Изпълнени са над 80% от дейностите по реализацията на интерконектора Гърция - България

Газ, Нефт, ВъглищаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2022 • 18.02.2022

Изпълнени са над 80% от дейностите по реализацията на интерконектора Гърция - България

Над 80% от строителните дейности по реализацията на интерконектора Гърция - България са изпълнени към края на месец януари. Хидротестовете на територията на Гърция са изцяло завършени, а процедурата вече напредва и по българската част от трасето – изпитанията на 4 от общо 11 участъка на територията на България вече са приключени. Общият дял на изпълнени хидротестове достига 2/3 от цялата дължина на трасето на газопровода. 

Процесът е ключов за завършването на техническата част от проекта. Чрез тестовете се удостоверява механичната якост и плътност на газопровода и се гарантира, че инфраструктурата е готова за регистриране като газово съоръжение.

Във връзка със заложената дата за въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация – юли т. г., проектантската компания работи активно по варианти за оптимизация на сроковете по оставащите административни и сертификационни процедури. От началото на т. г. успешно са проведени и интегрирани приемо-приемателните тестове (FAT) на оборудването за системата за управление на технологичния процес (SCADA) и съпътстващите системи за комуникация, анализ и наблюдение. Всички съоръжения на газопровода ще се управляват и следят автоматизирано от операторите на смяна благодарение на модерните системи за дистанционен контрол.Ключови думи: ICGB, IGB, газопровод  
Top