. На това изложение представяме един напълно нови малки инвертори HE-t, които са световен лидер в ефективността на трансформаторни инвертори.

5-115a ЕЛПРОМ ТРАФО СН

Заводът произвежда пълната гама трифазни маслени трансформатори с мощност от 25 kVA до 7500 kVA. Разработени са и различни серии, в зависимост от загубите на празен ход Ро и на късо съединение Рk, в съответствие с международния стандарт EN 50464-1: 2007. Произвежданите стандартни серии маслени трансформатори работят при честота f=50Hz (60Hz), температура на въздуха до 50 °C и надморска височина до 1000. По желание на клиента могат да се правят и модификации.

Представя: Произвежданите от Елпром Трафо СН, гр. Кюстендил, серия трифазни маслени тринамотъчни трансформатори с галванично разделени намотки ниско напрежение, използвани при добив на енергия с фотоволтаици са високо ефективни, имат добри технико – икономически показатели, интегриран производствен процес и практически приложения във изграждането на фотоволтаични централи. Трансформаторите са трифазни, тринамотъчни, маслени за външен монтаж или вентилирано помещение при климатични условия, като: надморска височина до 1000 м над морското равнище; максимална околна температура 40 °С; референтна температура 75 °С.

5-125 Чойс Енерджи

Чойс Енерджи e фирма, чиито услуги покриват целия сектор от услуги, касаещи развитието на фотоволтаични електроцентрали и вятърни паркове. Ние осигуряваме консултиране, проектиране, строителството и финансирането на проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници, както и доставка на оборудване и елементи, необходими за същинското изграждане на мощностите в тази сфера. Фирмата набира проекти, които да предложи на своите корейски партньори.

Представя: Компанията ще представи на изложението проектите, по които понастоящем работи; набора от услуги, които предлага, както и организациите, партньорите и финансовите институции, с които работим в сферата на подготовката на инвестиции в сферата на възобновяемите енергийни източници и последващото изграждане на производствените мощности.

5-126 MARTINEZ-ECHEVARRIA

Martinez-Echevarria притежава богат опит в областта на проектите за възобновяеми енергийни източници и предоставя правно консултиране във фазите на разработване, изграждане и експлоатация на проекти; действия от административен характер - отчуждаване, ресурси, административно регулаторни становища; фирмени операции и покупка на дружества, проекти или работещи станции; подготовка и/или преразглеждане на договори в сферата на разработването, изграждането или експлоатацията на проекти; извършване на due diligence на проекти или дружества, собственици на проектите; съвети и консултация относно финансиране; процесуално представителство в тази област.

Представя: Екипът на Martinez-Echevarria притежава богат опит относно проекти за възобновяеми енергийни източници на испански, италиански, датски, белгийски и други инвеститори; като предоставя правна помощ и консултации по различни правни, технически, лицензионни и данъчни аспекти на инвестициите в енергийния сектор. Компанията има широка мрежа от офиси в 12 държави: България, Румъния, Сърбия, Турция, Бразилия, Мароко, Португалия, Италия, Великобритания, Франция и Испания.

Турско-Българска Търговско-Индустриална Камара

Турско-Българска Търговско-Индустриална Камара /ТБТИК/ е доброволна, независима, неправителствена бизнес организация, имаща за цел подобряване на търговските и икономическите взаимоотношения между Република Турция и Република България. В Камарата членуват около 100 български и турски фирми.

Германо-българска индустриално-търговска камара

Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е част от системата на германските външнотърговски камари по света и си сътрудничи тясно с индустриално-търговските камари в Германия. Главната организация на тази мрежа е Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK) в Берлин. ГБИТК има важна роля в насърчаване на германските външноикономически връзки.

