Как да повишим производителността, ефективността и безопасността на фотоволтаичните централи чрез мониторинг на стринговете

ВЕИ енергетикaФирмени статии • 30.08.2021
Големите фотоволтаични централи обикновено са изградени на много отдалечени места. Повреди или замърсявания на соларните панели, повреда на кабели от гризачи или атмосферни условия, изключване на предпазители и други неблагоприятни ситуации са напълно естествени и могат да се случат по време на експлоатационния живот на централата. Ако не се установи навреме съответният проблем, то неминуемо това ще се отрази на производителността на централата, като в определени случаи има възможност да се причини значителна повреда на системата и дори да се създаде риск за живота.

При големите фотоволтаични централи откриването на елементите, които намаляват производителността на соларния модул и дори безопасността, може да бъде сериозно предизвикателство, тъй като това би означавало да се изследват голям брой соларни панели поотделно. За решение на този проблем може да се използва система за мониторинг на стринговете, монтирана в стринговите табла, която да помогне за откриване на такива проблеми без големи усилия чрез предоставяне на актуална информация за системата.

Измерването на постоянния ток, произведен от всеки стринг, позволява определяне на неговата ефективност, анализиране на производителността чрез сравнение на предишни периоди, както и сравняване спрямо други стрингове.

Когато е налична система за мониторинг на стринговете, получаваме информация при повреда на устройство за защита от пренапрежение, при изключване или повреда на предпазител или разединител. Тази навременна информация позволява бързо да се извърши необходимата поддръжка за възстановяване на производството.

Що се отнася до генерирането на електроенергия от фотоволтаични централи, става все по-важно да се достигнат високи нива на детайлност на измерването. Наблюдението на соларното производство на всеки отделен стринг помага за увеличаване на общата производителност на централата. Заедно със соларните инвертори системите за наблюдение на стринговете предоставят цялата необходима информация за прозрачен мониторинг на генерираната енергия.

Текущото състояние на всеки един стринг се събира от система за мониторинг, която е инсталирана в стринговите табла. Тези табла се свързват паралелно помежду си, също и към централен инвертор, което означава, че напрежението на ниво инвертор е еднакво за всички постояннотокови електрически табла. Поради тази причина референтно напрежение може да се вземе директно на входа на инверторите, което позволява избягване на инвестиции за допълнителен мониторинг на напрежението вътре в стринговите табла.

Данните, идващи от стринговите табла и инверторите, обикновено се пренасят чрез комуникационен протокол (Modbus RTU) и се събират чрез системите за наблюдение на самата фотоволтаична централа или инвертор, което дава възможност за дистанционен мониторинг.

На снимката по-горе е показан пример, в който оборудването в стрингово табло отговаря за защита на стринговете, защита от пренапрежения, разединяване и мониторинг на стринговете.

В продуктовото портфолио на АББ България може да откриете системата за мониторинг на стринговете на фотоволтаични централи тип CMS-660. За повече информация посетете официалния сайт на АББ тук.

 


www.abb.bg

 

 


Top