Карлсберг България инвестира в устойчива мобилност и зелена енергия

Енергийна ефективностНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2022 • 18.02.2022

Карлсберг България инвестира в устойчива мобилност и зелена енергия

Карлсберг България, водеща пивоварна компания у нас, инвестира в до 200 хибридни автомобила и 960 соларни панела т. г. Целта на компанията е да намали въглеродния си отпечатък и да спомогне за опазването на околната среда. Спестеното количество гориво вследствие на обновяването на автопарка възлиза на около 23 тона на годишна база. През 2021 г. Карлсберг България е подменила 61 дизелови автомобила с хибридни в своя служебен автопарк, чрез което е успяла да спести около 26 тона въглеродни емисии. 

Това количество се равнява на 13% намаление на емисиите на CO2, генерирани от служебните автомобили на компанията, в сравнение с предходни години. Компанията е инсталирала също 640 броя соларни панели с мощност от 250 kWp в пивоварната си в Благоевград, които снабдяват производствената база със зелена енергия и спомагат за по-екологичното управление на ресурсите. Скоро Карлсберг България планира да въведе в експлоатация още 320 броя панели с инсталирана мощност 125 kWp.

Произведената от соларния парк електроенергия се използва изцяло за нуждите на пивоварната. Очакваното годишно производство на двете инсталации е 450 MWh.

“Благодарение на всичките ни усилия в тази посока, през 2021 г. успяхме да спестим общо 4,78 килограма CO2/hl. Вярваме, че това е начинът да постигнем устойчивост в дългосрочен план, като си поставяме още по-амбициозни цели за следващите пет години”, коментира Методи Стоянов, директор производство в Карлсберг България.
Top