КЕВР и EMRA подписаха споразумение за двустранно сътрудничество

Сп. Енерджи ревю - брой 4, 2018 • 05.07.2018 •

Регулаторният орган за енергийния пазар в Турция (EMRA) и Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) подписаха споразумение за двустранно сътрудничество, което създава институционалната правна рамка за обмяна на добри практики. Двата енергийни регулатора ще развиват административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни дейности – конференции, семинари и работни срещи.

Подписаното споразумение за сътрудничество създава добра основа за конкретни резултати от дейността на смесените работни групи, които двата регулатора предстои да формират в области от взаимен интерес – електроенергетика и природен газ, подчерта председателят на КЕВР Иван Иванов. По време на срещата стана ясно още, че след официалното откриване на газопровода ТАНАП и предстоящото завършване на Южния газов коридор, за страните от Балканите се създават нови перспективи за доставки на природен газ и за повишаване на енергийната сигурност на региона.

“Взаимодействието между балканските регулатори допринася за развитието на енергийния сектор и за икономическия растеж на страните от региона”, подчерта президентът на EMRA Мустафа Ялмаз.

Top