Как да се минимизира въздействието на електрическите превозни средства върху енергийната мрежа

ЕлектроенергетикаИновацииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2023 • 18.07.2023

Как да се минимизира въздействието на електрическите превозни средства върху енергийната мрежа

Националните и глобалните планове за борба с климатичните промени включват увеличаване на електрификацията на превозните средства, както и на процента електроенергия, генериран от възобновяеми източници. Някои прогнози обаче показват, че тези тенденции може да изискват изграждането на скъпоструващи нови електроцентрали, за да се посрещнат пиковите товари вечер, когато автомобилите се зареждат след края на работния ден. В допълнение свръхпроизводството на енергия от соларни паркове през деня може да доведе до загуби на ценен капацитет за генериране на електроенергия.

 

В ново проучване изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) откриват, че е възможно тези проблеми да се ограничат или елиминират, без да е необходимо използването на усъвършенствани технологични системи от свързани устройства и комуникации в реално време, които могат да допринесат за допълнителни разходи и енергопотребление. Според учените решението е в стратегическото разполагане на зарядните станции за електромобили и настройването на системите за отложен старт на зареждане на автомобилите.

В анализа си изследователите използват данни, събрани от два тестови града – Ню Йорк и Далас. Данните са събрани от анонимни регистри от внимателно подбрана извадка от населението, за да се обхванат всички възможни видове поведение на пътя. Те показват кога и колко продължително се използва превозното средство, както и времето на престой на различни видове локации.

Според ръководителя на проучването проф. Джесика Траник резултатите от него изясняват картината около въпроса за стратегическото разполагане на зарядните станции за повишаване на електрическата мобилност и осигуряване на нормалното функциониране на електроразпределителната мрежа.
По-добрата наличност на зарядни станции на работното място например може да спомогне за оползотворяване на пиковите количества възобновяема електроенергия, генерирана в средата на деня. В противен случай, тази енергия може да бъде загубена, защото не е икономично да се изгради достатъчен батериен капацитет или такъв за съхранение, само за да се за запази енергията за по-късна употреба. По този начин зарядните станции на работното място предоставят двойно предимство – спомагат за редуциране на вечерните пикови товари от зареждането на електромобили, както и за оползотворяване на получената соларна електроенергия.

Тези ефекти върху електроенергийната система за съществени, особено ако тя трябва да посрещне потребностите от зареждане на изцяло електрифициран парк от превозни средства заедно с друго пиково натоварване, например в най-горещите дни от годината. Ако не се ограничават, вечерните пикове в потребностите от зареждане на електрически превозни средства, може да изискват инсталирането на над 20% допълнителен капацитет, подчертават изследователите.
Top