Ключови енергийни въпроси обсъдиха на конференцията на БУЛАТОМ

Ядрена енергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

“Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност” бе темата на тазгодишното издание на Международната ядрена конференция. Събитието се състоя от 9 до 11 юни т.г. във в.к. Ривиера, Варна, и събра представители на държавни институции, компании от областта на ядрената енергетика, както и специалисти от Русия, Германия, Франция и други. Организатор на мероприятието е Български атомен форум (БУЛАТОМ).

Конференцията започна с поздравления от официалните гости, както и с технически доклади, посветени на необходимостта от въвеждане на нови мощности в българската енергийна система - реални възможности, обсъждане на бъдещето на ядрената енергетика след Копенхаген, както и процеса на изграждане на АЕЦ Белене. Вицепрезидентът на Атомстройекспорт заяви, че компанията е готова да започне строителството на първия блок от АЕЦ Белене още от 1 октомври т.г. “Единственото условие да започне строителството е да се намери финансиране за проекта”, обясни Генадий Тепкян.

Петте специализирани секции по време на форума бяха посветени на дискусии по поставени в докладите въпроси, свързани с изграждането на нови ядрени мощности, перспективите в развитието на ядрената технология в България и в чужбина, технологиите и практиките при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, преработка и съхранение на РАО и ОЯГ, експлоатацията и модернизацията на ядрени съоръжения, екологичните аспекти при използването на ядрената енергетика, подготовката на кадри за ядрената енергетика. “В рамките на отделните секции бяха обсъдени и ролята на ядрената енергетика, гарантиране сигурността на енергийните доставки, инженерните постижения по отношение на безопасността на ядрените съоръжения, повишаване на ефективността им, технологиите, които могат да бъдат прилагани за ускорено строителство, както и осигуряването на кадри за строителството и бъдещата експлоатация на АЕЦ, както и какъв ще бъде приносът на България за намаляване на емисиите парникови газове”, разказват организаторите от БУЛАТОМ.

Top