РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКС, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКСТехнология Съвременна SIGMA DELTA технология за аналого-цифрово преобразуване, реализирана чрез специализиран процесор на водещата фирма ANALOG DEVICES, микропроцесорно управление и SMD монтаж

Приложение Прецизно многотарифно измерване на активна електрическа енергия в в офиси, жилищни сгради, търговски обекти и други

Консумирана мощност ? 1,5W

Клас на точност 1

Работна константа 1600 imp/KWh

Дисплей LCD 8-разряден с допълнителни информационни полета и циклично четене на тарифните регистри

Регистриране и индициране енергия в обратна посока

Невъзможност за нулиране на енергийните регистри от потребителя

Устойчивост срещу ВЧ електромагнитни полета, електростатични разряди и радио смущения

Комуникация Оптичен интерфейс

Защита срещу проникване

на прах и вода IP 54

Степен на защита Клас II

Подходящ за включване към информационната управляваща система за локален мониторинг и параметризация на статични електромери чрез инкасаторски терминал и система за дистанционно управление на енергопотреблението CARAT REPORTER, разработени от “Карат Електроникс” АД.

Карат Електроникс АД е най-големият производител на статични електромери в България и доставчик на електроразпределителните дружества E.ON, EVN и CEZ България. Компанията е разработила и произвежда различни модели статични електромери със съвременни технологични и комуникационни възможности и съответстващи на международните стандарти за техничски изисквания, качество и безопасност.

“Карат Електроникс” АД

5004 Велико Търново, ул. “Сан Стефано” 32

Тел.: (062) 612 320

Факс: (062) 645 935

E-mail: office@carat-electronics.com

www.carat-electronics.com
Top