КАНИСКО

Фирмени статииВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Професионални софтуерни решения за проектиране

Фирма КАНИСКО, дългогодишен оторизиран партньор на световния лидер в областта на решенията за проектиране, дизайн и иновации Autodesk, предлага последните версии на програмните продукти за машиностроене, електротехника, архитектура, строителство, управление на инфраструктурата, визуализация и анимация. Решенията 2011 са насочени към по-широко разпространение на технологията информационно моделиране на строителни обекти (Building Information Modeling - BIM), оптимизиране на проектите за строителство и реконструкции на сгради и инфраструктура, както и на технологията за създаване на цифрови прототипи за машиностроенето.

AutoCAD Map 3D е водеща инженерна платформа за създаване и управление на пространствени данни, базирана на AutoCAD и изцяло включваща пълната му функционалност. Осъществявайки връзката между проектиране /CAD/и географски анализи /GIS/, AutoCAD Map 3D осигурява директен достъп до водещите формати, без значение как се съхраняват данните. Продуктът предоставя AutoCAD средства за поддържането на разнообразна географска информация и позволява интегрирането на ГИС функционалност в процеса на проектирането - пространствени заявки, тематични карти, мрежови анализи и генериране на буфери - всичко в една среда. Резултатът е: по-добри проекти, повишена производителност, по-добро качество на данните.

AutoCAD Electrical e AutoCAD базиран софтуер за електро проектанти. Бързо и точно средство за създаване и модифициране на контролни схеми. Възможността да се автоматизират повтарящите се задачи и обширните символни библиотеки помагат за повишаване на продуктивността, намаляване на грешките и увеличаване на конкурентността на проекта

Electrical Designer (ED) е мощен пакет програми за електротехническо проектиране и чертане в среда на AutoCAD. Предлага се в две версии - Electrical Designer Pro (за AutoCAD) и Electrical Designer LT (за AutoCAD LT). В Electrical Designer са включени библиотеки, съобразени със стандартите BS, DIN, ANSI, UNE, IEC и JIC. Специфичните електротехнически функции, които притежава, го правят удобно средство за: Производители на различни електротехнически уреди, съоръжения и електрически машини; Конструктори, проектанти и чертожници в областта на електротехниката и електроенергетиката; Проектанти на електрически табла, шкафове и др; Експлоатацията и ремонта на електрически уредби, мрежи и инсталации.

EasyTrace Pro e софтуерен продукт за интелигентна векторизация на сканирани карти, кадастрални планове, снимки и др. Продуктът работи, както с черно-бели, така и с цветни изображения, които може да се векторизират полуавтоматично и автоматично. Easy Trace е и мощен графичен редактор, поддържащ топологичен модел и атрибутни данни към обектите. Готовите векторни данни може да се експортират в различни географски и CAD формати.

КАНИСКО провежда обучения и консултации, за всички специализирани софтуерни продукти, които предлага, в собствен учебно-демонстрационен център, оборудван с работни станции от последно поколение. Обучението се провежда от сертфицирани експерти на фирмата, както и от утвърдени университетски преподаватели.През последните 3 години центърът е организирал обучения за 430 курсисти - инженери, архитекти и студенти.

КАНИСКО

Тел./Факс: (02) 9887880, 9831410

ел.поща:kanisco@kanisco.com

www.kanisco.com, www.proektirane.eu


Top