РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

КИС КЛИМА, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КИС КЛИМАКИС КЛИМА ООД

отопление; вентилация; климатизация; хладилна техника; газоснабдяване; топлоснабдяване; биогорива и системи; възобновяеми енергийни източници; слънчеви системи; енергийна ефективност

ДЕЙНОСТ: проектиране; строителство; инженеринг; реинженеринг; обледване; ремонт; поддръжка

гр. Пловдив, ул. „Алцеко” № 16; kisclima@abv.bg; www.kisclima.com
Top