Изваждаеми решения от Ритал

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2017Оптимална конструкция за шкафове за комутационна апаратура

Изцяло разединяеми (изваждаеми) решения с оптимална конструкция за шкафовете за управление на електродвигатели за промишлени обекти с високи изисквания към непрекъсната работа. За покриване на тези изисквания комутационната апаратура трябва технически да се организира така, че да може да се сменят отделни функционални единици без спиране на цялата инсталация. Така наречената "гореща смяна".

Използването на "изваждаеми" функционални блокове позволява бързо и безопасно да се заменят аварирали устройства без демонтаж на изходящи кабели и клеми за присъединяване. Всички електрически съединения в такива модули се извършват с помощта на разединяеми електрически контакти, което позволява смяната да стане бързо и безопасно.

Управлението на изключвателя в "изваждаем" блок става с изнесена дръжка, свързана с механичната блокировка. Достъпни са няколко положения: "включено" - в работно състояние, при което модула е блокиран срещу несанкционирано изваждане; "тест", с изключени електрически контакти и блокирана възможност за завъртане на контролната ръкохватка, но с достъпна възможност за тестване на вторични вериги. В положение "изключено" блока е в изцяло изключено състояние. За "изваждане" не е необходимо да се изпълняват монтажни работи и процеса отнема по-малко от минута.

В основата на конструкцията е многократно доказалата се система Ri4Power- основна платформа за електроразпределителни устройства, ниско напрежение, системи за автоматизирано управление на електродвигатели или разпределение на електроенергия за фиксиран монтаж на апаратурата с форма на физическо разделяне, стигащо до Форма 4b.

Системата позволява използването на устройства за защита и разпределение от различни производители на апаратура в различно изпълнение - стационарно, на основа (цокъл) и изваждаемо. Корпусът TS8 - здрава и надеждна рамка и широката гама от компоненти като разнообразни и тествани модули, собствени шинодържатели и други специализирани компоненти, позволяват голяма гъвкавост при конфигуриране в съответствие с техническите изисквания за всяко отделно решение. Най-често с Ri4Power се конфигурират решения за вътрешно функционално разделяне от Форма 2а до Форма 4b.

Функционалните блокове са окомплектовани с всички необходими елементи за монтаж, които се монтират на мястото на фиксираните отсеки. При това се съхраняват основни елементи на вътрешния монтаж и шинни системи. Минималната височина на "изваждаемия" блок е 150 мм. Отличителна особеност (освен механизма за разединяване и изваждане на контактите) е възможността за поставяне на до 3 броя захранващи източници на същата височина (150х200 мм).

Номенклатурата на стандартните блокове отчита: габаритни размери, номиналния ток, възможна комбинация на устройствата и различни производители на активното оборудване.

Към момента наличните решения за поръчка са блокове с инсталиране на оборудване на фирми ABB, Schneider Electric, Siemens. Ритал може да предложи и проектни решения за "не типови" изпълнения с възможност за доработка на предните и други монтажни елементи на блоковете по техническо задание на клиента.

За оптимизиране на разходите се предлагат изпълнения със степен на защита IP31 и IP54.

За конфигуриране и изготвяне на оферта е необходимо да изпратите запитване на:

Ритал ЕООД

София, 1592, бул. Искърско шосе 7, Tърговски комплекс Европа, сграда 7, ет. 2

тел: (02) 439 0550; (02) 439 0556 / Факс: (02) 439 0659

е-mail: office@rittal.bg

www.rittal.bg


Top