РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

КЕЛМАПЛАСТ-БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КЕЛМАПЛАСТ-БЪЛГАРИЯADVANCED FIELD-JOINT COATING PROTECTION

CANUSA - CPS - Световен лидер в произ-

водството на продукти за корозионна защита на надземни, подземни и подводни стоманени тръбопроводни системи за пренос на петрол, газ, вода и други флуиди.

Полиетиленов (HDPE) термосвиваем маншон

Полиетиленовият горен слой осигурява меха-

ничназащита и устойчивост на абсорбиране на влагата, което е еквивалент на фабрично положено покритие.

Полипропиленов (PP) термосвиваем маншон

Полипропиленовият горен слой осигурява меха-

нична защита и устойчивост на абсорбиране на влагата, приложим в специфични условия на висока температура и дълбоководни тръбопроводи.

Canusa - CPS - Leading developer and manufacturer of speciality pipeline coating for sealing and corrosion protection of underground overground and offshore steel pipe joints for transferring petrol, gas, water and other fluids.

Polyethylene (HDPE) top coat delivers mechanical protection and resistance to moisture absorption that is equivalent to the factory-applied coating

Polypropylene (PP) top coat delivers mechanical protection and resistance to moisture absorption critical for high temperature and deepwater pipelines.

София 1040, бул. Драган Цанков №36

ИНТЕРПРЕД - СТЦ, блок Б, офис 716,тел. 02/9713366

e-mail: sales@kelmaplast-bg.com, www.kelmaplast-bg.com

Кануса СиПиЕс България

клон на ШоуКор ЮКей Лимитид

София 1040, бул. Драган Цанков №36

ИНТЕРПРЕД - СТЦ, блок Б, офис 716, тел. 02/9713366

www.canusa.com

Официален дистрибутор за България
Top