Представя: германските икономически интереси като същевременно с това информира и рекламира Германия като място за инвестиции, както и предоставя информация за германската икономика и нейните партньори в България. Действа като свързващо звено между икономиките на двете държави. Целта на ГБИТК е да разкрива нови възможности за бизнес пред германски, български и международни клиенти и да отговоря на техните високи изисквания с богат набор от услуги. Организира посещението на икономически делегации в България (в това число министри на германски провинции). Съдейства за срещи между германски и български фирми, които имат желание да стъпят на германския (съответно на българския) пазар. Камарата подпомага също така изграждането на множество български щандове на германски панаири.

Oткрита площ – 24b Power-One

Power-One е лидер във високоефективните “зелени” енергийни решения. Фокусирайки се върху възобновяемите енергийни източници, компанията се превърна във втория по големина в света производител на фотоволтаични инвертори. Освен това, Power-One е в десетката на най-големите доставчици на силови преобразуватели и решения за управление в енергетиката. Компанията е сред малкото в бранша, които притежават продуктова гама, позволяваща задоволяване на всички потребности при изграждането на високонадеждни енергийни системи и обекти с продукти, както в постояннотоковата, така и в променливотоковата област.

Представя: Фотоволтаична станция, готова за инсталиране, с инвертори, трансформатор и КРУ 20 kV - стандартна, устойчива на метеорологични въздействия и пожароустойчива конструкция (произведена в България), оборудвана с централни инвертори AURORA, с необходимото НН и СрН оборудване, включително опция за контролно/търговско мерене и трансформатор собствени нужди.

Oткрита площ – 24а SUNSET Energietechnik

SUNSET е немски производител на соларни панели с повече от 30 години опит в областта на соларните технологии. Чрез своята иноваторска дейност компанията допринесе за признаването на  слънчевата енергия като реална алтернатива на конвенционалната енергия. През този период SUNSET натрупа значимо ноу-хау и създаде световна мрежа от дъщерни дружества и производствени обекти напр. в Австрия, Франция, Италия, Гърция, Малта, Турция, Намибия, Украйна, Египет, Сингапур, Малайзия и Хонг Конг.

Представя: Компетенциите като доставчик на соларни системи за производство на електричество включват планиране, аранжиране, инженеринг, придобиване и изграждане на соларни системи с всякаква мощност, независимо от използваната технология – моно- , поликристална или тънкослойна било то като автономни или присъединени към мрежата, полеви, самонасочващи се или покривни соларни системи. Компанията притежава опит и в производството на панели съобразени с индивидуалното желание на клиента както и ОЕМ панели. SUNSET е и производител и на соларни термални системи за  топла вода и парно отопление както и системи за отопление на плувни басейни за хотели, болници, многофамилни сгради и други индустриални или професионални приложения. Наред с това компанията предлага и соларни сондажни помпени системи, богата гама от инвертори и малки вятърни турбини.

Нови бизнес решения от 30 държави на 7-ия Международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия 13-15 април, ИЕЦ, София

13 април - Финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ

- Устойчиви и отговорни инвестиции, интегриране на критериите ОСОК в инвестиционните практики

- Публично-частни партньорства за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ 

- Схеми по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 за внедряване на проекти по ЕЕ и ВЕИ

- Финансиране на проекти за ВЕИ по Програма за развитие на селските райони 

- Финансиращи структури за проекти за ВЕИ в Югоизточна Европа: Ситуацията на пазара 

- Подкрепа за градовете и регионите при подготовка на проекти за устойчива енергия с финансиране от Европейската инвестиционна банка

- Представяне на програма Solar Express на банка Ex-Im

- Solyndra - новата форма на соларните инсталации

- Ключови фактори за успешно реализиране на фотоволтаични проекти

- Прилагане на механизми за сътрудничество в практиката

Енергийна ефективност, децентрализирано производство на енергия 

- Съвременно състояние на енергийната ефективност в България

- Двигатели в системите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

- Използване на отпадната топлина за сушене на биомаса, по-специално утайки от отпадни води 

- Преглед на концепцията за децентрализирана енергия и резултати от някои проучвания на WADE 

- Стандартът за пасивни къщи – ситуацията в Белгия 

- Магистърска и квалификационна програма за мултидисциплинарни групи по приложение на Европейската директивата за енергийни характеристики на сградите 

