КИС Клима: Залагаме максимално на възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващи технологии

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Политиката на нашата фирма е максимално използване на възобновяемите енергийни източници, съобразени като възможности и специфика за всеки отделен обект и 100% използване на всички нови енергоспестяващи технологии. Възможните комбинации между тези два подхода са неограничени, както са неограничени и природните източници на енергия, подлежаща на регенерация.

Най-новата идея, която е в процес на разработка от нашия проектантски колектив, е охладителна система, която използва относително постоянната ниска температура (12-14 °С) на подпочвената вода като охладител 1-ва степен. Системата доохлажда междинния енергоносител като използва слънчевата енергия в система, принципно работеща като абсорбционен водоохлаждащ агрегат.

Идеята се състои в това, че при слаба слънчева радиация охладителният товар намалява пропорционално на необходимото студопроизводство и съответно доохлаждане не е необходимо. На практика консуматорите на електрическа енергия в тази система са двигателите на циркулационните помпи, където успешно прилагаме инверторни технологии и снижаваме до минимум енергийните разходи за охлаждане.

Най-актуалните енергийноефективни технологии в ОВК системите са рекуперационните системи, пряко заложени в енергоносителите, двустепенните термодинамични рекуперационни системи, които на практика дават възможност за обработка на големи количества пресен въздух чрез системи за директно изпарение.

Сред новостите са и инверторните технологии за двигатели на помпи и вентилатори, които свеждат консумацията на електроенергия до минимум, както и проточните модули за производство на битова гореща вода (БГВ), при които не е необходимо предварително загряване на голям обем вода и по този начин се елиминират голяма част от топлозагубите в системите за БГВ.

Данаил Шулев, КИС Клима
Top