РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Клас-Бойчев, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Клас-БойчевКлас Бойчев

Oборудване за парни централи

Парни котли с гориво нафта, газ, мазут

Парни котли на биомаса - твърди горива, биомаса, пелети,

чипс, кокички, дървесни отпадъци и отпадъчни продукти

Водогрейни котли

Електрически парни котли

Aвтоматизирани котли на твърдо гориво

Котли на биомаса

гр.Стара Загора

бул. Патриарх Евтимий 116, офис 10

тел. 0886 093000

е-mail: klas@dir.bg

www.klas.bg


Други рекламни публикации на Клас-Бойчев


Top