- Дейности по енергийна ефективност в Сърбия

- Устойчива архитектура в България: 2020минус9

14 април - Енергия от отпадъци

- Тенденции в развитието на енергията от отпадъци в Европа и разширението на ЕС

n Най-новите технологии в изгарянето на отпадъци 

- Съвременно състояние на производството на енергия от отпадъци в Канада: политически възможности и предизвикателства 

- Добри практики и технологии в областта на енергия от отпадъци в Япония

- Немският опит в процесите за топлинна обработка на отпадъците

- Енергията от отпадъци в контекста на управление на ресурсите

- KOMPOFERM-Systems – технологии за микробиологично третиране на отпадъци в България – представяне на завода във Варна

- Производство на биогорива в резултат на вертикална интеграция в преработвателната индустрия 

- Производство на горива и електричество от биомаса и отпадъци

- Управление на отпадъците и енергия от отпадъци в Словения

- Плазмена система за регенерация на ресурсите – градове без боклук – индустрия без отпадъци

- Съвременно състояние на управлението на отпадъци в САЩ и пречки за изграждането на нови заводи 

- Общински проекти за управление на отпадъците и получаване на енергия от отпадъци в Полша

- Управление на отпадъците и пещи за изгаряне на отпадъци

- Потенциални стимули и настоящи пречки пред производството на енергия от отпадъци

 

14-15 април - Rising Opportunities "Solar Balkans 2011", организиран от SolarPVconsulting, Българска фотоволтаична асоциация и Виа Експо

15 април - Как и защо общините трябва да спечелят от развитието на ВEИ

 БГВЕА: Общините и проектите за възобновяема енергия - ползи и модели за сътрудничество

 СПЕЕ БГ: Възможностите на общините да развиват проекти по внедряване на ВЕИ в обществени сгради и частни домове

 АПЕЕ: 100% енергийно независими общини до 2020 г.

 15 април - Нисковъглеродни общини – кметовете имат възможности, безплатен семинар за представители на местните и регионални власти, организиран от LG Action

- Тенденции и възможности за ускоряване на темповете на внедряване на устойчивата енергия в градовете на Югоизточна Европа

- Значението на мрежата от местни власти за подкрепа на стратегията за устойчива енергия

- Бургас и опитът от Споразумението на кметовете

- Добри практики по енергийна ефективност: първото нискоенергийно основно училище в Словения

- Оптимизиране на йерархията на отпадъците за извличане на енергия 

- Опитът на град Забер в енергията от възобновяеми източници

- Други представители на местни власти (кметове, Асоциация LG) от страни в Централна и Източна Европа, които изпълняват проекти за устойчива енергия 

- Ключови лектори от Асоциация LG и представители на държавни власти

15 април - Електричество от ВЕИ и интелигентни мрежи

- Интегриране на вятърната енергия в енергийната система на Румъния

- Гарантиране на ефективност в цялата интегрирана соларна верига

- V112-3.0 MW на Vestas и взаимодействието й с мрежата

- Новата технологична оферта на фирма Gamesa за българския пазар

- Сътрудничеството с общините и ползите от вятърната енергия за местните общности. Интелигентни мрежи: ИКТ и инвестициите в Интелигентни мрежи

- Нормативно-правно регулиране на интелигентни мрежи

- Визията на EURELECTRIC (Асоциация на електрическата индустрия в Европа) за бъдещите пазарни платформи на интелигентните мрежи

- Проекти за интелигентни мрежи в Енергиен Кластър в Бавария

- Пилотен проект на SMART GRID - развитие на концепцията за интегриране на PV в разпределителна мрежа ниско напрежение

- Усъвършенстване на измерванията и повишаване целите за енергийна ефективност в интелигентните мрежи. Опитът от проектите SEE-Hydropower и IEE – SmartRegions

За пълната програма на Конгреса, моля посетете www.viaexpo.com


ЕКСКЛУЗИВНО


Top